Din Raportul Camerei de Conturi HarghitaNereguli privind remunerarea unor angajaţi, inclusiv a directorului executiv, la SPLTAC Gheorgheni | Informația Harghitei - jurnal independent Din Raportul Camerei de Conturi HarghitaNereguli privind remunerarea unor angajaţi, inclusiv a directorului executiv, la SPLTAC Gheorgheni | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 20 iunie 2024
Home » Societate »
Din Raportul Camerei de Conturi Harghita
Nereguli privind remunerarea unor angajaţi, inclusiv a directorului executiv, la SPLTAC Gheorgheni
<h5><i>Din Raportul Camerei de Conturi Harghita</i></h5>Nereguli privind remunerarea unor angajaţi, inclusiv a directorului executiv, la SPLTAC Gheorgheni

Din Raportul Camerei de Conturi Harghita
Nereguli privind remunerarea unor angajaţi, inclusiv a directorului executiv, la SPLTAC Gheorgheni

Auditorii Camerei de Conturi Harghita au constatat în urma acţiunii de control desfăşurate în 2022 la Serviciul Public Local de Termoficare, Apă şi Canalizare (SPLTAC) Gheorgheni mai multe nereguli prin care s-au acordat unor salariaţi unele drepturi cu nerespectarea prevederilor legale şi a actelor administrative aprobate de stabilire a salariilor de bază pentru fiecare funcţie din organigrama entităţii.

Astfel, susţin auditorii publici externi, nu au fost respectate prevederile legale privind remunerarea directorului executiv al entităţii, ceea ce ar fi dus la efectuarea unor plăţi, fără temei legal, în perioada 2019-2022, în sumă de 513.000 lei.

„În baza Contractului de management s-a stabilit ca administratorul SPLTAC Gheorgheni «să fie remunerat în conformitate cu reglementările legale stabilite pentru instituţiile bugetare, adică cu suma de 7.985 lei», ulterior prin HCL nr. 39/2018 a fost aprobată remunerarea lunară a ordonatorului terţiar de credite – director executiv, cu suma de 17.266 lei. Potrivit prevederilor art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din instituţiile şi serviciile publice de interes local din subordinea consiliilor localesalariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local cu respectarea art. 25, astfel încât nivelul veniturilor salariale să nu depăşească nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar (respectiv 10.450 lei în cazul UATM Gheorgheni)”, se arată în Raportul finanţelor publice locale pe anul 2021 la nivelul judeţului Harghita, întocmit de Camera de Conturi Harghita în urma acţiunilor de audit sau control efectuate anul trecut.

Punctul de vedere al Ministerului Muncii şi sesizarea Instituţiei Prefectului, ignorate în stabilirea salariului directorului executiv

Conform sursei citate, unitatea administrativ-teritorială Gheorgheni a solicitat un punct de vedere de la Ministerul Muncii, iar în răspunsul primit „s-a subliniat faptul că salarizarea personalului se face potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, în care se precizează, la art. 1 alin. (3), că drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice sunt şi rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute de lege”. „Prin urmare, în situaţia în care SPLTAC Gheorgheni este serviciu public de interes local în subordinea consiliului local, pentru funcţiile contractuale care se regăsesc în Anexa nr. VIII cap. II lit. A, pct. IV salariile se stabilesc potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, astfel încât veniturile salariale să nu depăşească nivelul indemnizaţiei lunare funcţiei de viceprimar. Cu toate că prin răspunsul Ministerului Muncii se precizează în mod clar că la stabilirea nivelului veniturilor salariale personalului plătit din fonduri publice se va aplica art. 25 din Legea nr. 153/2017, nici în anul 2019 nu a fost respectată această prevedere legală, salariul directorului executiv fiind superior indemnizaţiei aferente funcţiei de viceprimar, stabilită pentru anul 2019”, se explică în raportul auditorilor publici externi.

