Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Peste 35.000 de acte administrative adoptate de autorităţile locale din Harghita au fost supuse, în 2023, controlului privind legalitatea de către Instituţia Prefectului | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 19 mai 2024
Home » Societate » Peste 35.000 de acte administrative adoptate de autorităţile locale din Harghita au fost supuse, în 2023, controlului privind legalitatea de către Instituţia Prefectului
Peste 35.000 de acte administrative adoptate de autorităţile locale din Harghita au fost supuse, în 2023, controlului privind legalitatea de către Instituţia Prefectului

Peste 35.000 de acte administrative adoptate de autorităţile locale din Harghita au fost supuse, în 2023, controlului privind legalitatea de către Instituţia Prefectului

Peste 35.000 de acte administrative adoptate de autorităţile publice locale au fost supuse procedurilor de verificare a legalităţii de Instituţia Prefectului – judeţul Harghita, pe parcursul anului trecut, câteva zeci dintre acestea fiind atacate la instanţa de contencios administrativ.

Potrivit raportului de activitate al instituţiei pe anul 2023, prezentat de prefectul judeţului Harghita, Petres Sándor, în şedinţa de luni a colegiului prefectural, au fost supuse verificării legalităţii 35.391 de acte administrative adoptate de autorităţile publice locale, dintre care 7.706 hotărâri ale consiliilor locale şi ale Consiliului Judeţean (CJ) şi 27.685 de dispoziţii emise de către primari şi de către preşedintele CJ Harghita. În urma controlului de legalitate, au fost supuse procedurii prealabile un număr de 718 acte administrative, din care 73 (7 hotărâri şi 66 dispoziţii) au fost atacate la instanţa de contencios administrativ. Principalele probleme care au făcut necesară declanşarea procedurii au fost reprezentate de nerespectarea prevederilor legale privind administrarea domeniului public şi privat al localităţii (vânzarea, concesionarea sau închirierea, închirierea bunurilor domeniului public sau privat fără licitaţie publică), de acordarea indemnizaţiilor aleşilor locali şi de stabilirea salariilor funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului.

În raport se mai arată, între altele, că în cursul anului 2023 au avut loc două întâlniri de lucru zonale în Ciucul de Sus şi Ciumani cu secretarii generali ai unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) din zonele respective, care au avut ca scop îndrumarea secretarilor generali în ceea ce priveşte aplicarea actelor normative pentru situaţii sau speţe de interes general în domenii de competenţă. Printre temele dezbătute s-au numărat cele privind concesionarea bunurilor domeniului public al UAT-urilor, dezbaterea deficienţelor constatate cu ocazia exercitării tutelei administrative a prefectului, activitatea privind reconstituirea dreptului de proprietate, desfăşurarea activităţii comisiilor locale de fond funciar şi informare pe tema achiziţiilor publice pentru localităţi. La solicitarea autorităţilor publice locale au fost întocmite 96 de puncte de vedere privind concluziile exercitării controlului de legalitate pentru hotărâri emise de consiliile locale, acestea fiind comunicate autorităţilor locale respective sau altor instituţii solicitante.

În ceea ce priveşte aplicarea legilor fondului funciar, în raport se menţionează că anul trecut au fost analizate 538 de propuneri de validare şi modificare transmise de către comisiile locale de specialitate, în acest sens fiind adoptate 13 hotărâri ale Comisiei judeţene pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Harghita. În acest domeniu au fost emise 50 de ordine ale prefectului, în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru 138 de persoane. Au fost analizate şi soluţionate 19 contestaţii şi au fost luate la cunoştinţă şi puse în executare 56 de hotărâri judecătoreşti. În anul 2023 au fost emise 3.707 titluri de proprietate pentru o suprafaţă totală de 4.339,917 hectare. Compartimentul fond funciar şi urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu a soluţionat 129 de petiţii, sesizări, cereri, a întocmit 2 circulare de îndrumare a comisiilor locale şi a actualizat componenţa comisiei judeţene şi a comisiilor locale de fond funciar prin 11 ordine ale prefectului.

Referitor la aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, în raport se precizează că, în anul 2023, au fost verificate 3 dosare întocmite în baza prevederilor acestui act normativ, prin care s-au propus acordarea de despăgubiri în condiţiile Legii 165/2013, care au primit viza de legalitate, întocmindu-se în acest sens referate de legalitate. De la apariţia legii şi până la finele anului 2023 au fost depuse 2.308 notificări. Au fost soluţionate favorabil 1.258 notificări. Astfel, prin restituire în natură au fost soluţionate favorabil 456 de notificări, alte 655 prin propunere de acordare de titluri de despăgubire, 16 prin compensarea cu alte bunuri (terenuri) sau servicii, iar 131 prin combinarea măsurilor reparatorii – restituire în natură şi titluri de despăgubire sau compensare cu alte bunuri. În data de 31 decembrie 2023 au rămas nesoluţionate doar 20 de notificări, acestea reprezentând un procent de 0,86% din totalul celor depuse, se mai arată, între altele, în raportul Instituţiei Prefectului.

EMIL GROZA

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.