Peste 350 de milioane de euro, finanţare europeană pentru proiecte în Sănătate, vor fi gestionate de ADR Centru | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 18 iulie 2024
Home » (Inter)Național » Peste 350 de milioane de euro, finanţare europeană pentru proiecte în Sănătate, vor fi gestionate de ADR Centru
Peste 350 de milioane de euro, finanţare europeană pentru proiecte în Sănătate, vor fi gestionate de ADR Centru

Peste 350 de milioane de euro, finanţare europeană pentru proiecte în Sănătate, vor fi gestionate de ADR Centru

Programul Sănătate 2021-2027, unul multifond, este menit să contribuie la implementarea Strategiei Naţionale de Sănătate 2022-2030, prin finanţarea de investiţii atât în asistenţa prespitalicească şi spitalicească, cât şi în rezilienţa sistemului de sănătate. Acesta dispune de o alocare totală în valoare de 5,88 miliarde de euro (la nivel naţional), care include finanţare din cadrul Fondului Social European şi a Fondului European de Dezvoltare Regională, precum şi o componentă de împrumut de 2 miliarde de euro, realizat prin intermediul Băncii Europene de Investiţii.

Programul cuprinde 7 priorităţi pentru care se va acorda finanţare, acestea acoperind tot ce înseamnă dezvoltarea sistemului de sănătate în România, de la îmbunătăţirea serviciilor, până la investiţii în infrastructură, digitalizare sau susţinerea cercetării.

La sfârşitul lunii iulie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru a semnat, cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, acordul-cadru pentru delegarea unor funcţii privind implementarea Programului Sănătate, cu referire la 5 din cele 7 priorităţi, finanţate în cadrul acestui program din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Alocarea orientativă pentru Regiunea Centru pe aceste priorităţi se cifrează la aproximativ 360 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat de presă emis de ADR Centru, rolul agenţiei va fi acela de a asigura managementul implementării proiectelor prin monitorizarea îndeplinirii indicatorilor, atingerii rezultatelor şi a obiectivelor asumate de către beneficiari în cererile lor de finanţare şi anexele aferente, precum şi a modului în care beneficiarii respectă prevederile contractuale specifice operaţiunii finanţate. De asemenea, Organismul Intermediar pentru Sănătate din cadrul ADR Centru va asigura, pentru proiectele contractate în cadrul celor 5 priorităţi, verificarea achiziţiilor şi a cererilor de prefinanţare/rambursare şi plată.

„Din valoarea totală a alocării naţionale în sumă de aproape 5,9 miliarde de euro, cele cinci priorităţi unde Agenţiile pentru Dezvoltare Regională vor activa în calitate de Organisme Intermediare au un buget cumulat de aproape 2,5 miliarde de euro. Pentru proiectele din Regiunea Centru, noi vom gestiona un buget de aproximativ 360 milioane de euro. Semnând acest acord-cadru, ne-am asumat faptul că OI pentru Sănătate din cadrul ADR Centru dispune de capacitatea administrativă şi îşi va dezvolta capacitatea operaţională necesară îndeplinirii corespunzătoare a funcţiilor delegate de AMPOS. Noi vom asigura, pe toată durata acordului, activităţi privind managementul de proiect, pentru investiţii importante în Sănătate în Regiunea Centru, conform sistemului de management şi control stabilit de AM din cadrul MIPE. Finanţarea activităţilor desfăşurate în baza acordului se realizează prin contracte de finanţare în cadrul Programului Asistenţă Tehnică, proporţional cu valoarea proiectelor gestionate”, a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.

Priorităţile vizate de acordul-cadru încheiat cu Organismul Intermediar ADR CENTRU sunt:

  • Prioritatea 1 îşi propune să contribuie la creşterea calităţii serviciilor de asistenţă medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu şi la îmbunătăţirea şi consolidarea serviciilor preventive.

