Camera de Conturi Harghita: Primăria Miercurea-Ciuc, finanţări ilegale către structuri sportive | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 10 decembrie 2023
Home » Economic » Camera de Conturi Harghita: Primăria Miercurea-Ciuc, finanţări ilegale către structuri sportive
Camera de Conturi Harghita: Primăria Miercurea-Ciuc, finanţări ilegale către structuri sportive

Camera de Conturi Harghita: Primăria Miercurea-Ciuc, finanţări ilegale către structuri sportive

Bugetul municipiului Miercurea-Ciuc a fost prejudiciat, în 2014, în total cu suma de 556.000 mii lei, reiese din raportul Camerei de Conturi pe anul respectiv, în urma acţiunilor de audit efectuate în 2015. Ca şi în anii anteriori, cele mai semnificative abateri care au dus la prejudicierea bugetului municipiului s-au referit la decontarea unor cheltuieli neeligibile acordate unor structuri sportive ori la sprijinirea financiară a unei astfel de entităţi fără a avea bază legală. De asemenea, şi bugetul Clubului Sportiv Municipal, aflat în subordinea municipiului Miercurea-Ciuc, a fost prejudiciat cu suma de 220.000 lei, din aceleaşi motive.

Astfel, potrivit documentului, în anul 2014, municipiul Miercurea-Ciuc a decontat cheltuieli neeligibile în cadrul finanţărilor nerambursabile acordate din bugetul local unor structuri sportive de drept public în valoare de 133.000 de lei. Totodată, „s-a constatat acordarea – fără bază legală – de sprijin financiar din fonduri bugetare unei structuri sportive de drept public”, valoarea acestui sprijin fiind de aproape 300.000.

În ceea ce priveşte Clubul Sportiv Municipal, auditorii publici au constatat că acesta a acordat, din bugetul instituţiei, un sprijin financiar de 20.000 de lei „unor structuri sportive de drept public”, în mod nelegal. De asemenea, auditorii Camerei de Conturi Harghita au mai constatat că Clubul Sportiv Municipal a mai acordat, în afara cadrului legal permisibil, un sprijin financiar nerambursabil unor structuri sportive de drept privat, în valoare de 200.000 de lei.

Revenind la Primăria Miercurea-Ciuc, în raport se mai arată că „în cursul anilor 2012-2013 au fost stabilite, necuvenit, drepturi reprezentând ajutoare pentru energie termică furnizată în sistem centralizat unor persoane care nu au declarat că deţin la bănci depozite, având o valoare mai mare de 3.000 lei”. În urma acestei nereguli, bugetul municipiului a fost prejudiciat cu suma de 82.000 de lei.

Tot în anul 2014, potrivit documentului, Primăria Miercurea-Ciuc a decontat unele lucrări neexecutate în cadrul unui obiectiv de investiţii finanţat din bugetul local, în valoare de 42.000 de lei.

Trebuie menţionat că o mică parte din sumele cu care a fost prejudiciat bugetul municipiului reşedinţă de judeţ a fost recuperată în timpul auditului. Pentru recuperarea întregii sume s-a emis o decizie prin care s-au dispus măsuri de remediere a abaterilor generatoare de prejudicii. Astfel, pentru înlăturarea abaterilor generatoare de prejudicii s-au dispus măsuri de evaluare exactă a prejudiciului estimat şi recuperarea integrală a acestuia, în termenul legal de prescripţie, în baza principiilor răspunderii patrimoniale, stipulate în Codul muncii, republicat, şi/sau în baza principiilor răspunderii civile.

Totodată, în ceea ce priveşte abateri de la legalitate şi regularitate generatoare de venituri suplimentare, cuvenite bugetelor publice, auditorii publici au constatat că „organul fiscal din cadrul entităţii verificate nu a examinat, din oficiu, starea de fapt pentru determinarea corectă a situaţiei fiscale a contribuabililor”. În urma acestei nereguli, în cazul a patru contribuabili s-a constatat nedeclararea la valoarea reală a construcţiilor aflate în proprietate. În acest fel, nu au fost înregistrate venituri suplimentare, cuvenite bugetului local, în valoare de 5.000 de lei. În cazul acestei abateri s-a dispus înlăturarea ei şi extinderea verificărilor asupra tuturor persoanelor juridice al căror impozit declarat în anul 2014 a fost peste 10.000 lei, în vederea stabilirii realităţii datelor furnizate de către aceştia în declaraţiile fiscale. În mod concomitent s-a dispus demararea procedurilor de executare silită prevăzute de Codul de procedură fiscală, „până la stingerea întregii creanţe fiscale”.

În ceea ce priveşte abaterile financiar-contabile, auditorii publici au constatat o neregulă cu o valoare estimativă de 370.000 lei, cu această sumă fiind denaturat rezultatul patrimonial al Primăriei. Concret, se arată în raport, instituţia nu a înregistrat „provizioane pentru litigii ca urmare a proceselor în care entitatea a fost chemată în judecată în calitate de pârât”. Această abatere a fost remediată în timpul misiunii de audit financiar.

XXX

Acţiunea de audit la Primăria Miercurea-Ciuc şi şapte entităţi aflate în subordinea ei a fost efectuată în perioada 06.07.2015-25.08.2015. În total, auditorii Camerei de Conturi Harghita au constatat 16 abateri, din care opt la unitatea administrativ-teritorială municipiul Miercurea-Ciuc şi opt la nivelul ordonatorilor terţiari din subordinea instituţiei. În timpul auditului au fost remediate opt abateri. (Şt. Pătrîntaş)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.