Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Sfinţii ierarhi Iorest, Ștefan și Brancovici | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 20 aprilie 2024
Home » Religie » Sfinţii ierarhi Iorest, Ștefan și Brancovici
Sfinţii ierarhi Iorest, Ștefan și Brancovici

Sfinţii ierarhi Iorest, Ștefan și Brancovici

Ilie Iorest

Sfântul Ierarh Iorest s-a născut în Transilvania din părinţi ortodocşi, primind la botez numele de Ilie. Din copilărie a intrat în Mănăstirea Putna, unde deprinde meşteşugul scrierii frumoase şi al zugrăvirii de icoane. A fost hirotonit preot, iar Dumnezeu a rânduit să fie ales în scaunul de Mitropolit al Ardealului, între anii 1640-1643.

A luptat împotriva calvinismului, tipărind cărţi bisericeşti de învăţătură ortodoxă şi a mers din sat în sat povăţuind şi îndrumând pe fii săi duhovniceşti, să rămână neclintiţi în dreapta credinţă.

Nu i-a fost frică de ameninţările calviniste, luptând cu bărbăţie împotriva lor. Pentru aceasta mai marii căpeteniilor calvinişti au adunat sobor şi l-au scos din scaunul vlădicesc, aruncându-l în temniţă.

Îndură chinuri groaznice timp de 9 luni, însă Dumnezeu n-a voit ca acest cuvios să fie dat pierzării. După ieşirea din temniţă, a plecat în Moldova şi apoi în Rusia.

După 10 ani, în 1656, Dumnezeu l-a rânduit să păstorească Episcopia Huşilor, între anii 1656-1657.

La scurtă vreme, Sfântul s-a săvârşit cu pace, lăsându-ne pilda unui ierarh credincios şi luptător pentru ortodoxie.

Simion Ştefan

A fost unul dintre cei mai mari Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania în secolul al XVII-lea. În 1643, vrednicul Simion Ştefan este numit Arhiepiscop al Bălgradului, Vadului, Maramureşului şi peste toată ţara Ardealului. A urmat la slujire Sfântului Ierarh Ilie Iorest.

Lucrarea misionară a Mitropolitului a fost aceea de înfruntare a calvinizării forţate a românilor din Transilvania, acceptând în cult numai limba română.

Pentru a contracara prozelitismul calvin, Mitropolitul Simion Ştefan a editat în limba română următoarele lucrări: Noul Testament de la Bălgrad 1648; Psaltirea 1651; Lexicon; Predoslovie către Măria sa Craiul Ardealului.

Acest vrednic Ierarh a păstorit Mitropolia Bălgradului timp de 13 ani. Pe lângă valoarea culturală şi naţională a editării, în limba română, a operelor mai sus-amintite, mai de preţ este reuşita Mitropolitului de a păstra neatinsă dreapta credinţă moştenită de la înaintaşul său, Mitropolitul Ilie Iorest.

Sava Brancovici

S-a născut în secolul al XVII-lea, în Ineul Ardealului din părinţii ortodocşi Ioan şi Maria. La botez a primit numele Simion. Mai multe rude ale sale au fost episcopi sau protopopi la Inău. Primele învăţături de carte le-a primit în casa părintească, iar Sfânta Scriptură şi pravila le-a deprins în Mănăstirea Comana din Ţara Românească.

După un timp primeşte darul preoţiei, căsătorit fiind, este ales protopop al Inăului. Rămâne văduv după scurtă vreme, însă vrednicia şi viaţa sa pilduitoare l-au înălţat pe scaunul Mitropoliei Ardealului, după trecerea la Domnul a Mitropolitului Simion Ştefan, în anul 1656.

În împrejurări grele păstoreşte Biserica Ortodoxă din Ardeal, timp de 24 de ani. În timpul păstoririi sale, Sfântul s-a străduit să ţină dreapta credinţă a Răsăritului, ferind-o de toate uneltirile eresului calvinesc. Acestea atrag duşmănia şi prigoana căpeteniilor calvineşti. În 1668 pleacă la Moscova, unde stăruie pentru izbăvirea creştinilor asupriţi.

Câţiva ani mai târziu după ce s-a întors de la Moscova, s-a pornit asupra sa cumplita prigoană din partea căpeteniilor calvine şi a craiului. Nevinovat fiind, este osândit şi scos din scaunul vlădicesc, apoi aruncat în temniţă, batjocorit, biciuit şi lovit. Rămâne neclintit în credinţa ortodoxă. După multe chinuri este eliberat din temniţă şi la scurt timp s-a mutat la Domnul în aprilie 1683. Pentru jertfa lui curată, Domnul L-a învrednicit de cununa neveştejită a sfinţeniei.

Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Simion Ştefan şi Sava Brancovici sunt prăznuiţi duminică, 24 aprilie.

Preot Bucur Victor,
Parohia Făgeţel

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.