Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Plăţi nejustificate, acordarea nelegală de sporuri, neurmărirea, nestabilirea şi necolectarea unor venituri la bugetele locale | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 20 mai 2024
Home » Societate » Plăţi nejustificate, acordarea nelegală de sporuri, neurmărirea, nestabilirea şi necolectarea unor venituri la bugetele locale
Plăţi nejustificate, acordarea nelegală de sporuri, neurmărirea, nestabilirea şi necolectarea unor venituri la bugetele locale

Plăţi nejustificate, acordarea nelegală de sporuri, neurmărirea, nestabilirea şi necolectarea unor venituri la bugetele locale

Din Raportul Camerei de Conturi Harghita pe 2012 (II)
Plăţi nejustificate, acordarea nelegală de sporuri, neurmărirea, nestabilirea şi necolectarea unor venituri la bugetele locale

Raportul Camerei de Conturi Harghita pe anul 2012 a evidenţiat o serie de nereguli care au prejudiciat majoritatea bugetelor localităţilor din judeţ auditate şi controlate. După ce am văzut comunele în care prejudiciile ori veniturile cuvenite, dar nestabilite şi deci neîncasate au însumat mai mult de 100.000 de lei, în cele ce urmează vom detalia, potrivit Raportului, câteva exemple concrete privind nereguli identificate de auditorii publici.

Plăţi nelegale de 705.000 lei pentru lucrările de reamenajare şi extindere a Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc

Consiliul Judeţean (CJ) Harghita a plătit nelegal suma de 513.000 lei pentru efectuarea lucrărilor de reamenajare şi extindere a Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, în anul 2012, se arătă în Raport. Ceea ce înseamnă aproape jumătate din prejudiciile totale – 1.093.000 de lei – constatate de auditorii Camerei de Conturi Harghita.

Potrivit documentului, este vorba despre plata unei „taxe rampă ecologică” cuprinsă în situaţia de lucrări, anexă la factura decontată executantului, la categoria cheltuielilor cu materialele. „În condiţiile în care astfel de cheltuieli nu sunt prevăzute în legislaţia în vigoare, iar entitatea verificată (n.r. – CJ Harghita) nu a putut prezenta documente justificative care să certifice realitatea acestei plăţi, respectiv factura emisă de agentul economic care a asigurat preluarea – de la executantul lucrării – colectarea, selectarea şi reciclarea celor 2.163 tone de moloz şi a altor materiale rezultate din demolările efectuate în cadrul obiectivului de investiţie mai sus-amintit şi pentru care s-a achitat această «taxă de ecologizare»”. La suma de 513.000 lei se mai adaugă 36.000 de lei ca foloase necuvenite, astfel, potrivit auditorilor, prejudiciul total se ridică la 549.000 de lei.

În contractul de execuţie a lucrărilor pentru „Reamenajarea şi extinderea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc”, în calitate de achizitori apar CJ Harghita şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, care au finanţat din bugetele proprii preţul contractului în valoare totală de 15.178.000 lei.

În raport se mai arată că şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, aflat în subordinea CJ Harghita, a efectuat plăţi cu titlu de „taxă rampă ecologică” fără bază legală în valoare de 156.000 lei. Astfel, vorbim în cazul acestor lucrări de un prejudiciu total de 705.000 lei.

Auditorii publici au mai constatat că CJ Harghita „nu a controlat, conform prevederilor legale în materie, modul de constituire şi virare la bugetul judeţean a veniturilor din dividende de la un număr de 10 societăţi comerciale la care Consiliul Judeţean Harghita este acţionar”. Valoarea acestor dividente a fost calculată la suma de 276.000 lei, la care se mai adaugă 14.000 de lei dobânzile penalizatoare, din suma rezultată fiind recuperaţi 53.000 de lei. De asemenea, se mai arată în raport, nu au fost calculate penalităţile de întârziere, conform clauzelor contractuale, pentru lucrările nefinalizate până la termenul final stabilit în contract în valoare de 657.000 lei.

O altă neregulă descoperită de auditorii Camerei de Conturi Harghita la instituţia judeţeană s-a referit la achitarea nelegală către angajaţii entităţii a „sporului de dispozitiv”, în valoare de 358.000 lei.

Primăria municipiului Miercurea-Ciuc a plătit un serviciu de consultanţă care a fost deja achitat de Institutul Naţional de Patrimoniu

La controlul efectuat la Primăria Miercurea-Ciuc, auditorii publici au descoperit, printre altele, că a fost efectuată o plată ilegală în valoare de 77.000 lei pentru un serviciu achitat deja de o altă instituţie publică. Mai exact, este vorba de unele „servicii de consultanţă” pentru o lucrare de investiţii. „În condiţiile în care aceleaşi servicii au fost prestate cu acelaşi prestator prin încheierea – de către Institutul Naţional de Patrimoniu – a mai multor contracte privind «servicii de dirigentare de şantier»”.

