„Termoficare 2006-2020 căldură şi confort” | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 19 iunie 2024
Home » Societate » „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”
„Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”

„Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”

Şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Miercurea-Ciuc

Strategia de alimentare cu energie termică a localităţii este punctul de pornire al programului de modernizare-dezvoltare al sistemului de producere-distribuţie. Este o documentaţie, care arată clar direcţia de dezvoltare a sistemului de producere şi distribuţie a energiei termice şi care constituie un instrument util, arătând modalităţile şi căile creşterii eficienţei energetice ale sistemului. În raportul de specialitate întocmit de ing. Pál Árpád, din cadrul biroului de investiţii al Primăriei Miercurea Ciuc, se precizează, printre altele, faptul că strategia trebuie însuşită şi aprobată de consiliul local, aceasta fiind o condiţie de eligibilitate la participarea la programul guvernamental de finanţare a lucrărilor de reabilitare, retehnologizare şi modernizare a sistemelor de termoficare; „Termoficare 2006- 2020 căldură şi confort”.

Având în vedere cele de mai sus, operatorul de servicii SC GOSCOM SA a revizuit strategia în conformitate cu noile cerinţe, strategie care a fost aprobată şi de Consiliul de administraţie pe data de 23 martie 2018. Drept urmare, Consiliul local municipal Miercurea Ciuc a aprobat în şedinţa ordinară, ce a avut loc la sfârşitul lunii aprilie 2018, „Strategia de reabilitare, retehnologizare şi modernizare a sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice din municipiul Miercurea Ciuc”.

Hotărârea consiliului local va fi trimisă la autoritatea de reglementare în domeniul energiei ANRE, precum şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, finanţatorul programului de reabilitare, retehnologizarea sistemului de producere şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat.

Aderarea municipiului la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „FOREST”

În aceeaşi şedinţă, consiliul local a aprobat Actul constitutiv şi Statutul ADI „Forest” şi s-a aprobat participarea municipiului la patrimoniul iniţial al asociaţiei cu cota de 1.000 de lei, conform art. 9 din Statutul asociaţiei.

Ceea ce trebuie să se reţină în legătură cu această hotărâre sunt următoarele chestiuni: a) în ciclul de finanţare unională 2014-2020 sunt programe cu rate ridicate de co-finanţare din fonduri europene, pentru susţinerea proiectelor care au ca scop punerea în valoare a potenţialului energetic din deşeurile de biomasă pe plan local; b) în regiunea din jurul municipiului Miercurea Ciuc se „produce” o cantitate însemnată de deşeuri de origine forestieră (crengi şi rădăcini) şi agricolă (dejecţii şi resturi vegetale), deci există un potenţial energetic important; c) la Staţia de epurare din Miercurea Ciuc, lunar se produce o cantitate de 30 de tone de nămol (cu umiditatea de 85 la sută), cu conţinut ridicat de materie organică, având un potenţial deosebit energetic. Din aceste trei surse enumerate mai sus se estimează că se poate obţine o cantitate de 2 MW energie termică şi energie electrică.

Oportunitatea asocierii, realizării unui proiect regional de punere în valoare a potenţialului energetic din deşeurile de biomasă, în mod concret înfiinţarea unui generator de biogaz şi a unei unităţi de co-generare de 2 MW (energie termică şi electrică) a apărut în urma lansării programului POIM pentru accesarea fondurilor unionale destinate investiţiilor similare. În mod concret, Axa prioritară 6.1 – Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal). Mai trebuie ştiut şi faptul că municipiul Miercurea Ciuc a iniţiat deja elaborarea unui studiu de fezabilitate cu titlul „Eficientizare furnizare încălzire şi apă caldă de consum”, care are tocmai acest scop de a căuta şi pune în valoare resurse regenerabile locale pentru reducerea costurilor producerii energiei termice. De remarcat şi faptul că municipiul Miercurea Ciuc are capacitate (consumatori) de a utiliza atât energia termică, cât şi energia electrică generată, şi are şi loc adecvat pentru amplasamentul acestor dotări în perimetrul staţiei de epurare.

Luând în considerare faptul că structura de finanţare din partea UE este pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, şi faptul că trei comune – Ciceu, Siculeni şi Racu – au înfiinţat deja o asociaţie pentru realizarea unei investiţii similare, adoptarea hotărârii de aderare a unităţii administrativ-teritoriale Miercurea Ciuc la ADI „FOREST” a fost unanimă.

9 mai – Ziua Europei

Cu o „abţinere” şi două voturi „împotrivă”, consiliul local a aprobat contractul de colaborare între Instituţia Prefectului – judeţul Harghita şi municipiul Miercurea Ciuc în vederea organizării unui spectacol cultural-artistic în Casa Artelor (fosta casă de cultură a sindicatelor) din Miercurea Ciuc, fără perceperea taxei de închiriere a sălii.

Programele culturale organizate în luna mai 2018

S-a aprobat realizarea în Miercurea Ciuc a următoarelor programe culturale în luna mai: 1) Gala de hochei – ediţia a V-a, care a avut loc în perioada 30 aprilie – 1 mai 2018, cu un buget alocat de 35.000 lei; 2) Picnic/Csíki Majális din zilele de 4-6 mai; 3) Târgul de carte, care va avea loc în perioada 10-13 mai, cu un buget alocat de 120.000 lei; 4) Premierea formaţiei de dans popular „Bekecs”, cu un buget alocat de 3.500 lei; 5) Târgul Internaţional al Bunurilor de Consum EXPO Ciuc 2018, în perioada 24-27 mai, cu un buget alocat de 5.000 de lei. Târgul de carte şi EXPO CIUC vor fi găzduite de Arena sportivă „Erős Zsolt”.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.