În documentul citat se arată că în anul 2020, la nivelul municipiului Gheorgheni, s-a reorganizat serviciul public de apă şi canalizare prin extinderea Serviciului Public Local de Termoficare Gheorgheni şi reorganizarea acestuia în Serviciul Public de Termoficare, Apă şi Canalizare Gheorgheni. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 121/23.07.2020 privind delegarea gestiunii de alimentare cu apă şi canalizare către Serviciul Public Local de Termoficare, Apă şi Canalizare Gheorgheni, la art. 5 s-a stabilit majorarea remuneraţiei brute a directorului SPLTAC „prin cumularea aritmetică a salariului existent cu cea a funcţiei de viceprimar de la nivelul municipiului Gheorgheni”. „Ca urmare a acestei hotărâri, a fost încheiat un Act adiţional la Contractul de management, conform căruia salariul brut, la data semnării actului adiţional (30.07.2020), va fi în sumă de 29.094 lei (17.654 lei salariul existent cumulat cu indemnizaţia aferentă funcţiei de viceprimar de 11.440 lei). Prin emiterea actului administrativ şi a modificării Contractului de management, în mod repetat au fost încălcate prevederile legale cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice”, arată auditorii publici externi.

Potrivit raportului, Instituţia Prefectului – Judeţul Harghita a sesizat municipiului Gheorgheni că art. 5 al HCL nr. 121/2020 a fost aprobat cu încălcarea prevederilor legale, solicitând ca în termenul legal să se reanalizeze actele administrative şi să se ia măsuri pentru intrarea în legalitate. „Entitatea auditată nu a dat curs solicitării Instituţiei Prefectului, nefiind luate măsuri de intrare în legalitate prin revocarea/modificarea actului administrativ în cauză”.

Ulterior, printr-o altă hotărâre de consiliu local, salariul brut al directorului executiv a fost stabilit în sumă de 22.221 lei, de asemenea cu încălcările prevederilor legale, conform documentului citat.

„Instituţia Prefectului Judeţului Harghita a înştiinţat din nou UATM Gheorgheni despre încălcarea prevederilor legale solicitând să se reanalizeze actele administrative şi să se facă rectificările/modificările/revocările pentru a intra în legalitate. Nici urmare a acestei sesizări entitatea auditată nu a reanalizat actul administrativ adoptat şi nu a luat măsuri de intrare în legalitate prin revocarea/modificarea acestuia”, se subliniază în raport.

Auditorii publici externi ai Camerei de Conturi Harghita au calculat că valoarea totală a plăţilor efectuate, fără temei legal, în perioada 2019-2022 este în sumă de 513 mii lei.

Pentru evaluarea exactă şi recuperarea integrală a prejudiciului estimat, au fost dispuse măsuri prin decizie a Camerei de Conturi Harghita.

Şi în cazul altor salariaţi, auditorii publici au constatat că li s-au acordat unele drepturi fără temei legal

Tot la SPLTAC Gheorgheni s-a constatat acordarea unor drepturi şi altor salariaţi cu nerespectarea prevederilor legale. Astfel, în cazul postului de secretar administrativ, în luna iunie 2018 a fost stabilit un salariu de bază de 4.275 lei, care a fost majorat la 5.983 lei în luna decembrie 2019. Însă din data de 2 august 2019, când a fost încheiat un contract individual de muncă, a fost stabilit un salariu de bază de 5.983 lei. Aceasta în condiţiile în care la data încheierii contractului individual de muncă, conform grilei de salarizare, salariul de bază aferent acestei funcţii era de 4.275 lei. În aceste condiţii, auditorii publici externi consideră că „în perioada august 2019 – decembrie 2019, secretarului administrativ al entităţii în mod eronat i s-a stabilit şi acordat un salariu de 5.983 lei, în loc de 4.275 lei”. În acest sens, veniturile salariale acordate peste nivelul stabilit pentru funcţia de secretar administrativ au fost în sumă de 7.000 lei.

Şi tot la acest serviciu, se mai arată în raportul Camerei de Conturi Harghita, „s-a constatat că în perioada 2019-2022, urmare a deciziilor emise de către directorul executiv al entităţii, o parte din personalul angajat al entităţii a beneficiat de un spor de 10% la salariul de bază”. „Astfel, au fost acordate, fără a avea bază legală, sporuri pentru: şef producţie, şef producţie energie termică, funcţia de arhivar, funcţia de responsabil cu supravegherea şi instruirea personalului în cadrul uzinei de apă şi a staţiei de epurare, şef formaţie muncitori, activitatea de responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal, în sumă de 85 mii lei. Valoarea totală a drepturilor salariale acordate, în mod nelegal, a fost în sumă de 92 mii lei”.

Şi în acest caz, pentru evaluarea exactă şi recuperarea integrală a prejudiciului, au fost dispuse măsuri prin decizie a Camerei de Conturi Harghita. (Şt.P.)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.