Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Interesul scăzut al asociaţiilor din nordul judeţului pentru scrierea de proiecte în vederea obţinerii de fonduri, confirmat şi de bilanţul ADI Călimani-Giurgeu pe anul 2016 | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 22 mai 2024
Home » Economic » Interesul scăzut al asociaţiilor din nordul judeţului pentru scrierea de proiecte în vederea obţinerii de fonduri, confirmat şi de bilanţul ADI Călimani-Giurgeu pe anul 2016
Interesul scăzut al asociaţiilor din nordul judeţului pentru scrierea de proiecte în vederea obţinerii de fonduri, confirmat şi de bilanţul ADI Călimani-Giurgeu pe anul 2016

Interesul scăzut al asociaţiilor din nordul judeţului pentru scrierea de proiecte în vederea obţinerii de fonduri, confirmat şi de bilanţul ADI Călimani-Giurgeu pe anul 2016

  • Din raportul de activitate pe anul trecut: nici jumătate din sumele alocate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru sprijinirea ONG-urilor din nordul judeţului nu au fost accesate, fiind un program în care nu s-a cheltuit nici un leu
  • Totuşi, comparativ cu anul 2015, s-a constatat un interes mai crescut pentru aceste programe finanţate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
  • Şi un alt aspect pozitiv: semnarea contractului pentru elaborarea Studiului pentru Munţii Călimani

Interesul scăzut al organizaţiilor neguvernamentale din nordul judeţului pentru accesarea de fonduri prin scrierea de proiecte se reflectă şi în bilanţul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Călimani-Giurgeu pe anul 2016, mai exact în sumele rămase necheltuite în cadrul programelor proprii de finanţare destinate ONG-urilor. Din suma totală cuprinsă în bugetul pe 2016 de 253.263 lei, s-au cheltuit 155.075 lei, astfel că aproape 100.000 de lei au rămas neutilizaţi. Mai mult de jumătate din bugetul ADI alocat finanţării unor proiecte ale asociaţiilor din nordul judeţului nu a fost atrasă prin scrierea de proiecte. Nici un program propriu de sprijinire a asociaţiilor din nordul judeţului nu a epuizat toţi banii. Ba mai mult, în cadrul unui program important, cel de sprijinire a asociaţiilor din domeniul agricol, nu a fost cheltuit nici un leu!

Această problemă a fost semnalată în nenumărate rânduri de reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Consiliului Judeţean, politicieni etc.

Nu cu mult timp în urmă, unul din iniţiatorii înfiinţării ADI Călimani-Giurgeu, consilierul judeţean Ion Proca, declara într-un interviu acordat ziarului nostru: „(…) Am fost invitat la prezentarea raportului de activitate al ADI şi acesta spune multe. Raportul e întocmit bine, corect, oamenii sunt bine intenţionaţi, au fost entuziaşti, au propus destul de multe activităţi la care, însă, răspunsul nu a fost foarte încurajator. (…) Sunt foarte încrezător în ceea ce urmează, pentru că nu e altă cale. Banii trebuie să treacă prin această asociaţie, ei trebuie gândiţi şi trebuie, cu provocările zonei, să atragă investitorii mari. Ce lipseşte? Nimic nu lipseşte acelei zone ca să devină un rai agro-turistic. Nimic nu-i lipseşte, decât implicarea celor care sunt acolo”.

Totuşi, faţă de anul 2015, primul an de funcţionare a asociaţiei, în 2016 se poate observa un progres, după cum preciza directorul executiv al ADI Călimani-Giurgeu, Gabriela Buzilă.

În continuare vom prezenta aspecte din raportul de activitate al asociaţiei, puse la dispoziţie de directorul executiv al ADI.

 Şase proiecte finanţate de ADI Călimani-Giurgeu

Pentru început, reamintim că din ADI Călimani-Giurgeu fac parte localităţile Tulgheş, Corbu, Borsec, Bilbor, Topliţa, Gălăuţaş, Sărmaş, Subcetate, la care se adaugă şi Consiliul Judeţean Harghita. Scopul pentru care s-a înfiinţat ADI Călimani-Giurgeu este „elaborarea Planului de Dezvoltare Zonală pentru următorii 10 ani şi perspectivele pentru următorii 20 de ani, pentru arealul situat în nordul judeţului Harghita în zona masivelor Călimani-Gurghiu-Giurgeu şi punerea sa în aplicare”.

Pentru fiecare din cele trei programe de finanţare proprii – de sprijinire a iniţiativelor culturale, a asociaţiilor din domeniul turismului şi a celor din domeniul agricol – a fost alocată suma de 30.000 de lei. La aceste programe se adaugă şi cel privind acordarea de burse studenţilor din nordul judeţului.

