Serviciile medicale de bază acordate persoanelor asigurate în sistemul de stat şi celor neasigurate | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 20 iulie 2024
Home » Sănătate » Serviciile medicale de bază acordate persoanelor asigurate în sistemul de stat şi celor neasigurate
Serviciile medicale de bază acordate persoanelor asigurate în sistemul de stat şi celor neasigurate

Serviciile medicale de bază acordate persoanelor asigurate în sistemul de stat şi celor neasigurate

La începutul acestei luni au intrat în vigoare pachetele de servicii din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate care vor fi valabile pentru anii 2018-2019. Acestea cuprind două pachete cu servicii de bază: unul pentru persoanele asigurate, al doilea pentru cele neasigurate.

Pachetul de bază pentru persoanele asigurate

Potrivit unui comunicat de presă remis de Casa de Asigurări de Sănătate Harghita, cei care sunt asiguraţi vor beneficia de o serie de servicii medicale la medicul de familie, la unele cabinete medicale, la spital şi chiar la stomatologie.

Astfel, la medicul de familie, se precizează în comunicat, asiguraţii vor beneficia de o singură consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă, de consultaţii pe caz de boală, dar şi de consultaţii periodice şi de monitorizare. Totodată, persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate vor putea beneficia de la medicul de familie şi de consultaţii la domiciliu, precum şi de servicii preventive.

Asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice are inclusă în pachetul de bază: o singură consultaţie pe persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă; patru consultaţii pe an pentru planificarea familială; servicii pentru gravide şi lăuze (câte o consultaţie la fiecare 3 luni de sarcină, respectiv o consultaţie în primele luni de la naştere).

Totodată, în acest pachet sunt incluse şi analizele de laborator (hematologie, biochimie, imunologie, microbiologie etc.), serviciile spitaliceşti (în regim de spitalizare continuă sau în regim de spitalizare de zi), precum şi serviciile medicale ce pot fi acordate de dentişti.

De asemenea, în cadrul pachetului de bază pentru persoanele asigurate vor fi acordate consultaţii pentru urgenţele care pot fi rezolvate la cabinetul medical, la centrul de permanenţă sau prin sistemul de consultaţii de urgenţă la domiciliu. Acest pachet cuprinde şi servicii de recuperare medicală care sunt acordate pe baza biletelor de trimitere de la medici.

Pachetul de bază pentru persoanele neasigurate

O persoană chiar dacă nu este asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate tot va putea beneficia de o serie de servicii medicale acordate de sistemul medical de stat.

Este vorba de urgenţe, unde, la fel ca în cazul persoanelor asigurate, va putea beneficia şi la medicul de familie sau la domiciliu de o singură consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă, chiar dacă nu se află pe lista medicului de familie. Şi tot ca în cazul asiguraţilor, în acest pachet sunt incluse şi consultaţiile pentru monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuzei.

Potrivit comunicatului transmis de CAS Harghita, în ambulatoriu, pachetul minimal include o consultaţie pe persoană în cazul fiecărei situaţii de urgenţă şi în cazul fiecărei boli cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată.

În ceea ce priveşte spitalizarea, cei neasiguraţi vor putea să beneficieze şi de serviciile medicale în regim de spitalizare continuă şi de zi, fără a fi necesar biletul de internare (urgenţe ce pun viaţa în pericol, naşteri, boli cu potenţial endemoepidemic etc.).

În medicina dentară, pachetul minimal include acordarea unor servicii precum: pansamentul calmant, tratamentul paradontitelor, chiuretajul alveolar, repararea protezei şi repararea aparatului ortodontic.

În schimb, cei care nu sunt asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate vor trebui să plătească integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie.

Noutăţi ale contractului-cadru

Tot de la începutul acestei luni a intrat în vigoare şi contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Noutăţile acestui contract le-am analizat într-un articol apărut la sfârşitul lunii ianuarie, motiv pentru care acum doar le punctăm pe cele mai importante pentru pacienţi şi fără a mai insista asupra lor.

  • Astfel, de la 1 iulie, asiguraţii ar putea să obţină medicamentele de la orice farmacie din ţară aflată în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
  • Similar, şi investigaţiile paraclinice recomandate de medicii aflaţi în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate vor putea fi efectuate de la 1 iulie la oricare furnizor de profil din ţară, indiferent cu ce casă de asigurări de sănătate se află acesta în relaţii contractuale.
  • Adeverinţa pentru încadrarea în muncă a persoanelor aflate în şomaj şi fişa sintetică pentru copilul încadrat sau care urmează să fie încadrat într-un grad de handicap va fi eliberată de medicul de familie.
  • În ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice se introduc serviciile medicale în scop diagnostic – caz. Acestea sunt servicii de spitalizare de zi care se pot acorda în ambulatoriu, dar numai de furnizorii care îndeplinesc condiţii suplimentare de eligibilitate.
  • În cadrul cabinetului medical din asistenţa medicală primară şi la cabinetul din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, programul de activitate de 35 de ore pe săptămână se asigură în minimum 5 zile pe săptămână.
  • Pacienţii cu diagnostic oncologic confirmat, aflaţi în Programul naţional de  oncologie, se vor putea prezenta fără bilet de internare pentru spitalizarea continuă.

LIVIU CÂMPEAN

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.