Despre deficienţele care au încetinit şi îngreunează în continuare finalizarea procesului de retrocedare în judeţul Harghita (II) | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 24 septembrie 2023
Home » Societate » Despre deficienţele care au încetinit şi îngreunează în continuare finalizarea procesului de retrocedare în judeţul Harghita (II)
Despre deficienţele care au încetinit şi îngreunează în continuare finalizarea procesului de retrocedare în judeţul Harghita (II)

Despre deficienţele care au încetinit şi îngreunează în continuare finalizarea procesului de retrocedare în judeţul Harghita (II)

  •  „S-a ajuns la această situaţie datorită prevederilor legale diferite şi a unei practici neunitare la nivelul comisiilor locale”
  •  Sunt foarte multe situaţii când actele de identitate şi uneori întregul dosar care însoţea cererea de retrocedare nu există în evidenţele comisiilor locale de fond funciar

Au trecut 24 de ani de când a apărut prima lege care reglementa procesul de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist. În decursul acestor ani au fost numeroase scandaluri privind retrocedările ilegale. Şi vorbim de suprafeţe imense restituite, cel puţin dubios, dacă nu ilegal, atât de teren forestier, cât şi agricol, la nivelul întregii ţări. Acestea au culminat în ultima perioadă, când au început să iasă la suprafaţă tot felul de matrapazlâcuri făcute cu ajutorul unor parlamentari, primari, avocaţi, directori de instituţii cu atribuţii în domeniu etc.

Conform legii, până la 1 ianuarie 2016, procesul de restabilire a dreptului de proprietate a foştilor proprietari deposedaţi abuziv de regimul comunist trebuie să se încheie. Ceea ce e puţin probabil, ţinând cont că multe probleme încă există.

În continuare vom prezenta o analiză vastă, dar şi tehnică cu privire la procesul retrocedării în judeţul Harghita, în special începând cu apariţia Legii 165/2013. Analiza a rezultat în urma unei discuţii cu directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Harghita, jur. Sorin Truţă, care este şi membru al Comisiei judeţene pentru restabilirea dreptului de proprietate.

În prima parte a acestei analize am văzut ce suprafeţe mai sunt disponibile în judeţul Harghita, care este necesarul şi care este diferenţa dintre cele două. Am aflat că doar o suprafaţă foarte mică de teren din judeţ are planuri parcelare efectuate, fără de care, din 2010, nu se pot elibera titluri de proprietate.

 

 Au fost eliberate titluri de proprietate în care nu au fost înscrise corect datele de identificare a proprietăţii

În continuare vom încerca să aflăm de la directorul OCPI Harghita care sunt motivele pentru care s-a ajuns în această situaţie. „S-a ajuns la această situaţie datorită prevederilor legale diferite şi a unei practici neunitare la nivelul comisiilor locale. Începând cu data de 15 decembrie 2010, la nivelul instituţiei noastre nu au mai fost eliberate titluri de proprietate pentru imobilele situate în extravilanul zonelor cooperativizate numai în baza planurilor de parcelare în format digital, care au fost avizate de către comisiile locale de fond funciar, în conformitate cu prevederile legale.

Datorită faptului că la nivelul comisiilor locale nu au fost efectuate punerile în posesie şi nu au fost întocmite planurile parcelare, au fost eliberate titluri de proprietate în care nu au fost înscrise corect datele de identificare a proprietăţii, respectiv număr de tarla, de parcelă sau a vecinătăţilor, fapt ce conduce în mai multe cazuri la imposibilitatea întocmirii documentaţiei cadastrale în vederea înscrierii terenurilor în cartea funciară. Această înscriere în cartea funciară se poate realiza numai după o rectificare a titlurilor de proprietate întocmite eronat, rectificare pentru care este necesar acordul proprietarului, intervenţia comisiei judeţene de fond funciar şi în unele situaţii când este afectată suprafaţa în plus sau în minus intervenţia instanţei judecătoreşti”, a explicat jur. Sorin Truţă.

 

 Comisiile locale au fost informate cu privire la procedura de urmat pentru efectuarea punerilor în posesie şi întocmirea planurilor parcelare

Potrivit şefului OCPI, comisiile locale au fost informate, printr-o circulară comună emisă de Prefectura Harghita şi Oficiul de Cadastru, cu privire la întocmirea documentaţiei necesare pentru emiterea titlurilor de proprietate. „În conformitate cu articolul 40, alin. 4 din Legea 7 din 1996 a Cadastrului şi Publicităţii Imobiliare, articol introdus în luna iulie 2010, OCPI are obligaţia să înscrie din oficiu titlurile de proprietate eliberate în Cartea Funciară în baza planurilor parcelare validate de către Comisia judeţeană şi recepţionate de către Oficiul de Cadastru, în baza Regulamentului aprobat cu caracter normativ al directorului general.

Procedura cu privire la întocmirea şi recepţia planurilor parcelare este reglementată în prezent de Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 700 din 2014. După publicarea Ordinului nr. 700 în Monitorul Oficial, comisiile locale de fond funciar au fost informate printr-o circulară comună a Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita şi OCPI Harghita semnată de prefectul de atunci, d-l Petres Sándor, şi directorul OCPI, Sorin Truţă, în data de 12 septembrie 2014, cu privire la procedura de urmat pentru efectuarea punerilor în posesie şi întocmirea planurilor parcelare, respectiv a documentaţiei necesare pentru emiterea titlurilor de proprietate.

