În scopul realizării unor case de locuit individuale | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 24 septembrie 2023
Home » Societate » În scopul realizării unor case de locuit individuale
În scopul realizării unor case de locuit individuale

În scopul realizării unor case de locuit individuale

…prin introducerea suprafeţei de 6.142 mp teren în intravilanul localităţii

S-au aprobat de către Consiliul local municipal Miercurea-Ciuc soluţiile şi prevederile Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „Strada Szécsen, FN Tánczos Imre”, proiect elaborat de SC ARHITECTURA SRL, pentru introducerea suprafeţei de 6.142 mp teren în intravilanul localităţii, în vederea realizării unor case de locuit individuale. Altfel spus, obiectivul Planului Urbanistic Zonal despre care vorbim este acela al realizării unor parcele rezidenţiale cu scopul construirii caselor unifamiliale de locuit pe amplasamentul situat în zona Szécsen FN, identificat prin plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie, respectiv carte funciară nr.55906 din municipiul Miercurea-Ciuc, prin rezolvarea problemelor funcţionale, tehnice, estetice în zonă. Proiectul stabileşte strategia, priorităţile, reglementările şi servituţile de urbanism, aplicate în utilizarea terenurilor şi construcţiilor în cadrul zonei studiate pe suprafaţa de 0,61 ha teren. Amplasamentul studiat – după cum se precizează în raportul de specialitate – se află în extravilanul localităţii, înconjurat din două părţi de parcele rezidenţiale din intravilanul localităţii, fapt care îl face oportun pentru a fi introdus în intravilan.

În art.2 din Hotărârea Consiliului local municipal se precizează: „Autorizaţiile de construire se emit cu condiţia realizării prealabile, prin grija beneficiarului, a racordărilor la reţeaua de apă potabilă, canalizare, inclusiv canalizare pluvială, electricitate, gaz şi a drumurilor de acces, realizate anticipat tot pe bază de autorizaţie, şi cu condiţia trecerii prealabile în domeniul public al suprafeţelor de teren precizate în PUZ, prin grija beneficiarului”.

XXX

În luarea acestei hotărâri s-au avut în vedere: prevederile Legii 50/1991, republicată şi actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare aduse de OU 214/2008 aprobată cu Legea 261/2009 şi Ordinul 119/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, aprobate din Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009, Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare aduse de Ordonanţa nr.27/2008, potrivit Metodologiei de elaborare şi cadru conţinut a documentaţiilor de urbanism PUZ aprobat de MLPAT nr.176/N/2000 şi, evident, s-a ţinut seama şi de Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.