Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Proiectul noii legi a pensiilor: Principiile rămân aceleaşi, dar se mai adaugă principiul disponibilităţii | Informația Harghitei - jurnal independent
vineri , 12 aprilie 2024
Home » Societate » Proiectul noii legi a pensiilor: Principiile rămân aceleaşi, dar se mai adaugă principiul disponibilităţii
Proiectul noii legi a pensiilor: Principiile rămân aceleaşi, dar se mai adaugă principiul disponibilităţii

Proiectul noii legi a pensiilor: Principiile rămân aceleaşi, dar se mai adaugă principiul disponibilităţii

Recent, directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Harghita, ec. Bán Katalin, a organizat o conferinţă de presă în cadrul căreia a scos în evidenţă noutăţile cuprinse în proiectul noii legi a pensiilor, lansat de curând în dezbatere de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. Acest proiect de act normativ se bazează pe aceleaşi principii ca şi legea în vigoare la această dată, la care se mai adaugă principiul disponibilităţii, ceea ce înseamnă că pensionarul cu stagiul de cotizare mai mic de 15 ani (stagiul minim de cotizare) poate dispune asupra renunţării la pensia determinată conform noii legi pentru dreptul mai favorabil – indemnizaţia socială.

Conform noului proiect de act normativ, toate pensiile stabilite anterior intrării în vigoare a legii vor fi recalculate în conformitate cu noua formulă de calcul (asupra acestui lucru vom reveni mai încolo).

Important de reţinut: în cazul în care, în urma recalculării, va rezulta o pensie mai mică decât cea aflată deja în plată, atunci se va menţine suma în plată, aşadar nici o pensie nu va scădea.

Nu se modifică: vârsta standard de pensionare, stagiul minim şi stagiul complet de cotizare.

După această introducere am reţinut, şi voi merge mai departe pentru a vă prezenta, pe scurt, elementele de noutate aduse de proiectul de lege. Aşadar…

Principalele elemente de noutate

1) Contractul de asigurare socială facultativă înseamnă modificarea condiţiilor referitoare la încheierea contractului de asigurare socială: contractul se încheie doar cu persoanele care au realizat stagiul minim de cotizare (15 ani) anterior încheierii contractului; posibilitatea asigurării retroactive pentru maximul 5 ani anteriori lunii în care se încheie contractul; modificarea venitului minim care constituie baza de calcul a contribuţiei de asigurare socială – câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare la data încheierii contractului.

2) Introducerea unor noi perioade asimilate stagiului de cotizare – adică asimilarea perioadei de masterat, doctorat pe toată perioada studiilor ori a unui ciclu de studii universitare.

3) Dreptul femeilor de a opta în privinţa vârstei de pensionare conform Anexei 5 din proiectul de lege. Este vorba de a opta pentru creşterea eşalonată a vârstei de pensionare sau la vârsta de 63 de ani, vârsta standard de pensionare pentru femei.

4) Reducerea vârstei standard de pensionare pentru femeile care au 3 sau mai mulţi copii născuţi şi crescuţi până la vârsta de 16 ani, altfel spus, se reduce vârsta standard de pensionare cu 6 ani pentru femeile care au născut şi crescut cel puţin 3 copii până la vârsta de 16 ani, cu condiţia realizării stagiului minim de cotizare (15 ani); începând cu al patrulea copil se acordă câte un an de reducere a vârstei standard de pensionare pentru fiecare copil în plus (de exemplu: pentru 4 copii – reducerea este de 7 ani; pentru 5 copii – reducerea este de 8 ani; pentru 6 copii – reducerea va fi de 9 ani).