Prin această prioritate se are în vedere dotarea/modernizarea/reabilitarea cabinetelor medicilor de familie, dotarea structurilor publice incluse în Programul Naţional de Vaccinare, inclusiv al celor responsabile cu distribuţia vaccinurilor la nivel teritorial (achiziţia mijloacelor de transport adaptate care să asigure inclusiv menţinerea lanţului de frig; dotarea camerelor de frig), dotarea/modernizarea/reabilitarea cabinetelor medicale şcolare, inclusiv a structurilor ce asigură servicii de sănătate orală şi dotarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea unităţilor sanitare care desfăşoară activităţi medicale de tip ambulatoriu (alocarea la nivel naţional aferentă investiţiilor în ambulatorii este de 268 milioane de euro, fiind distribuită pentru reabilitarea/modernizarea a 89 de ambulatorii din domeniile în care se vor implementa programe de screening, reabilitarea/modernizarea a 9 ambulatorii ale spitalelor de psihiatrie, reabilitarea/modernizarea a 24 centre de sănătate mintală pentru minori şi reabilitarea/modernizarea/extinderea a 33 de dispensare tuberculoză).

  • Prioritatea 2 vizează investiţii în dotarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea unităţilor sanitare care furnizează servicii de reabilitare/recuperare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, în vederea diminuării impactului dizabilităţii şi profilului de morbiditate.
  • Prioritatea 3 vizează creşterea eficacităţii şi rezilienţei sistemului medical în domenii critice, de importanţă strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale şi asupra stării de sănătate, prin investiţii în infrastructura publică a structurilor sanitare care au atribuţii în domenii critice de importanţă strategică, respectiv investiţii în extinderea/modernizarea/reabilitarea/dotarea laboratoarelor naţionale de referinţă/laboratoarelor regionale de sănătate publică, laboratoarelor de microbiologie din cadrul spitalelor, construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea/dotarea centrelor de transfuzie sanguină şi infrastructura de prelevare, testare a sângelui şi/sau procesare a plasmei, dezvoltarea structurilor integrate de preluare şi îngrijire a pacientului critic, asigurarea infrastructurii unităţilor dedicate de îngrijire, extinderea/modernizarea/reabilitarea/dotarea acestora, extinderea/modernizarea/reabilitarea/construirea/dotarea centrelor regionale de genetică medicală desemnate, precum şi a centrelor de expertiză în boli rare desemnate de MS.
  • Prioritatea 4 vizează investiţii în infrastructuri spitaliceşti noi (spitale judeţene/judeţene de urgenţă şi spitale monospecialitate/centre de transplant acreditate localizate în centre universitare) şi continuarea investiţiilor în spitalele regionale de urgenţă Iaşi, Cluj, Craiova (faza a II a).
  • Prioritatea 7 vizează măsuri care susţin domeniile oncologie şi transplant, iar investiţiile sunt direcţionate către modernizarea/reabilitarea/extinderea/construcţia/dotarea infrastructurii publice a unităţilor sanitare unde se realizează depistarea precoce, diagnosticarea, tratarea pacienţilor oncologici şi crearea unui centru de excelenţă în protonoterapie, dotarea celor 3 institute oncologice şi investiţii în infrastructuri spitaliceşti publice noi cu impact teritorial, precum şi dotarea unităţilor sanitare publice de interes regional care diagnostichează şi tratează cancer şi a laboratoarelor de genetică şi de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcţie de profilul tumoral. De asemenea, sunt sprijinite investiţii în infrastructura publică a unităţilor sanitare acreditate pentru activităţi în domeniul transplantului – dotarea cu sisteme de purificare a sângelui a centrelor acreditate pentru prelevare organe, laboratoarelor HLA acreditate, băncilor multiţesut şi celule (dotare/modernizare/reabilitare/extindere/construcţie) şi a unităţilor care coordonează activitatea de transplant (ex. ANT – extindere/construcţie/dotare) şi Investiţii în infrastructuri spitaliceşti publice noi cu impact teritorial major. (L.C.)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.