Instituţia Prefectului şi-a prezentat bilanţul pe anul trecut | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 12 iunie 2024
Home » Societate » Instituţia Prefectului şi-a prezentat bilanţul pe anul trecut
Instituţia Prefectului şi-a prezentat bilanţul pe anul trecut

Instituţia Prefectului şi-a prezentat bilanţul pe anul trecut

În prima şedinţă a Colegiului Prefectural din acest an, care a avut loc luni, prefectul Adrian Jean Andrei a prezentat raportul de activitate al instituţiei pe care o conduce.

Documentul analizează fiecare compartiment al instituţiei şi se încheie cu obiectivele pentru anul în curs. Noi ne vom îndrepta atenţia către patru compartimente sau servicii, urmând a vedea câte hotărâri de consiliu judeţean sau consilii locale au fost atacate de către prefectură, care este situaţia notificărilor depuse pe Legea nr. 10/2001, dar şi câţi noi şoferi avem în judeţ sau câte paşapoarte au fost eliberate.

Serviciul pentru Verificarea Legalităţii Actelor Administrative, a Aplicării Actelor Normative şi Contencios-Administrativ

Una dintre prerogativele oferite prefectului este aceea de garant al respectării legii la nivelul judeţului. În acest sens, pe parcursul anului trecut, au fost supuse verificării legalităţii actelor 37.480 de acte administrative, dintre care peste 6.300 de hotărâri ale consiliului judeţean sau ale consiliilor locale şi peste 31 de mii de dispoziţii emise de primari şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

În urma acestor verificări, 894 de acte au fost supuse procedurii prealabile, iar 5 acte administrative au fost atacate în instanţa de contencios-administrativ.

În ceea ce priveşte dosarele avute pe rol în instanţele de judecată, potrivit raportului de activitate, în anul 2017, Instituţia Prefectului Harghita a avut 428 de dosare, cele mai multe fiind procese de fond funciar (301). Alte 50 de procese erau în contencios-administrativ privind hotărâri şi dispoziţii, iar 67 aveau în vedere radieri de autovehicule din circulaţie.

De remarcat faptul că din cele 428 de cauze, 212 au fost demarate în 2017. De asemenea, pe parcursul anului trecut, în 125 de cauze au fost pronunţate sentinţe definitive, 67 dintre acestea fiind favorabile Instituţiei Prefectului.

În ceea ce priveşte aplicarea legilor fondului funciar, în raportul de activitate pe 2017 se precizează că anul trecut au fost analizate 726 de propuneri de validare şi modificare transmise de către comisiile locale, fiind adoptate 9 hotărâri ale comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. Au mai fost studiate 126 de propuneri de rectificare a titlurilor de proprietate, dar şi 7 propuneri pentru validarea unor planuri parcelare.

Tot legat de fondul funciar, pe parcursul anului trecut au fost emise 23 de Ordine de Prefect prin care s-a modificat componenţa unor comisii locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Referitor la aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 2 decembrie 1989, în bilanţul prefecturii se aminteşte că, de la intrarea în vigoare a acestei legi, în judeţul Harghita au fost depuse peste 2.300 de notificări. Dintre acestea, până la sfârşitul anului trecut au fost soluţionate favorabil 1.228: 440 prin restituire în natură; în 639 de cazuri s-a dispus acordarea de titluri de despăgubire; în alte 21 prin compensarea cu alte terenuri sau servicii; şi în 128 de cazuri prin combinarea măsurilor reparatorii.

Ţinând cont că alte 623 de notificări au fost respinse şi 462 au fost redirecţionate către ale entităţi, reiese că la sfârşitul anului trecut au rămas nesoluţionate 18 notificări, ceea ce reprezintă un procent de 0,22% din totalul celor 2.331 depuse. Cele mai multe notificări nesoluţionate, 8, sunt în Topliţa; în Cristuru Secuiesc – 4, în Odorheiu Secuiesc – două, şi câte una în Gheorgheni, Borsec, Dăneşti şi Lunca de Jos.