5) Categorii de pensii. Proiectul de lege prevede aceleaşi 4 categorii de pensii ca şi legea actuală – limită de vârstă, anticipată, de invaliditate şi de urmaş, dar s-au prevăzut câteva modificări de structură, astfel:

Pensia pentru limita de vârstă, adică trebuie îndeplinite cumulativ condiţiile de vârstă de pensionare şi stagiul de cotizare. Ca şi excepţie, actuala pensie anticipată nepenalizată devine pensie pentru limită de vârstă, altfel spus, femeile care au peste 8 ani peste stagiul complet de cotizare, inclusiv din perioade asimilate, se pot pensiona cu 5 ani înainte de îndeplinirea vârstei de pensionare. Se menţin toate celelalte prevederi din actuala legislaţie cu privire la limita de vârstă, precum grupele, condiţiile speciale şi deosebite etc.

Pensia anticipată cu penalizare este actuala pensie anticipată parţială şi se menţin prevederile legale în vigoare.

Pensia de invaliditate – se redefinesc gradele de invaliditate, pentru a se da posibilitatea desfăşurării unor activităţi profesionale independente, în paralel. Astfel, gradul I de invaliditate caracterizat de deficienţă funcţională gravă şi capacitate de muncă diminuată; gradul II e caracterizat de deficienţă funcţională accentuată şi capacitate de muncă diminuată, iar gradul III e caracterizat de deficienţă funcţională medie şi capacitate de muncă diminuată.

S-a introdus, ca noutate, condiţia realizării stagiului minim de cotizare de 15 ani. Persoanele care nu au realizat stagiul minim de cotizare nu au dreptul la pensie de invaliditate, aceştia vor putea beneficia de indemnizaţie socială pentru invaliditate, în baza legii privind indemnizaţiile sociale.

Pensia de urmaş se menţine şi, în plus faţă de prevederile actuale, apare o nouă prestaţie, şi anume ajutorul pentru soţul supravieţuitor, care va primi 25 la sută din pensia soţului decedat. Acest ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul pentru a beneficia de ajutorul pentru soţul supravieţuitor sunt: să fi realizat stagiul complet de cotizare, prevăzut în Anexa 5; să fi îndeplinit vârsta standard de pensionare (prevăzută în aceeaşi Anexă 5), să nu se fi recăsătorit, durata căsătoriei să fie de cel puţin 10 ani şi, în fine, nu a optat pentru pensie de urmaş.

Conform proiectului, pensia proprie + ajutorul lunar nu poate depăşi 80 la sută din salariul minim brut pe ţară garantat în plată.

6) Formula nouă de calcul. Pensia = numărul total de puncte realizate înmulţit cu valoarea punctului de referinţă (VPR). VPR = valoarea punctului de pensie din anul 2021/25. Valoarea punctului de pensie din anul 2021 = 1.875 lei. Cifra de 25 reprezintă nivelul mediu al stagiilor complete de cotizare (atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi) prevăzute de legislaţiile anterioare. Astfel, VPR = 1875/25 = 75 lei, cu precizarea că VPR se majorează anual cu rata inflaţiei.

Pensia minimă. Începând cu data intrării în vigoare a noii legi a pensiilor, pentru pensionarii sistemului public de pensii cu domiciliul în România se instituie cuantumuri minime ale pensiilor. Pensia minimă se acordă pensionarilor dacă nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plată, se situează sub nivelul pensiei minime.

Pensia minimă se calculează raportat la salariul minim brut pe economie din anul respectiv. Persoanele cu vechime de minimum 15 ani primesc 45 la sută din salariul minim brut pe ţară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1 la sută din salariul minim brut pe ţară. Persoanele cu vechime între 10 şi 15 ani, aflate la pensie la data intrării în vigoare a legii (deci ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior intrării în vigoare a noii legi), primesc 40 la sută din salariul minim brut pe ţară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1 la sută din salariul minim brut pe ţară. În cazul în care din calculul pensiei rezultă o sumă mai mare, atunci persoana o va primi pe aceasta. Cuantumul pensiei minime se modifică ori de câte ori se modifică salariul minim brut pe ţară.

