Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Educaţia adulţilor în România – perspective | Informația Harghitei - jurnal independent
vineri , 23 februarie 2024
Home » Societate » Educaţia adulţilor în România – perspective
Educaţia adulţilor în România – perspective

Educaţia adulţilor în România – perspective

Autoritatea Naţională pentru Calificări a fost înfiinţată în baza articolului 340 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Cadrul de organizare şi funcţionare al ANC este reglementat de HG nr. 556/2011 şi HG nr. 780/2013.

ccibrasov

Autoritatea Naţională pentru Calificări – ANC este coordonator naţional al Agendei europene de învăţare în rândul adulţilor (European Agenda for Adult Learning) şi implementează proiectul „Implementarea Agendei Europene pentru Educaţia Adulţilor”. Proiectul este finanţat de către Comisia Europeană, prin Agenţia Executivă pentru Educaţie, Cultură şi Audiovizual (EACEA), şi este realizat în cadrul Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii, componenta Grundtvig, care vine în întâmpinarea nevoilor de învăţare ale adulţilor şi se adresează instituţiilor sau organizaţiilor care asigură sau facilitează învăţarea în rândul adulţilor.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea gradului de conştientizare a părţilor interesate şi a beneficiarilor direcţi privind oportunităţile de învăţare în rândul adulţilor în România. Principalele rezultate ale proiectului sunt: organizarea unei campanii publicitare; organizarea a 8 evenimente regionale; elaborarea unui Raport de evaluare cu privire la nevoile de învăţare ale adulţilor şi pe baza acestuia realizarea unui Plan Naţional de Acţiune; organizarea unei reuniuni de consultare cu părţile interesate.

În 2011, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Rezoluţia Consiliului privind un plan european reînnoit pentru învăţarea în rândul adulţilor (2011/C 372/01), care are la bază obiectivele Strategiei Europa 2020, prin care învăţarea pe tot parcursul vieţii şi dobândirea de competenţe sunt recunoscute ca soluţii la criza economică actuală, la îmbătrânirea populaţiei şi la strategia economică şi socială a Uniunii Europene.

Participarea adulţilor la învăţarea pe tot parcursul vieţii variază semnificativ în statele membre UE, de la 1,4% până la 31,6% (2012). Procentele de participare ale adulţilor la învăţare sunt scăzute mai ales pentru persoanele slab calificate sau de vârstă înaintată, de peste 55 de ani.

Strategia EU 2020 stabileşte atingerea unui procent de 15% pentru adulţii participanţi la învăţarea pe tot parcursul vieţii până în anul 2020. În România, în 2010 se înregistra o rată de participare de circa 1,3%, în 2013 înregistrându-se o uşoară creştere de 2%, mult sub media europeană de 8.9%. România şi-a stabilit ca ţintă atingerea unui procent de 10% al participării adulţilor la învăţarea pe tot parcursul vieţii până în 2020.

Proiectul se adresează instituţiilor, agenţiilor, departamentelor specializate în cadrul ministerelor/al altor servicii publice locale implicate direct/indirect în formarea adulţilor, camerelor de comerţ, comitetelor sectoriale, asociaţiilor profesionale, furnizorilor de formare profesională autorizaţi, angajatorilor locali/regionali, ONG-urilor, partenerilor sociali, şomerilor, muncitorilor cu nivel scăzut de calificare, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, potenţialilor participanţi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, prioritare fiind persoanele vârstnice, în scopul sensibilizării acestora şi implicării în creşterea de numărului de absolvenţi ai formării profesionale continue a adulţilor.

Acest material reflectă punctul de vedere al autorului, Comisia Europeană nu este responsabilă pentru informaţiile furnizate în acest material.

Comentarii:

comentarii

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.