Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Raportul, după nouă luni… | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 22 ianuarie 2022
Home » Economic » Raportul, după nouă luni…
Raportul, după nouă luni…

Raportul, după nouă luni…

Şi ca să fie clar despre ce vorbesc, voi spune încă de la început că în acest articol ceva mai mare mi-am propus să vă prezint rezultatele activităţii desfăşurate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Harghita, pe parcursul primelor nouă luni ale anului în curs.

De ce fac asta? Pentru că eu cred că preocupările instituţiei în raport cu contribuabilii, ca să mă rezum doar la atât, ne privesc pe toţi, începând cu aplicarea legislaţiei fiscale şi terminând, poate, cu verificarea, respectiv avizarea, documentelor justificative prezentate de agenţii economici în scopul acordării de subvenţii, prime ori diferenţe de preţ de la bugetul general consolidat.

Înainte de a purcede însă la analiza propriu-zisă, l-am rugat pe şeful AJFP Harghita, ec. Kedves Emeric, să le spună cititorilor noştri ceva despre ANAF şi despre locul pe care îl ocupă instituţia pe care o conduce, în raport cu ea. Şi iată despre ce este vorba: în baza HG nr. 520/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) s-a reorganizat ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, este o instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea MFP, finanţată din bugetul de stat, prin care se realizează în mod unitar strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului. Scop în care, mai arăta interlocutorul meu, asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiei şi a altor venituri bugetare, precum şi aplicarea reglementărilor în domeniul vamal, controlul operativ şi inopinat privind prevenirea şi combaterea actelor şi faptelor care au ca ţintă evaziunea fiscală etc.

Cât priveşte AJFP Harghita, trebuie ştiut că este o unitate teritorială fără personalitate juridică, arondată Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice (DGRFP) Braşov, prin care se realizează cele două mari obiective despre care aminteam anterior.

31 ianuarie 2016, ziua în care dispare o structură…

…în componenţa căreia, la nivelul judeţului nostru, intrau atunci 305 contribuabili mijlocii, care îi şi dădeau numele. Aşa se face că, odată cu aplicarea HG 816/2015, care modifică şi completează o altă hotărâre privitoare la organizarea şi funcţionarea ANAF, de la AJFP Harghita sunt preluaţi de structura „Contribuabili mijlocii” din cadrul DGRFP Braşov 138, 166 devin, din 1 februarie 2016, contribuabili mici şi, tot de la aceeaşi dată, 1 intră în structura „Contribuabili mari”.

Fără să înţeleg foarte bine care a fost raţionamentul ce a generat mişcarea aceasta de trupe în întreaga ţară, iau de bună legea şi puterea ei, urmăresc imaginar contribuabilii migratori şi trec mai departe la veniturile încasate de structurile subordonate AJFP Harghita, în primele nouă luni ale acestui an.

Cu sublinierea că în ianuarie instituţia judeţeană mai avea încă în componenţa sa structura „Contribuabili mijlocii”, voi menţiona că la sfârşitul perioadei analizate, programul de încasări a fost realizat 100%, cel mai mare procent fiind înregistrat la AJFP-Colectare (115,94%), cel mai mic la SFO Gheorgheni (106,8%).

Urmărind evoluţia veniturilor realizate la bugetul general consolidat al statului pe total Administraţie judeţeană, în perioada 2014-2016, timp de nouă luni, observăm un trend ascendent al încasărilor în 2015 faţă de 2014, „cu creşteri cuprinse între 13,08 şi 19,74 procente, cu excepţia bugetului asigurărilor sociale de stat, unde au scăzut cu 4,90%, ca urmare a diminuării cotei de impozitare, prevăzută de lege”.

Cât priveşte veniturile realizate în primele nouă luni, iau de bună afirmaţia şefului AJFP Harghita şi reţin că, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, ele sunt mai mici ca urmare a desfiinţării structurii „Contribuabili mijlocii”.

 A căzut o piesă, au căzut toate, ca la domino…

Analizând pe mai departe încasările la principalele componente ale bugetului de stat, pe primele nouă luni ale anilor 2015/2016, rezultă că impozitul pe profit este realizat în proporţie de 71,91%, impozitul pe venit în proporţie de 92,12%, TVA sold – 66,25%, accize – 25,33%, alte venituri – 92,60%.

Exprimate în cifre absolute, încasările totale la bugetul de stat, „influenţat de desfiinţarea structurii Contribuabili mijlocii”, înseamnă 447.600 mii lei în 2015 şi 341.217 mii lei în 2016, adică 76,23 la sută procent de realizare.

Legat de eficienţa aplicării măsurii de executare silită, în 2016 numărul contribuabililor asupra cărora au fost aplicate popriri pe conturile bancare este mai mare decât în urmă cu un an, aşa cum mai mare cu 22,72 procente este şi suma astfel încasată.

Referitor la indicatorii de performanţă ai Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Harghita, utilizaţi de ANAF pentru 2016, iată cum se prezintă situaţia la sfârşitul lunii septembrie: 112,86% gradul de realizare a programului de încasări valori brute şi 113,13 valori nete; 54,12% – gradul de încasare/stingere a arieratelor din executare silită, la persoanele juridice; 82,25% – gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric) ş.a.m.d., cu un rezultat notabil (94,69%) la gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale pe tipuri de impozite.

 Pentru concluzii rămâne valabil al doilea subtitlu

Fără a mai insista asupra altor detalii, încerc să conturez cât mai bine concluziile Raportului ce face analiza AJFP Harghita prin prisma reorganizării ANAF, la nouă luni distanţă în timp, idee în care vă las plăcerea să citiţi ceea ce spune însuşi şeful AJFP Harghita, domnul Kedves Emeric: „Ca urmare a desfiinţării structurii Contribuabili mijlocii, începând cu 31 ianuarie 2016, s-a modificat structura contribuabililor la nivelul Administraţiei judeţene, diminuându-se numărul societăţilor comerciale care au avut o contributivitate mare la crearea bugetului de venituri. În acest fel, aportul judeţului Harghita la crearea bugetului consolidat al statului la nivel naţional a scăzut faţă de anii precedenţi. Comparând datele cu cele ale anului 2015, observăm că aceste venituri au scăzut în anul curent cu 149,42 milioane lei la Bugetul General Consolidat, din care 106,38 milioane la Bugetul de Stat, 35,96 milioane la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, 6,39 milioane la Bugetul Fondului Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate şi 0,68 milioane la Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj”.

Comentariile vă aparţin dumneavoastră, cititorilor noştri interesaţi de subiect…

ŞTEFANA DRĂGHICI

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.