O ultimă temă care are în vedere Serviciul pentru Verificarea Legalităţii Actelor Administrative, a Aplicării Actelor Normative şi Contencios-Administrativ şi despre care vom aminti este cea legată de petiţii. Astfel, în 2017, la Instituţia Prefectului au fost înregistrate 185 de petiţii, dintre care 142 au fost soluţionate pozitiv sau parţial pozitiv, iar două sunt în curs de soluţionare. Totodată, au fost primite în audienţă 123 de persoane şi au fost înregistrate 34 de solicitări de informaţii de interes public.

Serviciul pentru Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Dezvoltare Economică şi Afaceri Europene

Un capitol al raportului de activitate pe anul 2017 al Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita se referă la relaţiile avute cu celelalte instituţii deconcentrate, inclusiv la asigurarea legăturii între administraţia publică centrală şi cea locală. Iar în acest context se amintesc video-conferinţele avute pe diverse teme, informările şi circularele trimise către primării ori alte instituţii publice. De asemenea, face trimitere către cele 11 şedinţe ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în cadrul cărora au fost aprobate 10 hotărâri pentru evaluarea pagubelor produse în localităţi harghitene, către cele 4 şedinţe ale Grupului judeţean privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, în cadrul cărora s-a analizat activitatea instituţiilor cu atribuţii în acest domeniu, dar şi cele 4 şedinţe ale Grupului de Lucru Mixt pentru Romi, respectiv cele 5 deplasări în localităţile cu pondere însemnată a persoanelor de etnie romă.

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Harghita

Anul trecut, în judeţul Harghita au fost înregistrate peste 10 mii de cereri pentru emiterea unor paşapoarte: 5.854 pentru paşapoarte simple temporare şi 5.040 pentru paşapoarte simple electronice.

Comparativ cu anul 2016 – se precizează în raport – numărul total de cereri preluate la sediu şi la punctele secundare de lucru a crescut cu 3.043 unităţi, adică cu un procent de 38,76%. De asemenea, a crescut şi numărul de cereri preluate de cele două puncte de lucru din Odorheiu Secuiesc şi Topliţa. Astfel, din cele 10.894 de cereri, 1.521 au fost preluate în cele două municipii, cu 181 mai multe faţă de anul 2016.

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Harghita

În anul trecut, judeţul Harghita şi-a mărit numărul de şoferi cu încă 4.380 persoane, aceasta fiind cifra candidaţilor care au promovat examenul de obţinere a permisului de conducere.

Potrivit raportului de activitate prezentat luni, în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, anul trecut au fost examinaţi la proba teoretică 14.594 de candidaţi care au dorit să-şi ia un permis de conducere; dintre aceştia au fost declaraţi admişi 5.854; 7.141 candidaţi au dat şi proba practică a examenului, dar numai 4.380 au reuşit să şi intre în posesia permisului, astfel că procentul total de promovabilitate este de 20,15%.

La ghişeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Harghita, anul trecut au fost eliberate peste 20 de mii de dovezi înlocuitoare ale certificatelor de înmatriculare şi 10 mii de autorizaţii provizorii.

Premii

Activitatea desfăşurată anul trecut de Instituţia Prefectului – judeţul Harghita nu a trecut neobservată pe plan naţional, fiind recunoscută prin acordarea mai multor premii.

Astfel, la Gala „Administraţie.ro” a primit Premiul de excelenţă în administraţie la secţiunea instituţiile prefectului.

Proiectele întocmite, depuse şi derulate de către angajaţii Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita în cadrul Conferinţei internaţionale „Inovaţie şi calitate în sectorul public” – ediţia a X-a, organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, a constituit prilejul promovării la nivel naţional a bunelor practici care au rezultat în urma implementării cu succes a trei proiecte.

Este vorba de proiectul „Târgul serviciilor publice europene oferite de către instituţiile publice din judeţ”, care a obţinut menţiune; „România ZECE – 10 ani de unitate în diversitate, o poveste în zece cuvinte”, răsplătit tot cu menţiune; şi proiectul „Aripi spre Cer”, care a ocupat locul II în cadrul secţiunii Diversitate şi egalitate de şanse pentru o administraţie publică atractivă şi competitivă.

Consemnare de LIVIU CÂMPEAN

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.