Formula a fost introdusă pentru a remedia o inechitate prevăzută în legislaţia în vigoare, din cauza căreia nu se făcea nici o diferenţiere în funcţie de anii lucraţi între beneficiarii de pensie minimă. Adică, în practică se ajunge în situaţia în care un pensionar care a lucrat 12 ani, spre exemplu, să primească o pensie la fel cu unul care a lucrat 35 de ani, dar pe salariul minim pe economie.

8) Introducerea opţiunilor pentru indemnizaţia socială minimă înseamnă că: pensionarii aflaţi deja în plată, care au stagiul de cotizare sub 15 ani vor putea opta între noul cuantum al pensiei recalculat după noua formulă şi indemnizaţia socială, prestaţie care va fi reglementată printr-o lege specială. Termenul de exercitare a acestui drept este de 3 luni de la data comunicării de către Casa Naţională de Pensii Publice a formularului pretimbrat, care se va completa şi restitui prin poştă. Pensionarii care nu optează în termenul de 3 luni amintit rămân în plată cu suma rezultată din calculul pe baza contributivităţii.

9) Recunoaşterea şi valorificarea veniturilor brute lunare realizate în perioadele anterioare datei de 01.04.2001: în categoria acestor venituri intră acordul global, orele suplimentare, primele, al 13-lea salariu. Pentru perioada 01.02.1975 – 01.04.2001 se va acorda un procent de 10 la sută din oficiu, care va putea fi majorat dacă pensionarul aduce acte doveditoare din care să rezulte un procent mai mare. Majorarea nu se aplică perioadelor asimilate.

10) Legea se aplică etapizat până în 2021, când va intra integral în vigoare.

   

Proiectul de lege – s-a precizat în conferinţa de presă – urmăreşte eliminarea inechităţilor din sistemul public de pensii, care au făcut ca persoane care au lucrat acelaşi număr de ani, în aceeaşi profesie şi au cotizat egal, să aibă pensii diferite. De asemenea, se elimină inechităţile din sistem dintre femei şi bărbaţi care au lucrat acelaşi număr de ani, în aceleaşi condiţii şi care au contribuit egal, dar care aveau pensii diferite.

  

Date statistice privind pensionarii din evidenţa Casei Judeţene de Pensii Harghita

1) Număr total de pensionari de asigurări sociale: 74.448 (din care 36.924 femei). Din totalul de 74.448, pensionarii pentru limită de vârstă sunt 55.669 (din care femei 21.972); numărul pensionarilor cu pensie anticipată este de 746 (din care 510 femei); pensionari cu pensie anticipată parţială – 1.925 (din care femei 977); pensionari de invaliditate: 8.832 (din care femei 3.987), gradul I – 452 (din care 150 femei); gradul II – 2.602 (din care 1.047 femei); gradul III – 5.778 (din care 2.790 femei). Numărul pensionarilor de urmaş este de 7.276.

Pensia medie: total asigurări sociale – 1.103 lei (femei – 1.023 lei). Din totalul de 1.103 lei, 1.247 lei este pentru limita de vârstă (din care 1.089 lei pentru femei); pensie anticipată – 1.203 lei 8 (din care 1.150 lei pentru femei); pensie anticipată parţială – 894 lei (843 lei pentru femei); pensie de invaliditate – 627 lei (541 lei pentru femei); pensia de urmaş – 622 lei.

2) Numărul total al pensionarilor fostului sistem de asigurări sociale pentru agricultori: 3.256 (din care 2.358 femei), din care: pensionari pentru limită de vârstă – 2.594, pensionari de invaliditate – 11 – gradul I – 4; gradul II – 7; pensionari de urmaş – 651. Pensia medie pentru această categorie de pensionari este de 443 lei, din care pentru limită de vârstă – 503 lei, invaliditate 225 lei, urmaş – 210 lei.

Beneficiari de indemnizaţie socială minim garantată: 15.033, din care asigurări sociale – 13.756; agricultori – 1.277.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.