Mai exact, lucrarea respectivă face obiectul unui contract de execuţie de lucrări încheiat de Institutul Naţional de Patrimoniu, în calitate de achizitor. „Institutul Naţional de Patrimoniu a perfectat un contract de «prestări servicii de asistenţă tehnică» şi un număr de şase contracte civile pentru prestări servicii de dirigentare şantier. În cazul acestor şase contracte, clauzele privind «responsabilităţile diriginţilor» sunt identice cu «responsabilităţile consultantului» din corpul contractului de servicii de consultanţă perfectat de entitatea verificată. Mai mult, semnatara rapoartelor generale lunare – anexate facturilor emise şi decontate în baza contractului de servicii de consultanţă încheiat de entitatea verificată – este aceeaşi persoană fizică cu care Institutul Naţional de Patrimoniu a încheiat cele şase contracte civile de prestări servicii de dirigentare de şantier”, se arată în Raport. Totodată, au fost calculate foloase nerealizate în valoare de 5.000 lei.

O altă abatere constatată s-a referit la faptul că au fost decontate diferenţe de preţ aferente unui contract de furnizare care a fost ajustat în mod nelegal, prejudiciul fiind în valoare de 232.000 lei.

Totodată, conform documentului, Primăria Miercurea-Ciuc a achitat nelegal pentru angajaţi sporuri în valoare de 171.000 de lei.

În ceea ce priveşte veniturile suplimentare cuvenite bugetului municipiului, auditorii au constatat că nu s-au încasat sume sub forma impozitului pe profit şi a dividendelor. Suma totală a fost de 617.000 lei, care a fost încasată în totalitate în timpul controlului. La Primăria Miercurea-Ciuc a fost identificat, în urma controalelor şi misiunilor de audit, un prejudiciu total de 485.000 lei, iar veniturile neurmărite s-au ridicat la 1.063.000 lei.

Constatări din alte localităţi ale judeţului verificate

Auditorii Camerei de Conturi Harghita au constatat că Primăria comunei Şimoneşti a plătit nelegal suma de 100.000 de lei pentru o investiţie realizată pe raza teritorială a altei localităţi. Este vorba despre investiţia „Reabilitarea staţiei de epurare a apelor urbane din oraşul Cristuru-Secuiesc, extinderea reţelei de canalizare menajeră pe străzile oraşului Cristuru-Secuiesc”. Potrivit Raportului, a existat un contract de asociere între comunele Şimoneşti, Porumbeni şi oraşul Cristuru-Secuiesc pentru realizarea respectivului obiectiv, aflat în patrimoniul urbei. Însă „(…) s-a constatat plata nelegală a sumei de 100 mii lei, fără existenţa documentelor justificative privind proiectarea, contractarea, derularea, plata şi recepţia unor lucrări de investiţii, localizate într-o altă unitate administrativ-teritorială. În aceste condiţii au fost angajate, ordonanţate şi plătite din bugetul UATC Şimoneşti cheltuieli pentru un obiectiv de investiţii care nu se află în raza teritorială a entităţii”. Astfel, potrivit auditorilor, bugetul comunei a fost prejudiciat cu suma de 100.000 de lei.

La Şcoala Gimnazială „Mártonffy György”, ce aparţine de comuna Cârţa, s-a constatat angajarea şi plata nelegală şi nejustificată a unor cheltuieli din fonduri publice în sumă de 139.000 de lei. „Plata sumei a reprezentat valoarea actualizării – în sensul majorării – preţului unor lucrări facturate de executant, în condiţiile în care, atât în documentaţia de atribuire (inclusiv în Fişa de date a achiziţiei), cât şi contractul perfectat s-a stipulat neacceptarea actualizării/ajustării preţului contractului”.

În cazul comunei Corbu, documentul arată că „în perioada anilor 2007-2012 (…) au fost acceptate la plată un număr de 14 actualizări ale unor facturi datorate executantului de lucrări – SC ATLAS SRL din Miercurea Ciuc – la care volumul actualizărilor calculate nelegal se cifrează la suma de 354.860 lei”.

La Primăria oraşului Borsec, auditorii au descoperit că „au fost decontate în condiţii nelegale lucrări neexecutate şi materiale nepuse în operă” în valoare de  118.000 lei.

În cazul comunei Lăzarea, s-a constatat că anumite lucrări au fost plătite de două ori de către această entitate. Prin aceasta, bugetul comunei a fost prejudiciat cu 85.000 lei.

Totuşi, au existat şi localităţi controlate în care auditorii nu au descoperit nereguli care să ducă la prejudicierea bugetelor ori la situaţia de a nu urmări şi colecta venituri cuvenite bugetelor locale. Mai trebuie menţionat şi faptul că sunt şi constatări ale Camerei de Conturi care au fost contestate de către entităţile verificate.

Şt. PĂTRÎNTAŞ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.