Controale la angajatorii care desfășoară activități de depozitare și de comercializare a carburanților GPL în Harghita | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 11 decembrie 2023
Home » Societate » Controale la angajatorii care desfășoară activități de depozitare și de comercializare a carburanților GPL în Harghita
Controale la angajatorii care desfășoară activități de depozitare și de comercializare a carburanților GPL în Harghita

Controale la angajatorii care desfășoară activități de depozitare și de comercializare a carburanților GPL în Harghita

  • Acțiunile de verificare, care sunt parte a Campaniei Naționale inițiată de Inspecția Muncii, au început în 28 august și se vor finaliza la data de 8 septembrie 2023

Campania a fost inițiată, potrivit Inspecției Muncii – organ de specialitate aflat în subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale –, ca urmare a  tragediei care s-a produs sâmbăta trecută la o stație GPL din Crevedia, județul Dâmbovița, dar și pe fondul rezultatelor controalelor desfășurate anterior acestui eveniment, care au demonstrat că prevederile legale în domeniu nu sunt întotdeauna respectate.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Harghita, consilier juridic superior Daniela Bortoș, obiectivele campaniei sunt: identificarea angajatorilor care nu care nu respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și luarea măsurilor care se impun, pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie, eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare, creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării cerințelor normativelor în vigoare în domeniile relațiilor de muncă, urmărindu-se creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în privința necesității respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă pentru domeniile de activitate mai sus menționate. Și nu în ultimul rând, se urmărește eliminarea neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii din domeniile de activitate vizitate de campanie.

Inspectorii de muncă verifică, de asemenea, angajarea personalului, durata timpului de muncă și munca suplimentară, întocmirea evidenței orelor de muncă prestate de salariați, transmiterea în termen legal a contractelor individuale de muncă în Registrul de evidență a salariaților, repausurile periodice (repausul săptămânal și cel acordat cu prilejul sărbătorilor legale), munca de noapte, acordarea drepturilor salariale și garantarea în plată a salariului minim brut pe țară. Totodată, se va urmării și modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

„În vederea identificării cazurilor de încălcare a prevederilor legale care reglementează Securitatea și Sănătatea în Muncă, se vor verifica în principal următoarele aspecte: dacă angajatorul a realizat evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătatea lucrătorilor, dacă sunt marcate corespunzător căile de circulație a vehiculelor din stațiile de distribuție carburanți, dacă angajatorul are evidența zonelor cu risc ridicat și specific stabilite în urma evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, dacă angajatorul a luat măsuri pentru autorizarea operatorilor GPL, dacă se asigură echipamentul individual de protecție pentru lucrătorii din cadrul stației de distribuție produse petroliere, dacă angajatorul nu deține certificat de examinare «in situ» pentru stația distribuție produse petroliere, care funcționează în mediul potențial exploziv. De asemenea, vor verifica dacă sunt realizate măsurile periodice ale instalației electrice de la stația de distribuție carburanți, dacă sunt emise de către angajator instrucțiuni scrise privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă, dacă este realizată instruirea lucrătorilor cu privire la protecția împotriva exploziilor, dacă semnalizarea de securitate și sănătate în muncă este suficientă. Și în domeniul securității și sănătății în muncă se va urmării modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare”, a detaliat purtătoarea de cuvânt a ITM Harghita.

Daniela Bortoș a explicat că produsele obținute din prelucrarea țițeiului (benzina auto, motorina, gazul petrolier lichefiat – GPL) sunt extrem de inflamabile și pot forma cu aerul amestecuri explozive.

„În contact cu surse potențiale de aprindere, aceste amestecuri explozive pot genera explozii cu consecințe grave, atât pentru lucrători, cât și pentru mediu. În stațiile de distribuție a carburanților auto sunt comercializate diferite sortimente de benzină, motorină și gaz petrolier lichefiat (GPL) auto, precum și recipiente-butelii cu gaz petrolier lichefiat (aragaz), pentru utilizarea casnică. Toți carburanții amintiți sunt produse petroliere obținute din prelucrarea țițeiului, extrem de inflamabile și care formează cu aerul amestecuri explozive. În contact cu surse potențiale de aprindere, aceste amestecuri explozive pot genera explozii cu consecințe grave atât pentru lucrători, cât și pentru clienții prezenți în stațiile de distribuție a carburanților. Întrucât exploziile și incendiile pot provoca pierderi umane, daune materiale și au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, evaluarea riscului de explozie și incendiu, precum și stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestora la nivele acceptabile, capătă o importanță deosebită pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor. Acțiunile Inspecției Muncii din anul 2022 în unitățile de distribuție a carburanților auto și rafinării au relevat faptul că nu toți angajatorii din aceste domenii respectă prevederile legale privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecție sănătății lucrătorilor”, a atenționat consilier juridic superior Daniela Bortoș.

Consemnare de Daniela Mezey

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.