În cadrul Programului de sprijinire a iniţiativelor culturale ale asociaţiilor din zona de nord a judeţului Harghita, pe anul 2016, s-au decontat 22.024 lei, fiind finanţate patru proiecte. Acestea au fost: „Să descoperim chitara!” – proiect al Asociaţiei „A fi altfel” din Topliţa; „Festivalul Zânelor 2016” al Asociaţiei 7 Izvoare Borsec; „Festivalul Roata Stelelor, ediţia a X-a” – beneficiar Asociaţia Pro Tulgheş; Festivalul-concurs „Glasul muzicii – Calea spre celălalt”, propus de Asociaţia Centrul Cultural Ardealul din Subcetate.

Prin Programul de sprijinire a asociaţiilor din domeniul turismului în vederea promovării zonei de nord a judeţului Harghita au fost co-finanţate activităţile propuse de două ONG-uri: cu suma de 9.995 lei a fost finanţat proiectul „Topliţa – o destinaţie pentru iubitorii de escaladă”, al Asociaţiei Salvamont Topliţa-Călimani; iar cu 8.400 de lei „Realizarea de materiale de promovare a staţiunii Borsec şi a zonei de nord a judeţului Harghita”, proiect derulat de Asociaţia Turistică Borsec.

Cum am arătat şi mai sus, nici un ban din cei 30.000 de lei cuprinşi în Programul de sprijinire a asociaţiilor din domeniul agricol din zona de nord a judeţului Harghita nu a fost cheltuit. Totuşi, în cadrul acestui program a fost depus un proiect şi s-a încheiat un contract de finanţare nerambursabilă cu Asociaţia Crescătorilor de Animale din localitatea Tulgheş. Proiectul s-a numit „Dotarea şi modernizarea stânilor de sezon din cadrul Asociaţiei Crescătorilor de Animale din localitatea Tulgheş”, prin care se dorea achiziţionarea unui gard electric şi două panouri fotovoltaice, iar pentru centrul de colectare – un analizator de lapte. Însă acest proiect nu s-a mai implementat din cauza problemelor financiare ale Asociaţiei din Tulgheş (ADI Călimani-Giurgeu finanţează proiectele în proporţie de 80%, 20% reprezentând contribuiţa proprie a beneficiarului).

Un alt program propriu al ADI constă în acordarea de burse pentru studenţi. În cadrul acestui program a fost depus un singur dosar, astfel că a fost acordată o singură bursă, pentru lucrarea „Evaluarea şanselor de succes ale elaborării şi implementării unui plan de afaceri pentru instalarea unui tânăr fermier în comuna Corbu, judeţul Harghita” (despre acest program vom reveni cu amănunte).

 Încheierea unui contract de 22.400 de lei pentru elaborarea Studiului privind Munţii Călimani

Un proiect important al ADI Călimani-Giurgeu este elaborarea Studiului pentru Munţii Călimani. La sfârşitul anului trecut, pe 20 decembrie, a fost semnat contractul de servicii având ca obiect elaborarea acestui studiu. Potrivit directorului executiv al ADI, valoarea contractului este de 22.400 lei, urmând ca studiul să fie finalizat în termen de 6 luni de la data semnării contractului. „Prin acest studiu dorim să realizăm o zonare funcţională a Munţilor Călimani, ţinând cont şi de faptul că o parte din teritoriu se află în Parcul Naţional Călimani. Plecând de la analiza situaţiei actuale, dorim să obţinem un set de concluzii referitoare la ceea ce se poate face în Munţii Călimani (pârtii de schi, zonă construită – cabane, vile, pensiuni, zonă de agrement, turism eco etc.)”, a spus Gabriela Buzilă.

 Alte activităţi derulate de ADI Călimani-Giurgeu în 2016

Conform raportului pe anul 2016, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a desfăşurat o serie de activităţi „în concordanţă cu scopul şi obiectivele asociaţiei”, altele decât cele amintite deja.

Astfel, la începutul anului 2016, în municipiul Topliţa a fost organizat seminarul cu tema „Pregătirea zonei de nord a judeţului Harghita pentru accesarea fondurilor pentru agricultură”. Scopul acestui seminar a fost iniţierea unei dezbateri privind situaţia agricultorilor din zona de nord şi identificarea soluţiilor la problemele ridicate de aceştia şi a oportunităţilor de finanţare.

De asemenea, în luna martie a fost organizat un „Curs gratuit de scriere de proiecte pentru reprezentanţii ONG-urilor din zona de nord a judeţului Harghita”, la care au participat 13 persoane.

Atelier vocaţional”, finanţat prin Programul „Idei din Ţara lui Andrei” al Fundaţiei PACT şi sponsorizat de OMV Petrom, a fost un alt proiect derulat anul trecut de ADI Călimani-Giurgeu, beneficiarii direcţi fiind 17 elevi din clasa a XI-a de la liceele din Topliţa şi Subcetate.

