Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Suprafaţa forestieră de stat administrată de Direcţia Silvică Harghita este certificată forestier de Forest Stewardship Council | Informația Harghitei - jurnal independent
vineri , 24 mai 2024
Home » Economic » Suprafaţa forestieră de stat administrată de Direcţia Silvică Harghita este certificată forestier de Forest Stewardship Council
Suprafaţa forestieră de stat administrată de Direcţia Silvică Harghita este certificată forestier de Forest Stewardship Council

Suprafaţa forestieră de stat administrată de Direcţia Silvică Harghita este certificată forestier de Forest Stewardship Council

 Ceea ce înseamnă că respectă standardele internaţionale în domeniu

Managementul pădurilor de stat administrate de Direcţia Silvică (DS) Harghita respectă standardele internaţionale în domeniu, fapt atestat prin obţinerea certificatului forestier eliberat în urma unui audit efectuat de o organizaţie independentă recunoscută internaţional. Vorbim de o suprafaţă de 22.630 de hectare de  fond forestier, cât mai deţine statul în judeţul Harghita, care a fost certificată forestier.

Informarea „Certificarea Managementului Forestier pentru fondul forestier de stat administrat de Direcţia Silvică Harghita” a fost prezentată în ultima şedinţă a Colegiului Prefectural, de către directorul instituţiei, ing. Cătălin Mutică. Potrivit acestui material, „în anul 1993, mai multe organizaţii nonguvernamentale (ONG-uri), printre care şi organizaţia World Wide Fund (WWF), înfiinţează Forest Stewardship Council (FSC), organizaţie nonguvernamentală şi non-profit care să demareze un program global de certificare forestieră, elaborând standarde în acest sens. Domeniul iniţial de aplicare a certificării forestiere a fost pădurile tropicale, dar s-a extins şi asupra pădurilor temperate şi boreale. Certificarea forestieră a fost gândită ca mijloc de identificare a originii lemnului tropical, încercând să convingă consumatorul că odată cu cumpărarea produselor certificate nu contribuie la defrişările din acea zonă. Certificarea forestieră reprezintă un instrument nereglementativ, ce acordă recompense specifice pieţei, în cazul bunei gestionări a pădurilor. Reprezintă un stimulent pentru buna gestionare şi pentru implicarea tuturor factorilor decizionali din activitatea forestieră”, se arată în informare.

DS Harghita a demarat certificarea managementului forestier începând cu anul 2013, „considerând faptul că certificarea forestieră reprezintă un instrument de îmbunătăţire a practicilor silvice a proprietarilor şi managerilor prin care se asigură conservarea biodiversităţii, gestionarea durabilă şi responsabilităţile sociale”. „Practic, în urma unui audit, o organizaţie independentă recunoscută internaţional a confirmat faptul că suprafaţa forestieră de stat administrată de Direcţia Silvică Harghita este gospodărită în conformitate cu un standard agreat”, conform documentului.

 Criterii pentru a obţine certificarea forestieră

Standardul FSC cuprinde o serie de principii, ce trebuie respectate în vederea obţinerii şi păstrării certificatului forestier. Unul dintre ele se referă la acordul cu legislaţia şi principiile FSC, printre cele mai importante criterii numărându-se: respectarea legislaţiei naţionale, respectiv a angajamentelor internaţionale; pădurile trebuie protejate contra tăierilor ilegale, amplasărilor de construcţii neautorizate sau altor activităţi ilegale. În ceea ce priveşte dreptul de proprietate, acesta trebuie să fie clar evidenţiat, precum şi drepturile de utilizare.

Un alt principiu se referă la drepturile comunităţilor, în sensul că locurile cu semnificaţie culturală, ecologică, economică sau religioasă deosebită, identificate în colaborare cu populaţia locală, vor fi recunoscute şi protejate în cadrul managementului forestier. Totodată, comunităţilor din zonă sau din zona adiacentă li se oferă oportunităţi de angajare, instruire sau alte servicii.

