Primăria care şi-a externalizat activităţile legate de managementul instituţiei | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 13 iunie 2024
Home » Economic » Primăria care şi-a externalizat activităţile legate de managementul instituţiei
Primăria care şi-a externalizat activităţile legate de managementul instituţiei

Primăria care şi-a externalizat activităţile legate de managementul instituţiei

  • Auditorii Camerei de Conturi Harghita au calculat un prejudiciu de 150.000 lei pentru decontarea unor astfel de cheltuieli, deoarece activităţile respective intră în sfera atribuţiilor autorităţilor deliberative (consiliul local) şi executive (primarul)

În urma controlului efectuat anul trecut la unitatea administrativ-teritorială Atid, auditorii publici ai Camerei de Conturi Harghita au constatat că au fost decontate unele cheltuieli „cu nerespectarea prevederilor legale, anume decontarea unor cheltuieli pentru servicii externalizate reprezentând, în fapt, activităţi care intră în sfera atribuţiilor autorităţilor deliberative şi executive reglementate de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ”.

Mai exact, „serviciile externalizate au fost prestate în baza unor contracte referitoare la următoarele domenii: * activităţi legate de managementul instituţiei; * consultanţă pentru activităţile de gospodărire comunală, alimentare cu apă, canalizare; * întocmire rapoarte periodice către diferite instituţii; * întocmirea răspunsurilor la diferite adrese primite din partea diferitelor instituţii; * întocmirea proiectelor de hotărâre, a expunerilor de motive, a referatelor de specialitate; * efectuarea modificărilor legate de domeniul public; * efectuarea comenzilor către furnizori; * reprezentarea Primăriei Atid în relaţiile cu organele media; * pregătirea documentelor necesare pentru investiţii publice (exclusiv PT, SF, DALI etc.); * urmărirea lucrărilor de investiţii; * soluţionarea oricărei sarcini încredinţată de primar; * întocmire contracte; * întocmire procese-verbale de recepţie; * consultanţă pentru activităţi servicii de salubrizare”.

În Raportul privind finanţele publice locale pe anul 2020 la nivelul judeţului Harghita, făcut public recent, se arată că pentru decontarea serviciilor facturate către unitatea administrativ-teritorială Atid prestatorul a întocmit „rapoarte de prestare a serviciilor de management”, recepţionate de entitate. Însă aceste rapoarte „se limitează în fapt la o enumerare tabelară a unor activităţi într-o anumită perioadă, fiind indicate numărul de ore lucrate şi tariful orar, fără să fie anexate sau să se facă trimitere sub nicio formă la rezultatele concrete obţinute în urma activităţilor (ex.: număr şi tip de adrese întocmite, nr. şi tip de rapoarte periodice elaborate, nr. de proiecte de hotărâri întocmite, câte şi care au fost anume acele alte sarcini încredinţate de primar, în ce au constat concret activităţile legate de managementul instituţiei pentru care furnizorul a emis facturi etc.)”.

Conform legislaţiei în vigoare, se arată în documentul citat, administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale este organizată şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale şi descentralizării serviciilor publice, având ca autoritate deliberativă – consiliul local şi ca autoritate executivă – primarul.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri în toate problemele de interes local, „iar rolul şi atribuţiile primarului sunt cele prevăzute de art. 154, art. 155 şi art. 157 din Codul administrativ, respectiv art. 22-23 din Legea nr. 273/2006”.

De asemenea, atribuţiile secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale sunt explicit prevăzute şi reglementate de Codul administrativ, acestuia putându-i-se delega orice alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local sau de primar, după caz.

În raport se citează prevederea din Codul administrativ potrivit căreia „proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului”.

„În contextul actelor normative mai sus menţionate, managementul instituţiei publice revine exclusiv consiliului local şi primarului, activităţile care au fost externalizate se circumscriu rolului, scopului, obiectivelor şi atribuţiilor unităţilor administrativ-teritoriale. În condiţiile abaterii de la legalitate şi regularitate mai sus prezentate, entitatea auditată a fost prejudiciată patrimonial cu suma de 150 mii lei. În timpul misiunii de audit au fost calculate dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă de 18 mii lei, context în care prejudiciul total a fost de 168 mii lei”, se mai arată în documentul citat.

În acest caz s-a dispus măsura de evaluare exactă a prejudiciului şi recuperarea integrală a acestuia potrivit legii, în termenul legal de prescripţie. (Şt.P.)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.