Direcţia Silvică Harghita a regenerat o suprafaţă de 300 de hectare în campania de împăduriri, cu 9 ha mai mult decât era programat | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 23 iunie 2024
Home » Agricultură/Ecologie » Direcţia Silvică Harghita a regenerat o suprafaţă de 300 de hectare în campania de împăduriri, cu 9 ha mai mult decât era programat
Direcţia Silvică Harghita a regenerat o suprafaţă de 300 de hectare în campania de împăduriri, cu 9 ha mai mult decât era programat

Direcţia Silvică Harghita a regenerat o suprafaţă de 300 de hectare în campania de împăduriri, cu 9 ha mai mult decât era programat

Campania de împăduriri din acest an s-a încheiat pe suprafeţele administrate de Direcţia Silvică (DS) Harghita, fiind regenerată o suprafaţă totală de 300 de hectare.

Directorul DS Harghita, ing. Cătălin Mutică, a declarat că iniţial a fost programată pentru regenerare o suprafaţă de 290,9 ha, însă s-a reuşit depăşirea cu 9 hectare a ceea ce s-a aprobat la începutul campaniei de împăduriri de primăvară. Din totalul suprafeţei ce a fost redată circuitului productiv în această primăvară, 166,53 ha sunt împăduriri integrale şi 133,45 ha sunt regenerări naturale. Din cele 166,53 de hectare de regenerări artificiale, 41,41 ha sunt în fond forestier de stat şi 125,12 în fond forestier administrat de direcţia silvică, dar care aparţine altor proprietari. Regenerările naturale au fost finalizate pe 13,24 ha în fond forestier de stat şi 120,21 ha pe suprafeţele private administrate de DS Harghita.

În fondul forestier de stat sunt aceleaşi cifre atât la capitolul realizat, cât şi la cel din program.

Cele nouă hectare în plus au fost regenerate pe suprafeţele care aparţin altor proprietari, dar sunt administrate de DS Harghita, la Ocolul Silvic (OS) Tulgheş. Este vorba despre şapte hectare de regenerări naturale şi două de împăduriri efective. „Colegii au mai identificat în teren suprafeţe care erau corespunzătoare împăduririi de primăvară, faţă de cele programate conform devizului, şi atunci le-au împădurit întrucât am avut puieţii necesari şi forţa de muncă”, a spus ing. Cătălin Mutică.

În ceea ce priveşte situaţia la cele cinci ocoale silvice din cadrul DS Harghita, la OS Homorod au fost împădurite în fond forestier de stat 7 hectare şi pe suprafeţele aparţinând altor proprietari 82 ha.

La OS Tulgheş, în această primăvară a fost regenerată o suprafaţă totală de 40,38 ha. În fondul forestier de stat a fost regenerată o suprafaţă de 10,44 ha, iar pe terenurile proprietarilor privaţi administrate de DS Harghita 29,94 ha (programat au fost 20,94 ha).

La OS Borsec, aproape 50 ha au fost împădurite. În fond forestier de stat a fost regenerată o suprafaţă de aproape 31 ha, iar pe terenurile proprietarilor privaţi, administrate de DS Harghita – 18,70 ha.

La OS Topliţa a fost regenerată o suprafaţă totală de aproximativ 20,5 ha. La stat a fost împădurită o suprafaţă de 4 hectare, iar pe proprietăţile private – 16,71 ha.

La OS Miercurea-Ciuc, în această primăvară au fost împădurite artificial sau prin regenerări naturale terenuri forestiere care însumează 100 de hectare. La stat au fost executate lucrări pe 2,50 ha, iar pe suprafeţele altor proprietari – 97,50 ha.

În această primăvară s-au mai efectuat şi completări curente în fond forestier de stat pe 11,45 hectare, conform programului. În fondul forestier administrat de direcţie au fost realizate completări curente pe 26,67 hectare, de asemenea potrivit devizului.

Cea mai mare parte din puieţii plantaţi au fost produşi în pepinierele DS Harghita, doar o cantitate mică a fost adusă de la alte direcţii silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.

„În acest moment lucrările de împăduri şi adiţionale împăduririlor, completările şi lucrările din solarii, au fost încheiate”, a precizat ing. Cătălin Mutică.

Directorul DS Harghita a declarat că pe parcursul verii atenţia silvicultorilor se va îndrepta către controlul acestor plantaţii nou înfiinţate. Plantaţiile noi sunt cele mai vulnerabile la atacul unor dăunători. Iar în perioada următoare se execută lucrări preventive împotriva unor dăunători care atacă în zona coletului. De asemenea, după o anumită perioadă, tot vara, vor fi lucrări de prevenţie la alţi dăunători care atacă coroana arborilor.

Conform sursei citate, după încheierea sezonului de vegetaţie, silvicultorii de la ocoalele silvice vor efectua controlul anual al regenerărilor, atât al celor naturale, cât şi al celor artificiale, a împăduririlor efective. „Este o lucrare de teren laborioasă, întrucât pe cuprinsul tuturor plantaţiilor se amplasează pieţe de probă. Este o lucrare estimativă, deoarece nu se pot inventaria sute de mii de puieţi pe teren. Există o procedură stabilită prin norme tehnice, aprobate prin ordin de ministru. Această lucrare de teren se finalizează cu un memoriu tehnic din care rezultă procentul de reuşită a fiecărei plantaţii. În funcţie de procentul de reuşită noi putem să ne cuantificăm lucrările pe care le vom efectua anul viitor în aceste plantaţii nou înfiinţate şi chiar în anii din urmă, pentru că lucrările de control anual se execută în toate plantaţiile care încă nu şi-au încheiat starea de masiv”, a explicat ing. Cătălin Mutică.

Acesta a precizat că la Direcţia Silvică Harghita şi în general în zona de munte procentul de prindere este mai mult decât satisfăcător, aproape toate plantaţiile au un procent foarte bun de reuşită. În plantaţiile în care se întâmplă să fie anumite probleme – în special din cauza factorilor climatici, cum ar fi seceta sau ploile abundente, şi celor antropici (incendiu, păşunat abuziv) – se revine cu lucrări de refacere a suprafeţei respective. Potrivit directorul DS Harghita, în zona de munte „condiţiile climatice sunt excepţionale pentru a dezvolta mai departe, durabil păduri”, comparativ cu zona de sud a ţării, cu zona Deltei Dunării sau cea cu nisipuri mişcătoare din Oltenia, „unde lucrările de refacere a plantaţiilor sunt aproape curente”, procentul de prindere al puieţilor fiind foarte mic.

Direcţia Silvică Harghita are în administrare o suprafaţă totală de 90.659 hectare fond forestier sau vegetaţie forestieră în afara fondului forestier (1.329 ha). Din acest total, 22.631 hectare sunt proprietate publică a statului, iar diferenţa aparţine altor proprietari, dar este administrată de direcţia silvică.

Suprafaţa forestieră totală a judeţului Harghita este de 264.109 ha.

***

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva plantează circa 20 de milioane de puieţi forestieri şi regenerează 9.643 hectare fond forestier proprietatea publică a statului în cursul campaniei de împăduriri de primăvară, 6.766 hectare prin regenerări naturale şi 2.877 hectare prin regenerări artificiale, prin lucrări de împăduriri. Tot în cursul campaniei de împăduriri de primăvară, sunt efectuate lucrări de completări pe 1.997 hectare şi lucrări de refacere a plantaţiilor pe alte 537 de hectare. (Şt.P.)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.