Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Continuă reabilitarea termică a blocurilor de locuit în Miercurea-Ciuc | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 27 mai 2024
Home » Societate » Continuă reabilitarea termică a blocurilor de locuit în Miercurea-Ciuc
Continuă reabilitarea termică a blocurilor de locuit în Miercurea-Ciuc

Continuă reabilitarea termică a blocurilor de locuit în Miercurea-Ciuc

Alte 7 blocuri urmează a fi reabilitate

Doar ce s-a anunţat că s-a încheiat implementarea de către municipiul Miercurea-Ciuc a proiectului de reabilitare termică a 10 blocuri de locuinţe – este vorba despre lucrările care au început în cursul lunii august 2015, şi au cuprins reabilitarea a 421 de apartamenteîn şedinţa ordinară din data de 28 octombrie 2016, consiliul local municipal a aprobat reabilitarea termică a 7 blocuri de locuinţe a căror documentaţie tehnică a fost elaborată în 2014. Deoarece documentaţiile tehnice ale celor 7 blocuri au oarece vechime, mai întâi este nevoie de o reactualizare a documentaţiei, ţinând cont de prevederile noului GHID al Programului Operaţional 2014-2020, şi noilor reglementări apărute în ultimii doi ani. Aşadar, consiliul a aprobat reactualizarea documentaţiilor şi depunerea proiectelor în vederea accesării fondurilor în cadrul apelului proiecte POR 2014-2020. Se impune precizarea că începând cu data de 1 ianuarie 2016, taxa pe valoarea adăugată a lucrărilor de construcţii a fost modificată de la 24%, la 20%, de asemenea, şi contribuţia la asigurările sociale a fost modificată.

Prin hotărâre s-a aprobat modificarea documentaţiei tehnico-economică şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru investiţiile: reabilitarea clădirilor de locuit: din Aleea Avântului nr. 10; din strada Mihai Eminescu nr. 2-4; Aleea Octavian Goga 4/A/B; Aleea Octavian Goga 2/A/B; B-dul Frăţiei nr. 13 A/B; B-dul Frăţiei nr. 16; din strada Kossuth Lajos nr. 46/A/B/C.

Mai trebuie ştiut faptul că s-a aprobat şi modificarea Planului de acţiune privind energia durabilă a municipiului care a fost aprobat în 2014. Acest lucru înseamnă că municipiul doreşte şi va depune o cerere de finanţare pentru reabilitarea termică a celor 7 blocuri de locuinţe.

Tot în legătură cu această chestiune, consiliul a mai adoptat o hotărâre prin care a aprobat mecanismul de recuperare de către municipiu a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente ratei de co-finanţare a asociaţiilor de proprietari. Acest lucru însemnând că: a) 50% din rata de co-finanţare a cheltuielilor estimate a lucrărilor de intervenţie aferente fiecărui bloc se depune într-un cont special al asociaţiei, cu retragere condiţionată, în termen de 30 de zile de la comunicarea de către municipiul Miercurea-Ciuc a declarării câştigătoare a cererii de finanţare; b) diferenţa se va depune în contul special al asociaţiei de proprietari după încheierea contractului de lucrări, respectiv începerea lucrărilor de intervenţie.

 Reabilitarea străzii Tineretului

Pentru că tot vorbim de reabilitări, în aceeaşi şedinţă, consiliul local a aprobat documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „reabilitare strada Tineretului”, proiect elaborat de SC KONTUR SRL Miercurea-Ciuc, finanţat din bugetul local. Valoarea estimată a lucrării este de 810,923 lei (inclusiv TVA).

Salubrizarea stradală

Consiliul local a mandat Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsík” să exercite în numele şi pe seama municipiului dreptul de a prelungi cu 2 ani începând cu 1 ianuarie 2017, printr-un act adiţional, a duratei contractului de delegare nr. 5/2013 pentru activităţile de: măturatul, spălatul, stropitul şi întreţinerea căilor publice; colectarea câinilor fără stăpâni de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj; colectarea, transportul în scopul neutralizării a deşeurilor animaliere din gospodăriile populaţiei şi de pe domeniul public, respectiv pentru activitatea de curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ.

 Modificarea şi completarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016

Pe scurt, modificarea aprobată se referă – după cum a precizat viceprimarul Füleki Zoltán în conferinţa de presă ce a urmat şedinţei – la suplimentarea la partea de venit cu suma de 101 mii lei, la subcapitolul „sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor”, ceea ce înseamnă că această sumă reprezintă cotele defalcate din TVA, pentru rezolvarea hotărârilor judecătoreşti, aceşti bani vor pleca, aşadar, spre unităţile de învăţământ. O altă modificare se referă la suma de 40 mii lei privind cota parte de 18,5% din impozitul pe venit la subcapitolul „alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale”.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.