Studiu de trafic în Miercurea Ciuc | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 12 iunie 2024
Home » Societate » Studiu de trafic în Miercurea Ciuc
Studiu de trafic în Miercurea Ciuc

Studiu de trafic în Miercurea Ciuc

Consiliul local municipal Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 24 mai, analizând expunerea de motive a viceprimarului Szőke Domokos şi raportul de specialitate elaborat de Dosa Eszter, a hotărât: se aprobă Studiul de trafic în municipiul Miercurea Ciuc, elaborat de SC CERTRANS LEVEL SRL Bucureşti

Ce îşi propune acest studiu?

Succint, acest studiu îşi propune să analizeze următoarele obiective: sprijinirea transferului modal în transportul de persoane, de la sisteme de transport individual cu grad ridicat de poluare şi ocupare a terenului către sistemul de transport public şi alte sisteme prietenoase cu mediul definirea unei reţele de transport public – urbană şi metropolitană – care să deservească punctele de interes printr-o izocromă pietonală de 5 minute • reconstruirea unei staţii multimodale de pasageri care să asigure transferul facil între transportul de medie şi lungă distanţă cu transportul local şi metropolitan • modernizarea staţiilor de transport public, pentru a permite călătorilor o bună informare, protecţie împotriva intemperiilor şi accesibilitate în mijloacele de transport public achiziţionarea de vehicule de transport public cu grad redus de poluare • dezvoltarea unei reţele de transport cu bicicleta, construirea infrastructurii aferente şi achiziţionarea de vehicule necesare serviciului şi înşiruirea ar putea continua.

Obiectivul studiului de trafic…

…este justificarea şi evaluarea efectelor investiţiei propuse de organizare şi optimizare a reţelei de transport public, cu accent pe transportul public şi metropolitan şi cu alte mijloace nepoluante. De asemenea, acest obiectiv va prezenta oportunitatea investiţiei. De reţinut este şi faptul că proiectul îşi propune reabilitarea întregului sistem de transport în comun, cuprinzând înlocuirea mijloacelor de transport, reabilitarea clădirilor autobazei, modernizarea staţiilor de transport public, integrarea şi corelarea sistemului de transport public municipal şi metropolitan cu cel judeţean, naţional şi european, dezvoltarea infrastructurii pentru modurile alternative de transport (pietoni şi biciclişti) din municipiul Miercurea Ciuc.

În perspectivă…

…este de aşteptat ca necesităţile circulaţiei rutiere şi de transport în comun să crească direct proporţional datorită a doi factori importanţi: sporirea indicelui de motorizare şi sporirea mobilităţii.

În general, astfel de studii se sprijină pe rezultatele unor îndelungate cercetări experimentale, care au la bază recensăminte şi anchete de circulaţie origine-destinaţie (O-D), analize statistice ale circulaţiei, realizate în mod ştiinţific pe perioade sezoniere, pe un an, pe mai mulţi ani sau chiar permanent. Această observaţie atentă şi constantă în timp a evoluţiei circulaţiei este necesară datorită multiplelor legături între fenomenul numit circulaţie şi desfăşurarea curentă a activităţii într-un oraş, activităţi care la rândul lor evoluează, se schimbă, apar orientări noi în privinţa amplasării şi dezvoltării industriei, locuinţelor, zonelor de agrement etc.

Dat fiind faptul că periodic se întocmesc studii cu privire la dezvoltarea urbanistică a oraşelor, în speţă se reactualizează planurile generale de urbanism, care includ mai nou şi Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă, de a căror existenţă depinde obţinerea fondurilor europene prin programele sectoriale pentru proiectele propuse, tot aşa este necesar ca periodic să se întocmească studii de fundamentare pentru propunerile privind reţeaua stradală, respectiv transportul public, astfel încât aceste propuneri să răspundă tuturor problemelor ce se ridică cu privire la dezvoltarea în viitor a oraşelor.

În finalul studiului…

…care are 272 de pagini, se face o analiză a studiilor de finanţare nerambursabile, rambursabile, credite bancare, leasing operaţional, pentru obţinerea de investiţii cu accent pe POR 2014-2020. Printre altele, se menţionează Axa prioritară 4, adică „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile are ca prioritate de investiţii (4.1) – Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor cu Obiectiv specific – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Dat fiind faptul că municipiul Miercurea Ciuc este reşedinţă de judeţ, acesta se înscrie ca şi beneficiar eligibil în cadrul acestor priorităţi.

În ultimul capitol, studiul relevă faptul că în urma analizării situaţiei existente şi a celei viitoare după reabilitarea, modernizarea şi extinderea traseelor de autobuz: numărul de persoane care beneficiază de acest proiect este de 38.966 de locuitori (populaţia întregului oraş conform recensământului din 2011); numărul de deplasări cu autovehiculul personal (exclusiv cele de marfă) – veh x km = scade cu aproximativ 7 la sută, la nivelul anului 2025; viteza comercială TP = 27,7 km/h, mai mare cu circa 6 la sută decât în cazul fără proiect; viteza de rulare transport privat (inclusiv vehicule de marfă) = se menţine aproximativ constantă, la fel se menţine şi durata medie a unei curse TP (transport public), în condiţiile în care lungimea traseelor TP creşte semnificativ; cantitatea de emisii poluante scade cu aproximativ 4 la sută pentru orizontul de timp 2025. Prin implementarea tuturor proiectelor prevăzute în Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă, emisiile de noxe scad la valoarea de 977 tco2e în 2018 la 928 tco2e, în 2025 reprezentând o reducere cu peste 5 la sută. Una peste alta, datorită faptului că prognozele cantităţilor de GES sunt mai mici decât cele existente, intervenţiile preconizate au efecte benefice în reducerea emisiilor GES.

În concluzie

În raportul de specialitate se precizează în final faptul că documentaţia este elaborată în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului OS 4.1. al POR şi al Anexei M la acest ghid, precum şi al Caietului de sarcini, prin urmare poate fi începută parcurgerea procesului de aprobare, prevăzută în contractul de servicii. Se impune precizarea că municipiul Miercurea Ciuc intenţionează să depună cereri de finanţare în cadrul Axei prioritare 4 POR 2014-2020 şi a achiziţionat serviciul de elaborare a studiului de trafic prin intermediul SEAP.

Nu mă pot abţine să nu mă gândesc cât de altfel va fi situaţia în municipiu după modernizarea sistemului de transport public având în vedere faptul că modificările propuse sunt semnificative şi, pentru a da un singur exemplu, reţineţi că, printre altele, în oraş vor circula autobuze ecologice, care funcţionează cu gaz natural comprimat.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.