Din activitatea Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita în 2018 | Informația Harghitei - jurnal independent
vineri , 3 decembrie 2021
Home » Societate » Din activitatea Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita în 2018
Din activitatea Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita în 2018

Din activitatea Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita în 2018

  • Scădere a numărului actelor supuse procedurii prealabile de verificare
  • 187 de noi cauze pe rolul instanţelor de judecată
  • Peste o mie de propuneri de validare şi modificare pentru aplicarea legilor fondului funciar
  • Noi dosare verificate pe Legea nr. 10/2001
  • Peste 10.000 de cereri pentru paşapoarte
  • Aproape 5.000 de noi şoferi harghiteni
  • Peste 200 de petiţii înregistrate

 Aşa cum ne-am obişnuit, în prima şedinţă a Colegiului Prefectural din an, Instituţia Prefectului – judeţul Harghita îşi prezintă activitatea pe cele 12 luni ale anului precedent.

A scăzut numărul actelor supuse procedurii prealabile de verificare

Anul trecut, la nivelul prefecturii au fost supuse verificării legalităţii 30.015 acte administrative adoptate de către autorităţile publice locale. Este vorba de hotărâri ale consiliilor locale şi ale Consiliului Judeţean Harghita (aproape 5.900), respectiv dispoziţii emise de primari şi de către preşedintele CJ HR (peste 24.100).

În urma verificării acestora, 541 de acte (1,8% din total) au fost supuse procedurii prealabile, din care 13 (11 hotărâri şi 2 dispoziţii) au fost atacate în instanţa de contencios-administrativ; în cazul a două, instanţa a pronunţat soluţii în favoarea prefectului, iar într-un caz împotrivă, 10 dosare aflându-se pe rolul instanţelor.

Comparativ cu anii anteriori, numărul actelor supuse procedurii prealabile a fost mai mic, în 2017 fiind vorba de 894 de acte (2,38% din total), iar în 2016 au fost 1.092 acte (2,98%). În schimb, se observă o evoluţie sinusoidală a ponderii actelor atacate în contencios-administrativ: 6,22% în 2014, 2,03% în 2015, 3,47% în 2016, 0,5% în 2017 şi 2,4% în 2018.

Tot anul trecut au fost desfăşurate 12 acţiuni de control de fond şi recontrol la primăriile din Ditrău, Voşlăbeni, Remetea, Sândominic, Tomeşti, Corbu, Atid, Avrămeşti, Ulieş, Săcel, Tuşnad, Plăieşii de Jos.

În ceea ce priveşte dosarele avute pe rol de către Instituţia Prefectului, anul trecut numărul acestora a fost de 429, dintre care 187 de cauze au fost demarate în 2018.

Din cele aproape 430 de dosare, 301 cauze erau pe fond funciar, 30 pe contencios-administrativ, 79 au avut ca obiect radierea autovehiculelor, iar două au vizat autorizaţii de construire.

11 hotărâri pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

Una dintre sarcinile prefecturii este şi urmărirea aplicării legilor fondului funciar, sens în care anul trecut au fost analizate un număr de 1.298 propuneri de validare şi modificare transmise de către comisiile locale pentru aplicarea legilor fondului funciar, fiind adoptate un număr de 11 hotărâri ale Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Harghita.

Tot în domeniul fondului funciar, pe parcursul anului trecut au fost emise 79 de ordine ale prefectului, dintre care 57 au fost în conformitate cu articolul 36 din Legea fondului funciar. Totodată, au fost analizate documentaţiile pentru 58 de propuneri de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti întocmite de către comisiile locale.

În ceea ce priveşte aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, de la apariţia legii şi până anul trecut, la nivelul judeţului au fost depuse peste 2.300 de notificări, din care au fost soluţionate favorabil 1.228: 440 prin restituire în natură; 639 prin propunere de acordare de titluri de despăgubire; 21 prin compensarea cu alte terenuri sau servicii; 128 prin restituiri în natură şi titluri de despăgubire. De precizat faptul că din cele 2.331notificări depuse, la finalul anului trecut 18 erau încă nesoluţionate.

Referindu-se la activitatea din anul 2018 în ceea ce priveşte Legea nr. 10/2001, la nivelul prefecturii au fost verificate 6 dosare prin care s-au propus acordarea de despăgubiri, iar 5 au primit viza de legalitate.

Peste 10.000 de cereri pentru paşapoarte

În anul 2018, la ghişeele celor 3 puncte ale Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple din judeţ au fost depuse 10.891 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple. Dintre acestea, 5.402 au fost pentru paşapoarte simple temporare, iar 5.489 pentru paşapoarte simple electronice, iar 1.219 cereri au fost preluate în punctele de lucru din Odorheiu Secuiesc şi Topliţa.

Aproape 5.000 de noi şoferi

În anul 2018 doar 23% dintre cei care au dorit să obţină un permis de conducere au şi reuşit să treacă ambele examene. Potrivit raportului de activitate, la proba teoretică au fost examinate aproape 13.000 de persoane, fiind declarate admise sub 5.000 (adică 38,44%). Acestora li s-au adăugat cei care trecuseră deja de „sală”, astfel că în cursul anului trecut, la proba practică, au fost examinaţi aproape 8.300 de cetăţeni, în final primind permis de conducere doar 4.862, procentul final de promovabilitate fiind de 23,1%.

În ceea ce priveşte numărul total al şoferilor din judeţ, la data de 31 decembrie 2018 figurau 130.271 de posesori de permise.

În privinţa parcului auto, după ce în 2018 au fost eliberate 22.397 dovezi înlocuitoare a certificatelor de înmatriculare şi 8.864 autorizaţii provizorii, la finalul anului, în judeţul Harghita erau înmatriculate 126.001 vehicule, din care peste 101.000 aparţineau persoanelor fizice.

De precizat faptul că eliminarea taxei de mediu a dus la creşterea numărului de înmatriculări şi în judeţul nostru, iar slaba pregătire a celor care doresc să obţină permisul de conducere, dar şi calitatea precară a unor şcoli de şoferi a dus la creşterea perioadei de timp la care se face programarea la proba practică pentru obţinerea permisului de conducere.

Deficit de personal la nivelul instituţiei

Ca orice altă instituţie, şi Prefectura Harghita s-a confruntat cu o serie de dificultăţi în desfăşurarea activităţii. Una dintre cele mai des întâlnite este deficitul de personal, atât la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita (în 2018, numărul posturilor aprobate Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita a fost de 41), cât şi la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (din cele 13 funcţii, sunt ocupate 11).

Acest deficit de personal iese în evidenţă şi în condiţiile unui număr mare de acte administrative verificate, de dosare de fond funciar aflate pe rolul instanţelor de judecată, toate raportat la numărul consilierilor juridici; sau în condiţiile unui volum mare de solicitări ale cetăţenilor înaintate Comisiei judeţene pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor sau ale transmiterii de către consiliile locale de documentaţii incomplete sau greşit întocmite.

De asemenea, Instituţia Prefectului – judeţul Harghita, se precizează în raport, se confruntă şi cu lipsa de spaţii pentru desfăşurarea activităţilor curente – birouri, săli de şedinţă şi spaţii pentru arhivă.

Consemnare de LIVIU CÂMPEAN

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.