Prin această circulară, comisiile locale de fond funciar erau înştiinţate că urmare a finalizării situaţiilor întocmite de către comisiile locale de inventariere au obligaţia să-şi reia activitatea, iar refuzul acestora de a efectua întocmirea planurilor parcelare şi punerea în posesie nu va fi justificat având în vedere că până la data de 1 ianuarie 2016 comisiile locale şi judeţene au obligaţia de a efectua punerile în posesie şi de a elibera titlurile de proprietate.

Totodată, prin decizia directorului OCPI Harghita nr. 47 din 15 septembrie 2014 au fost desemnaţi angajaţii OCPI Harghita responsabili cu îndrumarea tehnico-metodologică a specialiştilor în măsurători topografice care efectuează lucrări la nivelul comisiilor locale de fond funciar”, a spus directorul OCPI Harghita.

 

 Situaţii numeroase în care suprafeţele propuse pentru retrocedare nu sunt amplasate în poligoanele cu suprafeţe care constituie rezerva comisiilor de fond funciar

Jur. Sorin Truţă a explicat, în continuare, că Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei judeţene Harghita pentru stabilirea dreptului de proprietate privată a terenurilor şi a modului de lucru al acesteia cu comisiile locale de fond funciar a fost elaborat la începutul anului 2015 şi a fost aprobat prin unanimitate de voturi. „Având în vedere situaţiile repetate în care se constată că suprafeţele propuse pentru retrocedare nu sunt amplasate în poligoanele cu suprafeţe care constituie rezerva comisiilor de fond funciar în baza documentaţiilor transmise de către comisiile locale de inventariere, ANRP a recomandat tuturor comisiilor judeţene să-şi întocmească regulamente de organizare şi funcţionare în care să fie prevăzută, printre altele, şi o procedură de urmat în astfel de situaţii. Astfel, dacă suprafeţele pentru care se eliberează titlu de proprietate nu sunt amplasate în poligoanele cu suprafeţe care reprezintă rezerva comisiei locale sau se constată neconcordanţe, comisia locală de fond funciar are obligaţia să întocmească un referat în care să explice motivele pentru care există aceste diferenţe. Acest referat este analizat din punct de vedere juridic de către Comisia judeţeană şi din punct de vedere tehnic de către Oficiul de cadastru. Concluziile analizei se materializează într-o hotărâre a Comisiei judeţene de fond funciar.

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei judeţene Harghita pentru stabilirea dreptului de proprietate privată a terenurilor şi a modului de lucru al acesteia cu comisiile locale de fond funciar a fost elaborat la începutul anului 2015 şi aprobat prin Hotărârea nr. 4 din 27 martie 2015 cu unanimitate de voturi de către Comisia judeţeană. Prin acest regulament a fost standardizată atât activitatea comisiei judeţene, cât şi cea a comisiilor locale. În concluzie, documentaţiile care sunt înaintate de către comisiile locale către comisia judeţeană trebuie să aibă conţinutul prevăzut de lege, de regulamentele menţionate anterior”, a spus şeful OCPI Harghita.

 

 Documentaţiile pentru redactarea titlurilor de proprietate conţin foarte multe erori

Conform sursei citate, în ciuda faptului că au fost informate de nenumărate ori, comisiile locale transmit documentaţii care conţin foarte multe erori. „Din păcate, documentaţiile pentru redactarea titlurilor de proprietate care sunt transmise Oficiului de cadastru conţin foarte multe erori, deşi modalitatea de întocmire a acestora a fost prelucrată şi comunicată de către comisiile judeţene către comisiile locale de nenumărate ori.

Modul în care au fost reprezentate suprafeţele care constituie rezerva comisiilor locale de fond funciar de către comisiile de inventariere, în cele mai multe cazuri cu poziţionare incertă datorită lipsei planurilor parcelare şi numărului mare de erori săvârşite de la începutul aplicării legilor fondului funciar în ceea ce priveşte modul de întocmire a titlurilor de proprietate, îngreunează foarte mult activitatea de acum a comisiilor locale”.

 

 Se impune rectificarea titlurilor de proprietate întocmite eronat

Jur. Sorin Truţă a mai explicat că pentru normalizarea situaţiei se impune rectificarea titlurilor de proprietate întocmite eronat, ceea ce îngreunează, de asemenea, finalizarea procesului de retrocedare.

„Practic, pentru realizarea unui plan parcelar la nivel de tarla, în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Ordinul nr. 700, se impune rectificarea titlurilor de proprietate întocmite eronat pentru imobilele situate în acea tarla şi uneori modificări de anexe validate de Comisia judeţeană cu privire la numele şi prenumele persoanelor îndreptăţite la reconstituire.

Sunt foarte multe situaţii când actele de identitate şi uneori întregul dosar care însoţea cererea de retrocedare nu există în evidenţele comisiilor locale de fond funciar, fapt care îngreunează în mod semnificativ corectarea erorilor şi înscrierea proprietarilor în evidenţele de publicitate imobiliară având în vedere că pentru această operaţiune este necesar CNP-ul titularilor drepturilor care fac obiectul înscrierilor”.

(În partea a treia, şi ultima a acestei analize, vom vedea că sunt şi exemple pozitive, în care primarii au reuşit să elibereze titluri de proprietate pentru terenuri care au reprezentare grafică, aproape integral, în format digital în evidenţele OCPI. De asemenea, vom atinge un alt subiect sensibil vizavi de retrocedări, şi anume terenurile aflate în zone necooperativizate. Această situaţie, dar şi altele, va fi explicată de prefectul judeţului).

Şt. PĂTRÎNTAŞ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.