Alte activităţi au vizat asocierea la iniţiative care privesc protecţia şi refacerea mediului, la iniţiative culturale şi de tineret, parteneriate pentru schimburi de experienţă şi cursuri de instruire, seminarii. De asemenea, se mai arată în bilanţ, s-a oferit sprijin pentru întocmirea a două dosare de finanţare – unul pentru Secţiunea Sport şi celălalt pentru Secţiunea Arte – în cadrul Programului MOL România de promovare a talentelor. „Dosarul depus de către Georgiana Suciu din Sărmaş pentru Secţiunea Arte – canto popular se află pe lista câştigătorilor şi urmează să fie finanţat cu suma de 2.000 lei, bani pe care îi va folosi la acoperirea cheltuielilor de participare la diverse festivaluri de folclor”, se mai arată în raport.

 Concluzii: „Calitatea cererilor de finanţare depuse a crescut, dar încă mai sunt probleme la întocmirea dosarelor de finanţare”

În concluzie, directorul executiv al ADI Călimani-Giurgeu, Gabriela Buzilă, a spus că faţă de anul 2015, primul an de funcţionare, în 2016 s-a constatat un interes mai crescut din partea ONG-urilor din nordul judeţului, însă mai sunt încă probleme la întocmirea dosarelor de finanţare. „După cum arată raportul anual, 2016 a fost un an în care am derulat o serie de activităţi: am scris proiecte de finanţare câştigătoare, ne-am implicat în organizarea de evenimente culturale, am organizat cursuri, prin programele proprii am oferit oportunitatea finanţării iniţiativelor venite din comunitate, am iniţiat un program de burse pentru studenţii sau masteranzii a căror lucrare de licenţă/masterat constă într-o cercetare efectuată în zona de nord a judeţului Harghita. Am fost activi în mediul online – constant am informat comunitatea despre diverse programe de finanţare, despre evenimentele săptămânale din zona de nord. Pentru unităţile de cazare din zonă în fiecare săptămână publicăm pe pagina noastră web www.adicalimanigiurgeu.ro, la rubrica Info-Cazare, un material informativ redactat în limbile română şi engleză ce poate fi adaptat ofertei proprii şi dat turiştilor spre lectură. De asemenea, am participat la diverse seminarii, ateliere de lucru, dezbateri care au privit comunitatea din zona de nord a judeţului Harghita.

Faţă de primul an de funcţionare (2015) am constatat un interes mai crescut pentru programele de finanţare proprii, am reuşit să finanţăm patru proiecte culturale şi două ale asociaţiilor de turism. Calitatea cererilor de finanţare depuse a crescut, dar încă mai sunt probleme la întocmirea dosarele de finanţare, unde fie se omite depunerea unor acte , fie sunt anexate documente ieşite din termenul de valabilitate şi astfel comisiile de evaluare sunt puse în situaţia respingerii respectivelor proiecte pe motiv de neconformitate administrativă”, a spus Gabriela Buzilă.

 „Desigur că este loc de mai bine, dar noi considerăm că am progresat”

„Desigur că este loc de mai bine, dar noi considerăm că am progresat, asociaţia a început să fie cunoscută de tot mai multă lume, avem propuneri din comunitate pentru derularea unor activităţi, câteva asociaţii deja s-au interesat de calendarul lansării programelor proprii pentru anul 2017 şi aceasta nu poate decât să ne bucure.

Ne dorim ca 2017 să fie cel puţin la fel de bogat în activităţi ca anul ce a trecut. Cu toate că bugetul iniţial va fi mai mic (puţin peste 200.000 lei), ne propunem să accesăm surse de finanţare externe pentru a reuşi să realizăm activităţile pe care le plănuim.

Doresc să mulţumesc membrilor asociaţiei, instituţiilor publice – Instituţia Prefectului – judeţul Harghita, OJFIR Harghita, Camera Agricolă a judeţului Harghita şi tuturor colaboratorilor pentru sprijinul acordat”, a conchis directorul executiv al ADI Călimani-Giurgeu, Gabriela Buzilă.

∗∗∗

Veniturile la bugetul ADI Călimani-Giurgeu pentru anul 2016 provin din cotizaţiile membrilor, sume rămase necheltuite din anul anterior şi venituri din proiecte de finanţare. Banii rămaşi necheltuiţi în 2016 sunt cuprinşi în bugetul pentru anul 2017, astfel că aceştia nu trebuie returnaţi membrilor cotizanţi.

Conform prevederilor din statutul asociaţiei, cotizaţia membrilor ADI Călimani-Giurgeu este de 1 leu/locuitor, respectiv din partea judeţului Harghita dublul sumei totale a cotizaţiei celorlalţi membri. „Deşi cu întârziere din partea unor membri, cotizaţiile pentru anul 2016 au fost achitate integral”, a mai precizat Gabriela Buzilă. (Consemnare de Şt. Pătrîntaş)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.