Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Despre Planul Naţional Strategic al României 2023-2027, aprobat pentru dezvoltarea agriculturii, industriei alimentare şi a satului românesc | Informația Harghitei - jurnal independent
vineri , 23 februarie 2024
Home » Agricultură/Ecologie » Despre Planul Naţional Strategic al României 2023-2027, aprobat pentru dezvoltarea agriculturii, industriei alimentare şi a satului românesc
Despre Planul Naţional Strategic al României 2023-2027, aprobat pentru dezvoltarea agriculturii, industriei alimentare şi a satului românesc

Despre Planul Naţional Strategic al României 2023-2027, aprobat pentru dezvoltarea agriculturii, industriei alimentare şi a satului românesc

  • Noutăţile şi eventuale dificultăţi cu care se vor confrunta beneficiarii în perioada de finanţare 2023-2027
  • Interviu cu directorul OJFIR Harghita, dr. ing. Ioan Hîrb (2)

În numărul anterior al ziarului am detaliat despre cum s-a încheiat Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 în judeţul Harghita şi ce sume au fost atrase în judeţ în această perioadă.

În cele ce urmează, în cadrul interviului cu directorul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) Harghita, dr. ing. Ioan Hîrb, vom prezenta noutăţile din perioada de finanţare 2023-2027, eventualele probleme care vor afecta beneficiarii sau implementarea proiectelor, precum şi alte aspecte legate de activitatea instituţiei.

Dle director, care sunt noutăţile pentru noua perioadă de finanţare 2023-2027?

– În noua perioadă de finanţare se va trece la implementarea obiectivelor stabilite pentru dezvoltarea agriculturii, industriei alimentare şi a satului românesc în Planul Naţional Strategic (PNS) al României 2023-2027, aprobat de Comisia Europeană la data de 07.12.2022.

Potrivit acestui document programatic, fermierii români şi agricultura românească vor putea beneficia de 15,83 miliarde de euro.

Spre deosebire de perioadele de programare anterioare, PNS 2023-2027 cuprinde instrumente de sprijin finanţate atât din Fondul European de Garantare Agricolă (plăţile directe şi intervenţii sectoriale – măsuri pentru susţinerea pieţei), cât şi din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (politica de dezvoltare rurală). PNS prevede 89 tipuri de intervenţii, incluzând 51 de intervenţii prin FEGA şi 38 de intervenţii prin FEADR, urmărindu-se mutarea accentului de la conformitate către rezultate şi performanţă, pentru a atinge obiectivele europene şi naţionale. Totodată, PNS introduce un instrument de sprijin al fermierilor afectaţi de pierderi ale producţiei agricole prin care se acordă despăgubiri în caz de calamităţi.

Pentru anul 2023 a fost publicat, atât pe site-ul MADR, cât şi pe site-ul oficial AFIR, „Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare aferente intervenţiilor din cadrul Pilonului II din PS PAC 2023-2027”, unde sunt precizate perioadele în care se vor deschide sesiunile de depunere a dosarelor de finanţare pentru intervenţiile programate în acest an.

În această perioadă, este deschisă sesiunea de depunere dosare de finanţare pentru DR-30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, cu o alocare pe zona montană de aproximativ 250 milioane euro. Sesiunea de depunere este activă între 02.11.2023 şi 31.01.2024 şi are o alocare distinctă pentru zona montană în valoare de 75,2 milioane de euro.

În cadrul intervenţiei vor fi încurajaţi tinerii care deţin un nivel de pregătire profesională şi competenţe adecvate care să asigure gestionarea eficientă a exploataţiei prin elaborarea şi implementarea unor proiecte durabile în zonele rurale. Sprijinul public nerambursabil maxim este de 70.000 de euro. Rata sprijinului este de 100%.

În perioada 27.11-30.11.2023, s-au deschis sesiunile pentru depunerea dosarelor de finanţare pentru intervenţiile DR-20 – Investiţii în sectorul zootehnic şi DR-22 – Investiţii în condiţionarea, depozitarea şi procesarea produselor agricole şi pomicole. Alocarea financiară pentru DR20 este de 224,6 milioane euro, valoarea maximă a sprijinului public va fi de 2.000.000 euro/proiect, iar în cazul proiectelor care îşi propun exclusiv simpla achiziţie de utilaje şi echipamente agricole valoarea maximă a sprijinului public va fi de 300.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect şi va fi de maximum 65% din costurile eligibile.

Alocarea financiară pentru DR22 este de 210,3 milioane euro, iar valoarea sprijinului public nerambursabil pentru proiectele de investiţii de modernizare va fi de maximum 3 milioane euro/proiect.