Alte criterii importante sunt: managementul forestier va căuta să asigure viabilitate economică, luând în considerare toate costurile – de mediu, sociale şi de producţie, asigurând totodată investiţiile necesare menţinerii productivităţii; prin managementul forestier se asigură recunoaşterea, menţinerea şi, unde este cazul, creşterea valorii serviciilor pădurii, cum ar fi protejarea bazinelor hidrografice, a capacităţii biogene a apelor etc.; se aplică măsuri de protecţie pentru speciile rare, ameninţate sau periclitate şi pentru habitatele acestora; valoarea ecologică şi funcţiile pădurii trebuie să rămână intacte, să fie îmbunătăţite sau refăcute; pesticidele de tip 1A sau 1B stabilite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO), cloruri hidrocarbonate, pesticide persistente, toxice sau ale căror derivate rămân biologic active şi se acumulează în lanţul alimentar, precum şi alte pesticide nepermise de acordurile internaţionale trebuie interzise etc.

 Personalul tehnic din cadrul Direcţiei, instruit la cursuri de specializare

Prin asumarea principiilor şi respectarea cerinţelor organizaţiei internaţionale, suprafaţa forestieră de stat administrată de Direcţia Silvică Harghita a fost certificată forestier (începând cu 1 mai 2013), fapt confirmat de Certificatul de înregistrare emis de Soil Association Certification. „Ca urmare am primit aprobare pentru folosirea ştampilei de atestare la facturarea produselor lemnoase provenite de pe suprafaţa de stat”.

De asemenea, personalul tehnic din cadrul instituţiei a fost calificat la cursuri de specializare şi este permanent informat, iar documentele noi apărute sunt transmise imediat acestora. Totodată, au fost organizate mai multe întâlniri pentru clarificarea tuturor problemelor din domeniu.

 Aproape 1.800 ha fond forestier constituie păduri cu valoare ridicată de conservare

Conform standardelor, din totalul suprafeţelor de stat din judeţ, aproape 1.800 de hectare constituie păduri cu valoare ridicată de conservare, care necesită măsuri suplimentare de protecţie. „Prin managementul forestier adaptat cerinţelor FSC încercăm să obţinem o atitudine responsabilă din partea societăţii civile. Consultările publice sunt organizate atât de ocoalele silvice din cadrul Direcţiei Silvice Harghita, cât şi de direcţia silvică, unde sunt invitaţi factorii interesaţi pentru a fi informaţi, respectiv să-şi poată exprima observaţiile faţă de actul de management. Conform standardului, cu consultarea specialiştilor s-au identificat suprafeţe din fondul forestier care necesită unele măsuri suplimentare de protecţie a biodiversităţii, a surselor de apă, a solului, a monumentelor culturale. Aceste suprafeţe constituie aşa-numitele păduri cu valoare ridicată de conservare – PVRC. Suprafaţa totală a acestor suprafeţe însumează 1.797 ha.

Pentru ca biodiversitatea să poată fi monitorizată, Direcţia Silvică Harghita a distribuit personalului silvic de teren Registrul de evidenţă a elementelor de biodiversitate.

Procesul managementului este urmărit pe baza unor anexe care clarifică fiecare în parte câte un aspect, răspunzând la principiile, criteriile şi indicatorii standardului. Aspectele cele mai importante urmărite astfel sunt: evidenţa suprafeţelor certificate; volumul de masă lemnoasă valorificată; tăierile rase conform amenajamentului; ariile protejate ce se suprapun suprafeţelor certificate; evidenţa şi monitorizarea pădurilor cu valoare ridicată de conservare; activităţi ilegale; substanţele chimice folosite la protecţia pădurilor şi în pepiniere”, potrivit documentului.

 Avantajele certificării

În încheierea prezentării, directorul DS Harghita a spus că certificarea forestieră a devenit o realitate a silviculturii româneşti, iar interesul pentru acest instrument voluntar de promovare a gestionării durabile a crescut mult în ultimul timp.

Avantajele certificării forestiere se referă la imagine, reputaţie, satisfacerea cerinţei clientului sau chiar preţ premium, acestea „fiind importante pe o piaţă a lemnului instabilă”. „Chiar dacă adeseori marii câştigători ai certificării FSC sunt reprezentanţii domeniului de prelucrare şi procesare a lemnului (ca urmare a desfacerii produselor certificate pe pieţele externe), totuşi eforturile pentru implementarea unui management performant de către ocoalele silvice, prin adoptarea certificării FSC sunt de apreciat, ceea ce indică adaptabilitate la tendinţele globale în domeniul gestionării durabile a pădurilor”, se arată în finalul informării.

În prezent, Regia Naţională a Pădurilor Romsilva are certificat managementul forestier pentru o suprafaţă de 2.340.250 hectare fond forestier proprietate publică a statului, din administrarea a 28 de direcţii silvice. (Şt.P.)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.