Turismul se poate dezvolta şi cu ajutorul nostru… | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 19 iunie 2024
Home » Economic » Turismul se poate dezvolta şi cu ajutorul nostru…
Turismul se poate dezvolta şi cu ajutorul nostru…

Turismul se poate dezvolta şi cu ajutorul nostru…

…este de părere preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, care, de câte ori vine vorba despre turism, aminteşte faptul că se pot face multe dacă sunt oameni dispuşi să participe, bunăoară, la clăci al căror scop este să servească activitatea turistică. Nu întâmplător, Consiliul Judeţean finanţează proiecte care vizează turismul. La acest lucru mă gândeam în momentul în care, în şedinţă ordinară, consiliul a aprobat „Programul anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară activităţi de turism din judeţ pe anul 2018”. Se pare că, în ultima vreme, a crescut în mod semnificativ numărul turiştilor care vizitează judeţul Harghita, cel puţin asta rezultă din expunerea de motive ce a stat la baza proiectului de hotărâre, de aceea se consideră că ar fi benefică extinderea ariei de colaborare în acest domeniu, acordând sprijin financiar nerambursabil persoanelor fizice şi juridice, asociaţiilor şi fundaţiilor fără scop lucrativ şi care au drept scop susţinerea activităţilor de turism.

În treacăt fie spus

Relieful judeţului permite desfăşurarea unei activităţi intense de turism, cu toate acestea, timpul petrecut de turişti în unităţile specifice existente este relativ scurt, nu o spunem noi, ci datele statistice. Pentru ca lucrurile să se schimbe, direcţia de resort din cadrul Consiliului Judeţean consideră că „ar trebui să căutăm soluţii pentru a oferi turiştilor noştri un variat program de relaxare şi divertisment, în vederea prelungirii şederii lor în judeţ şi ar trebui să dezvoltăm şi posibilităţile de popularizare a valorilor naturale, culturale şi tradiţionale ale regiunii”. Aceasta ar fi ideea generală care s-a avut în vedere la întocmirea activităţilor care ar trebui finanţate.

Finanţarea programului

Finanţarea se va asigura pe baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi proprii de interes general. În ceea ce priveşte beneficiarii programului, aceştia sunt persoanele fizice sau juridice fără scop patrimonial care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului, sau culte religioase recunoscute, conform legii.

Activităţile finanţate prin programul despre care vorbim

1) Este vorba despre sprijinirea înfiinţării/extinderii, amenajării, reabilitării şi promovării obiectivelor turistice cu acele cheltuieli eligibile care sunt prevăzute în program, cu scopul dezvoltării turismului la nivel local şi dezvoltarea durabilă a turismului regional – se face referire la: parcuri tematice turistice cu activităţi de petrecere activă a timpului liber; la trasee turistice; la trasee de cicloturism; trasee turistice şi de pelerinaj; izvoare şi băi de apă minerală. 2) Sprijinirea elaborării pachetelor de programe şi destinaţii turistice din judeţ şi promovarea acestora. 3) Sprijinirea organizării cursurilor şi caravanelor de organizare a activităţilor de informare turistică pentru personalul birourilor de informare turistică, a ghizilor turistici atestaţi şi nu numai. 3) Sprijinirea organizării cursurilor de formare a managerilor de destinaţii turistice.

Bugetul programului pe întreg anul 2018 este de 100.000 lei, iar finanţarea proiectelor se va realiza pe baza contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între beneficiar şi Consiliul Judeţean Harghita.

În 2017

În cadrul programului derulat în anul trecut am reţinut faptul că: au fost depuse 23 de proiecte, din care 18 au fost câştigătoare, însă, de implementat s-au implementat doar 17. Pe scurt: s-a reamenajat muzeul interactiv în comuna Racu, s-au organizat 4 întâlniri turistice pentru păstrarea şi conştientizarea valorilor naturale şi istorice, s-au reamenajat aproximativ 30 km de trasee de cicloturism şi cam 100 km de trasee turistice, au fost reamenajate 3 băi tradiţionale, de asemenea, s-au realizat două pachete de programe pentru dezvoltarea destinaţiilor turistice prin prisma valorificării resurselor existente şi puterea de atracţie a turiştilor.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.