CJ Harghita a alocat sume de bani către trei localităţi fără ca solicitarea să aibă temei juridic şi faptic | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 22 iulie 2024
Home » Economic » CJ Harghita a alocat sume de bani către trei localităţi fără ca solicitarea să aibă temei juridic şi faptic
CJ Harghita a alocat sume de bani către trei localităţi fără ca solicitarea să aibă temei juridic şi faptic

CJ Harghita a alocat sume de bani către trei localităţi fără ca solicitarea să aibă temei juridic şi faptic

Din raportul Camerei de Conturi Harghita pe anul 2014

Bugetul Consiliului Judeţean (CJ) Harghita a fost prejudiciat, în anul 2014, cu suma de 273 de mii de lei. Constatarea reiese din Raportul Camerei de Conturi Harghita, în urma auditului realizat în anul 2015 pentru anul anterior.

Potrivit documentului, una dintre abaterile de la legalitate şi regularitate care au prejudiciat bugetul judeţului se referă la alocarea unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia CJ Harghita către unele localităţi din judeţ. Mai exact, s-au alocat sume de bani sub formă de ajutoare financiare pentru unele unităţi administrativ-teritoriale (UAT) pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute privind „înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi UAT-uri aflate în situaţii de extremă dificultate”, auditorii externi constatând că 136 de mii lei au fost transferaţi şi utilizaţi fără respectarea prevederilor legale în materie. „În fapt, ca urmare a analizării cererilor înaintate de UAT-uri şi a documentelor întocmite pentru justificarea sumelor alocate, în 3 (trei) cazuri s-a constatat că solicitarea alocării unor sume din acest fond de rezervă nu a avut nici un temei juridic şi faptic, nefiind justificat caracterul urgent sau neprevăzut al finanţării. În acest context, s-a reţinut că suma de 136 mii lei a fost utilizată pentru: efectuarea unor plăţi pentru cheltuieli curente (bonuri de benzină, anvelope, achiziţionarea de material lemnos) sau cheltuielile au avut la bază documente de plată datate anterior încasării sprijinului financiar solicitat”, se arată în raport. După calcularea foloaselor nerealizate în sumă de 25 mii lei, prejudiciul total s-a estimat la valoarea de 161 mii lei.

Pentru înlăturarea abaterii generatoare de prejudicii, auditorii publici au dispus evaluarea exactă a prejudiciului şi recuperarea acestuia, „în termenul legal de prescripţie de la persoanele responsabile, în baza principiilor răspunderii patrimoniale, stipulate în Codul muncii, republicat şi/sau principiilor răspunderii civile”.

 

 435 de mii de lei ce trebuiau returnaţi la bugetul de stat au fost folosiţi în alt scop

O altă abatere reliefată în raport se referă la modul de utilizare a fondurilor primite de la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014, prin Programul naţional de dezvoltare locală – subprogramul „Infrastructura la nivel judeţean”. Conform documentului, s-a constatat că suma de 435 mii lei neutilizată pe destinaţia legală nu a fost restituită bugetului de stat, „contrar prevederilor legale şi din contractele de finanţare încheiate”. „S-a reţinut că suma de mai sus, rămasă neutilizată la finele anului 2014, deşi s-a reflectat în excedentul bugetar, contrar normei juridice incidente, acest excedent a fost aprobat pentru utilizarea în alte destinaţii decât cele prevăzute în contractele de finanţare”. În urma calculării majorărilor de întârziere în sumă de 104 mii lei, valoarea estimată a abaterii este de 539 mii lei.

 

 72 de mii de lei prejudiciu la Liceul Tehnologic Special „Sfânta Ana”

Auditul financiar la CJ Harghita a fost efectuat în perioada 08.07.2015-28.08.2015. Pe lângă Consiliul Judeţean au mai fost verificate şi 10 instituţii subordonate CJ.

La una dintre aceste entităţi, Liceul Tehnologic Special „Sfânta Ana”, auditorii publici au constatat un prejudiciu de 72 de mii de lei. Potrivit documentului, prejudiciul a fost produs ca urmare a acordării unor drepturi salariale nelegale, în urma ocupării simultane a două posturi de către un funcţionar public de conducere. În urma auditului s-a dispus evaluarea exactă a prejudiciului şi recuperarea acestuia. Măsura dispusă se va aplica la nivelul Liceului Tehnologic Special „Sfânta Ana”, al cărui director are calitatea de ordonator terţiar de credite. (Şt.P.)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.