Valoarea sprijinului public nerambursabil pentru proiectele de investiţii de înfiinţare care îşi propun cel puţin investiţii de procesare pentru sectoarele legume-fructe, industria de morărit, ulei şi nutreţuri combinate va fi de maximum 10 milioane euro/proiect. Pentru toate celelalte investiţii de înfiinţare sprijinul va fi de maximum 7 milioane euro. Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect va fi de 65%.

În data de 20.11.2023, potrivit Calendarului publicat pe site-urile MADR şi AFIR, a fost publicată lansarea sesiunii de depunere a Cererilor de finanţare aferente Intervenţiei DR-37 – Transfer de cunoştinţe.

În anul 2023, ultima sesiune de depunere a dosarelor pentru finanţare se va deschide în perioada 04-08.12.2023 pentru intervenţia DR-15 – Investiţii în exploataţiile pomicole. Alocarea financiară va fi de 151,4 milioane euro, valoarea sprijinului public – maximum 1.500.000 euro/proiect, cu excepţia acelor proiecte care propun achiziţia de utilaje şi echipamente agricole a căror valoare este de maximum 300.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului public nerambursabil nu va depăşi 65% din costurile eligibile.

În prezent, pentru autorităţile publice, sunt deschise în perioada 02.11.2023-29.02.2024 sesiunile de depunere proiecte pe intervenţiile DR-27 – Crearea/modernizarea infrastructurii de acces agricolă şi DR-28 – Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spaţiul rural. Valoarea sprijinului va fi de maximum 1.000.000 euro/beneficiar. Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile pentru un proiect va fi de 100%. Potrivit calendarului publicat de MADR, intervenţiile DR-25 – Modernizarea infrastructurii de irigaţii şi DR-26 – Înfiinţarea sistemelor de irigaţii se preconizează a fi lansate în săptămâna 27-30.11.2023.

Pentru dezvoltarea învăţământului agricol, prin PLANUL NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ se finanţează o serie de investiţii specifice care să determine atât atragerea absolvenţilor de clasa a VIII-a către acest domeniu de învăţământ, cât şi garantarea unei bune pregătiri profesionale a elevilor pe parcursul liceului, astfel încât să se poată asigura forţă de muncă tânără şi calificată în sectorul agricol.

Alocarea apelului de proiecte este de 43 milioane euro, valoare eligibilă din PNRR, fără TVA. Ţinta asumată prin PNRR pentru această investiţie este de minimum 57 de licee cu profil agricol care vor beneficia de sprijin prin intermediul granturilor. Valoarea maximă eligibilă a bugetului unui proiect este echivalentul în lei al sumei de 650.000 euro, fără TVA.

Data de deschidere a platformei informatice a fost 20.10.2023, iar data limită de depunere a proiectelor a fost data de 21.11.2023.

O altă sesiune a fost deschisă în perioada 27.10.2023-27.11.2023 pentru depunerea dosarelor de finanţare prin Schema de ajutor de stat INVESTALIM. Prin această formă de finanţare se asigură implementarea Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026. Prin acest program se vor acorda ajutoare de stat regionale pentru susţinerea investiţiilor în achiziţionarea de active pentru înfiinţarea de unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei prin fabricarea unor produse noi. Întreprinderile beneficiare ale proiectelor derulate în cadrul intervenţiilor DR-22 – Investiţii în condiţionarea, depozitarea şi procesarea produselor agricole şi pomicole şi DR-23 – Investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare şi produse transformate, altele decât cele prevăzute în anexa 1 la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, nu sunt eligibile pentru accesarea ajutorului de stat prin prezenta schemă pentru aceeaşi activitate aferentă unui cod CAEN.

În perioada 20.11.2023-15.12.2023 este deschisă sesiunea de depunere dosare de finanţare pentru accesarea fondurilor prin Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare. Sprijinul financiar în cadrul prezentei scheme este acordat pentru investiţii destinate producţiei de energie electrică din sursele regenerabile de energie, cu sau fără instalaţii de stocare, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul Planului Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC), ale celor din cadrul Pactului verde european, precum şi ale angajamentelor Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris şi obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. Bugetul total estimat al schemei este de 500 milioane euro, echivalent a aproximativ 2,5 miliarde lei şi reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare, pentru perioada 2023-2028. Bugetul mediu anual al schemei nu va depăşi 150 milioane euro, în cadrul fiecărei proceduri de ofertare concurenţială fiind stabilit bugetul afectat procedurii concurenţiale respective.

Care vor fi principalele probleme care vor afecta beneficiarii sau implementarea proiectelor: condiţii mai restrictive, anumite dezavantaje a beneficiarilor din zona montană etc.?

