Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Din Raportul Camerei de Conturi Harghita privind finanţele publice locale pe anul 2015: La Topliţa au fost constatate mai multe nereguli la o investiţie ce a vizat extinderea reţelei de apă şi canalizare a localităţii | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 27 mai 2024
Home » Economic » Din Raportul Camerei de Conturi Harghita privind finanţele publice locale pe anul 2015: La Topliţa au fost constatate mai multe nereguli la o investiţie ce a vizat extinderea reţelei de apă şi canalizare a localităţii
Din Raportul Camerei de Conturi Harghita privind finanţele publice locale pe anul 2015: La Topliţa au fost constatate mai multe nereguli la o investiţie ce a vizat extinderea reţelei de apă şi canalizare a localităţii

Din Raportul Camerei de Conturi Harghita privind finanţele publice locale pe anul 2015: La Topliţa au fost constatate mai multe nereguli la o investiţie ce a vizat extinderea reţelei de apă şi canalizare a localităţii

Auditorii publici susţin că prejudiciul cauzat municipiului în urma derulării acestei investiţii a fost de 573.000 lei

Auditorii Camerei de Conturi Harghita au constatat, în urma acţiunii de audit financiar desfăşurată la Primăria municipiului Topliţa, o serie de abateri de la legalitate şi regularitate în cazul unui obiect de investiţie legat de extinderea reţelei de apă-canalizare a localităţii. Aceste abateri, care ar fi prejudiciat bugetul municipiului cu 573.000 lei, au fost determinate, potrivit auditorilor publici, de nerespectarea unor prevederi legale în modul de contractare, angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor aferente lucrărilor de natura investiţiilor.

Constatările au fost cuprinse în „Raportul privind finanţele publice locale pe anul 2015 la nivelul judeţului Harghita”, realizat de Camera de Conturi în urma acţiunii de audit financiar efectuat între 24 mai şi 14 iulie 2016 şi făcut public recent.

Conform documentului, în legătură cu lucrările de extindere a reţelei de apă şi canalizare, „în fapt, s-a reţinut că, deşi valoarea estimată de entitate pentru derularea investiţiei a fost de 550.000 lei (inclusiv TVA), contrar normei juridice incidente – care impune obligativitatea utilizării procedurii de achiziţie publică a cererii de oferte – reprezentanţii entităţii publice auditate au propus achiziţia directă a lucrărilor”. „În consecinţă, autoritatea contractantă a perfectat, prin achiziţie directă cu acelaşi executant – un număr de două contracte de execuţie de lucrări, pentru acelaşi obiectiv de investiţii, cu o valoare totală a lucrărilor contractate de 746.000 lei fără TVA, reprezentând 168.149 euro fără TVA. De menţionat că suma depăşeşte pragul maxim de 100.000 euro fără TVA, stabilit prin lege ca prag peste care este obligatorie, pentru autoritatea contractantă, utilizarea procedurii de achiziţie publică – cererea de oferte. (…) Mai mult, prin proiectul tehnic, proiectantul a stabilit consumul de resurse materiale, manoperă, utilaje şi transport, necesare pentru executarea lucrărilor, pentru un singur obiectiv de investiţii «Extindere reţea apă-canal Str. Lungă, mun. Topliţa» şi nu separat, cum s-a contractat de achizitor”, se arată în raportul Camerei de Conturi Harghita.

În timpul auditului, reprezentanţii Camerei de Conturi au mai constatat că executantul lucrărilor de investiţii nu are în proprietate cele 12 utilaje, declarate în oferta depusă, având – în baza datelor din situaţiile financiare întocmite la 31.12.2015 – active imobilizate sub o mie de lei.

De asemenea, la data începerii lucrărilor, 16 octombrie 2015, firma executantă avea trei angajaţi – administratorul societăţii şi doi muncitori – „număr total insuficient pentru derularea acestei investiţii”. Astfel „s-a concluzionat că firma în cauză nu îndeplinea condiţiile minime de calificare pentru executarea unor lucrări de anvergura celor contractate”.

Un alt aspect evidenţiat de către auditorii publici a fost că proiectantul a prevăzut pentru întreaga lucrare un număr de 32 de meserii calificate şi necalificate, cu consum de manoperă total de 10.456,71 om/ore, din care, raportat la perioada de execuţie a lucrării – 90 de zile şi la 8 ore pe zi (normă întreagă) – rezultă un număr mediu de personal zilnic de 15 persoane angajate în executarea lucrărilor contractate. „Mai mult, oferta depusă de executant, precum şi decontarea lucrărilor s-au efectuat fără existenţa formularelor elaborate de proiectant, care să conţină date reale, credibile şi care să justifice consumurile reale de manoperă, utilaje şi transport”, se mai arată în document.

Potrivit sursei citate, în urma acestor nereguli entitatea auditată a fost prejudiciată cu suma de 534.000 lei, iar în timpul verificărilor s-au calculat foloase nerealizate în sumă de 39.000 lei. În acest fel, prejudiciul total s-a estimat la 573.000 lei. Conducerea Camerei de Conturi Harghita a dispus printr-o decizie ca ordonatorul principal de credite (Primăria Topliţa) să ia măsuri pentru evaluarea exactă a prejudiciului estimat şi recuperarea acestuia, „în termenul legal de prescripţie de la persoanele responsabile, în baza principiilor răspunderii patrimoniale şi/sau civile delictuale”.

O altă constatare a auditorilor publici la unitatea administrativ-teritorială Topliţa a fost că, în perioada 2013-2015, impozitul pe terenul din extravilan nu a fost stabilit, respectiv nu a fost înregistrat în evidenţa contabilă, luat în debit şi încasat la nivelul său legal şi real. Acest fapt a determinat subevaluarea cu o sumă estimată la 775.000 lei a impozitului pe terenul extravilan la nivelul municipiului Topliţa. Şi în acest caz au fost dispuse măsuri pentru: reevaluarea exactă a masei impozabile; stabilirea reală şi legală a creanţelor bugetare; înregistrarea acestora în evidenţele fiscale şi contabile ale entităţii auditate şi urmărirea încasării lor în conformitate cu prevederile Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală. (Şt. P.)

 

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.