Din activitatea Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 30 noiembrie 2023
Home » Societate » Din activitatea Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita
Din activitatea Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita

Din activitatea Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita

 În 2014 au fost constatate nelegale câteva sute de acte administrative, au fost analizate peste 100 de propuneri referitoare la Legea fondului funciar şi au fost soluţionate pozitiv peste 200 de petiţii

Dacă în numărul anterior analizam activitatea din 2014 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură, acum să vedem şi bilanţul Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, material prezentat de prefectul Adrian Jean Andrei în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural.

Una dintre principalele atribuţii ale prefectului este cea de a veghea asupra respectării legii în teritoriu. Iar aceasta se face şi prin verificarea legalităţii actelor administrative adoptate de către unităţile teritorial-administrative şi de către preşedintele, respectiv de către Consiliul Judeţean Harghita.

Astfel, în anul 2014, Instituţia Prefectului – judeţul Harghita a verificat 38.084 acte administrative, dintre acestea 4.783 fiind hotărâri, iar 33.301 dispoziţii. În urma acestor verificări, 824 de acte au fost constatate nelegale, fiind supuse procedurii prealabile, iar 37 de acte administrative au fost atacate în instanţa de contencios-administrativ.

Tot anul trecut, Prefectura a avut pe rolul instanţelor de judecată 264 de dosare, în 131 de cauze fiind pronunţate sentinţe definitive. Din aceste 131 de sentinţe, 103 au fost favorabile Instituţiei Prefectului.

Pe lângă hotărâri de consiliu local ori alte decizii locale, Instituţia Prefectului – judeţul Harghita a analizat 169 propuneri de validare şi modificare transmise de către comisiile locale pentru aplicarea legilor fondului funciar. Au fost adoptate 13 hotărâri ale comisiei judeţene şi au fost emise 14 ordine ale prefectului în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991.

În ceea ce priveşte Legea nr. 10/2001, de la apariţia ei şi până la finele anului trecut au fost verificate 2.340 de dosare, fiind soluţionate favorabil 1.145 de notificări. Dintre acestea, 409 au prevăzut restituirea în natură; în alte 616 cazuri s-a stabilit acordarea de titluri de despăgubiri, iar 464 dosare au fost redirecţionate către alte entităţi; 503 dosare au fost respinse. De precizat că în momentul de faţă au rămas nesoluţionate 228 de notificări depuse în baza Legii privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

În perioada ianuarie – decembrie 2014, la Instituţia Prefectului au fost înregistrate 315 petiţii, din care 234 au fost soluţionate pozitiv, 48 negativ, iar 8 sunt în curs de soluţionare; alte 24 petiţii au fost clasate direct.

  Examinarea bugetelor şi situaţiilor financiare

Pe parcursul anului 2014, Serviciul pentru Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Dezvoltare Economică şi Afaceri Europene şi-a concretizat atribuţiile prin implementarea politicilor guvernamentale, fiind înaintate informări şi monitorizându-se programele guvernamentale care se derulează în judeţ. A elaborat ordinele prefectului, având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate. A examinat 51 de proiecte de buget şi situaţii financiare privind execuţia bugetelor serviciilor publice deconcentrate, iar în sprijinul autorităţilor locale au fost întocmite şi avizate 11 proiecte de Hotărâri de Guvern.

  45.000 de beneficiari ai Programului de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate

Prin programele derulate, Prefectura a venit atât în ajutorul instituţiilor publice, cât şi al cetăţenilor.

Astfel s-a desfăşurat monitorizarea ex-post a proiectului „ACCES – accesibilitate, calitate, competenţă, eficienţă şi simplificare în furnizarea serviciilor publice de către instituţiile administraţiei publice din judeţul Harghita”, proiect ce a fost implementat în perioada 2010-2011.

Iar în luna septembrie a fost lansat Programul de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate, instituţiei revenindu-i atribuţii cu privire la derularea în bune condiţii a acestuia la nivelul judeţului. În Harghita, de acest program beneficiază 45.000 de persoane care fac parte din diferite categorii defavorizate.

  Peste 5.000 de paşapoarte au fost emise în 2014

În cursul anului trecut, la ghişeul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Harghita au fost emise 5.565 de paşapoarte, după ce au fost înregistrate peste 6.500 de cereri.

Dintre paşapoartele emise, peste 2.600 au fost paşapoarte simple temporare, iar aproape 3.000 au fost simple electronice.

Tot anul trecut au fost înregistrate şi 86 de cereri pentru paşapoarte CRDS (paşapoarte pentru cetăţeni români cu domiciliu în străinătate), precum şi 299 de cereri pentru paşapoarte electronice CRDS, acestea fiind solicitate de cetăţeni prin misiuni diplomatice şi oficii consulare.

  Premii obţinute de Instituţia Prefectului – judeţul Harghita

De amintit faptul că activitatea de anul trecut a Prefecturii a fost răsplătită prin „Premiul de excelenţă pentru activitatea în domeniile IT&Comunicare în administraţia publică” la cea de-a X-a ediţie a Galei Premiilor de Excelenţă în Administraţie.

De asemenea, proiectul „Investiţie pentru Viitor”, la care au participat peste 400 de tineri şi în care s-au implicat 22 de instituţii publice din judeţ, a obţinut locul I la Conferinţa Internaţională „Inovaţie şi Calitate în Sectorul Public”.

  Obiective şi concluzii

Pentru anul care de abia a început, Prefectura Harghita şi-a propus continuarea dezvoltării capacităţii administrative a instituţiei în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice oferite potenţialilor beneficiari. Se doreşte îmbunătăţirea mijloacelor şi căilor de comunicare interinstituţională, comunicarea între instituţiile publice şi cetăţean, precum şi asigurarea transparenţei actului decizional.

LIVIU C.

 

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.