– Beneficiarii sunt afectaţi de schimbările dese ale legislaţiei specifice şi introducerea unor restricţii care afectează fermele mici şi implicit micul producător român – de exemplu: restricţia referitoare la creşterea a două specii de animale la acelaşi punct de lucru. Oscilaţiile pieţei de desfacere a produselor fermelor influenţează activitatea de comercializare a acestora întrucât punctele de sacrificare sunt puţine şi necesită foarte multe autorizări şi ca urmare este afectată desfacerea continuă şi constantă pentru produsele din carne. Alte probleme cu care se confruntă fermierii sunt determinate de nerezolvarea problemei proprietăţii sau de accesul la credite pentru finanţarea contribuţiei private pentru proiectele pe care doresc să le depună.

Cum va veni OJFIR Harghita în sprijinul potenţialilor beneficiari?

– Dorim să asigurăm cetăţenii interesaţi în accesarea fondurilor europene care se încadrează în aria de finanţare a intervenţiilor din cadrul PNS de întreaga noastră disponibilitate şi deschidere în vederea elucidării diferitelor neclarităţi cu care se confruntă la elaborarea cererilor de finanţare, respectiv a cererilor de plată corespunzătoare contractelor aprobate. Totodată, dorim să reamintim faptul că, în virtutea atribuţiilor specifice conferite de prevederile legale în vigoare, nu putem să acordăm consultanţă pentru întocmirea documentelor mai sus precizate şi nici nu ne putem implica în activităţi de pre-evaluare a acestora. Cu toate acestea, vom considera în continuare fiecare beneficiar ca un „colaborator”, un „partener” în această operaţiune complexă a accesării de fonduri europene întrucât avem un obiectiv comun, şi anume: finanţarea cât mai multor proiecte prin programe susţinute din fonduri europene.

Pentru anul 2023, până în prezent s-au acordat informări telefonice pentru 154 de solicitări şi două răspunsuri formulate în scris prin poşta electronică. La programul de audienţe s-au prezentat 108 persoane interesate de fondurile nerambursabile care se pot obţine prin noile intervenţii finanţate prin PNS 2023-2027. Au fost organizate în cursul anului şi acţiuni de promovare a obiectivelor şi intervenţiilor cuprinse în PNS (Programul Naţional Strategic) pentru perioada 2023-2027 şi prezentarea Calendarului estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare aferente intervenţiilor, în localităţile: Lunca de Jos, Bilbor, Sărmaş, Săcel, Corbu şi Gălăuţaş.

De asemenea, s-au organizat în colaborare cu CRFIR 7 Centru Alba Iulia şi videoconferinţe la care au participat reprezentanţi ai firmelor de consultanţă din judeţ, având ca subiect clarificări legate de ghidurile solicitantului ataşate intervenţiilor preconizate a fi lansate, aflate în consultare publică pe site-ul oficial al AFIR, la acea dată.

Un alt aspect pe care dorim să-l punem în evidenţă se referă la faptul că, la nivelul OJFIR Harghita, o acţiune prioritară constă în diseminarea informaţiilor de interes public privind stadiul implementării PNS tuturor celor interesaţi, precum şi a instituţiilor publice. Informaţii despre deschiderea sesiunilor de depunere a dosarelor de finanţare sunt comunicate întotdeauna primăriilor din judeţ în vederea afişării acestor date pentru informarea comunităţilor locale. Oficiul Judeţean poate pune la dispoziţia celor interesaţi informaţiile de interes public solicitate numai cu înştiinţarea prealabilă şi aprobarea conducerii superioare AFIR.

Există factori care afectează activitatea OJFIR Harghita (lipsă de personal, logistică etc.)?

– Activitatea OJFIR Harghita se desfăşoară în bune condiţii cu respectarea întocmai a Regulamentelor şi procedurilor aprobate de către AFIR Bucureşti cu toate că lipsa de personal este unul din factorii care influenţează decisiv activitatea OJFIR Harghita. Ocuparea posturilor vacante se realizează prin concurs pe post organizat la nivelul AFIR Bucureşti. Anul acesta am fost norocoşi întrucât am primit două posturi de consilier gr. IA care s-au ocupat în urma concursului şi astfel echipa de experţi OJFIR Harghita s-a mărit cu două persoane. În ceea ce priveşte dotările şi logistica precizăm faptul că nu suntem în măsură să facem aprecieri publice privind dotările instituţiei sau logistica utilizată, dar, în vederea asigurării funcţionării oficiilor judeţene la parametrii normali, conducerea AFIR face eforturi permanente.

În încheiere, vă mulţumim pentru interesul acordat, iar pentru alte informaţii legate de accesarea fondurilor puteţi să consultaţi materialele documentare postate pe site-ul oficial AFIR www.afir.ro, pentru a fi la curent cu informaţiile de ultima oră.

Consemnare de Şt. PĂTRÎNTAŞ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.