Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Consiliul Judeţean sprijină mai multe localităţi din fondul de rezervă bugetară pe 2023 | Informația Harghitei - jurnal independent
vineri , 23 februarie 2024
Home » Societate » Consiliul Judeţean sprijină mai multe localităţi din fondul de rezervă bugetară pe 2023
Consiliul Judeţean sprijină mai multe localităţi din fondul de rezervă bugetară pe 2023

Consiliul Judeţean sprijină mai multe localităţi din fondul de rezervă bugetară pe 2023

  • Pentru mai multe drumuri judeţene aflate în execuţie a fost aprobată prelungirea termenelor de implementare, în şedinţa extraordinară a CJ Harghita de ieri

Rafai Emil a fost împuternicit reprezentant legal al UAT judeţul Harghita în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea „Honline Media SRL”, pentru a aproba măsurile specifice necesare aplicării prevederilor Legii nr. 296/2023 „privind unele măsuri fiscale-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung”, care trebuie duse la îndeplinire de către organele de conducere executivă ale operatorilor economici până cel târziu la data de 31 decembrie 2023, cu excepţia situaţiilor în care pentru anumite categorii specifice de măsuri nu se prevăd alte termene. În această calitate, dl Rafai se va asigura de utilizarea eficientă a fondurilor publice alocate pentru finanţarea serviciilor publice de la nivelul Consiliului Judeţean Harghita, de administrarea eficientă a patrimoniului public de interes judeţean, a activelor publice, precum şi de garantarea performanţei la Societatea Comercială „Honline Media SRL”, al cărui acţionar majoritar este Consiliul Judeţean Harghita.

Rafai Emil a fost mandatat şi ca reprezentant legal al Consiliului Judeţean Harghita în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Întreţinere Drumuri Harghita SRL”, pentru a aproba măsurile specifice necesare aplicării prevederilor Legii nr. 296/2023 până cel târziu la finalul anului 2023, cu excepţia situaţiilor în care pentru anumite categorii specifice de măsuri nu se prevăd alte termene.

Societatea „Întreţinere Drumuri Harghita SRL” a solicitat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs, ca urmare a creşterilor înregistrate la mai multe capitole. Iniţiatorii proiectului de hotărâre arată că veniturile din prestări servicii, estimate la 9.002.000,00 lei, au crescut la 11.562.000 lei, fiind cu 2.560.000 lei mai mari decât la începutul anului. Potrivit acestora, au crescut şi cheltuielile privind stocurile: de la 4.210.000 lei, la 6.215.000,00 lei, fiind cu 2.005.000 lei mai mari. Cheltuielile privind serviciile executate de terţi, stabilite la 1.300.000 lei iniţial, au crescut la 1.735.000 de lei, şi anume cu 435.000 lei faţă de începutul anului, în vreme ce cheltuielile cu alte servicii executate de terţi au crescut cu suma de 120.000 lei.

Consilierii judeţeni au avizat favorabil normele anuale de venit propuse pentru anul fiscal 2024, în baza cărora se va determina venitul net anual în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, altele decât venituri din profesii liberale. Norma de venit reprezintă o sumă fixă stabilită anual de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi de cea a municipiului Bucureşti, în funcţie de specificul activităţii şi de zona în care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea, prin consultarea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al municipiului Bucureşti, după caz.

Autoritatea administraţiei publice locale constituită la nivel judeţean a aprobat joi şi preţurile medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor şi care provin din arendarea bunurilor agricole, precum şi pentru producţia de masă verde stabilită pe pajişti pentru anul fiscal 2024, a căror stabilire este de competenţa Consiliului Judeţean Harghita. Acestea variază între 0,06 lei/kg şi 14 lei/kg, după cum urmează: grâu – 0,9 lei/kg, orz-orzoaică (furaj) – 0,8 lei/kg, ovăz (furaj) – 0,8 lei/kg, triticale (furaj) – 0,85 lei/kg, porumb boabe – 0,8 lei/kg, cartofi – 1,3 lei/kg, mere – 1,2 lei/kg, morcovi – 1,4 lei/kg, ceapă – 1,8 lei/kg, varză – 1,7 lei/kg, fân – 0,65 lei/kg, lucernă, trifoi – furaje uscate – 0,7 lei/kg, masă verde pentru siloz (lucernă, trifoi, măzăriche, porumb pentru siloz) – 0,3 lei, paie balotat – 0,2 lei/kg, masă verde-pajişti – 0,06 lei/kg, carne porcine (în viu) – 12-14 lei/kg, carne bovine (în viu) – 7 lei/kg, carne tineret bovin (în viu) – 11,00-14,00 lei/kg, carne de pasăre (în viu) – 7 lei/kg, carne de oaie (în viu) – 7 lei/kg, carne tineret ovin (în viu) – 4 lei/kg, lapte de vacă – 2 lei/litru şi ouă – 1 leu/bucată.

Pentru mai multe drumuri judeţene aflate în execuţie au fost prelungite termenele de implementare.

Vorbim în acest caz despre „Modernizarea drumului judeţean DJ 174C – Bilbor – până la limita cu jud. Suceava, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Prioritatea de Investiţii 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T”, ale cărui obiective specifice sunt: modernizarea a 6,2 kilometri drum judeţean conectat la TEN-T, inclusiv asigurarea lucrărilor de scurgere a apelor, de reabilitare a podeţelor si asigurarea accesului către proprietăţi, reabilitarea, modernizarea şi decolmatarea a 24 podeţe care asigură scurgerea apelor pluviale pe sectorul de drum modernizat, creşterea siguranţei rutiere prin aplicarea de marcaje longitudinale şi prin plantarea de indicatoare rutiere şi îmbunătăţirea accesului si conectivităţii către coridorul TEN-T pentru cei 2.629 de locuitori ai comunei Bilbor.

„Pentru acest drum mai trebuie să modernizăm un ultim sector de 1,1 kilometri la capătul acestuia şi un sector în zona Sucevei, care nu a fost cuprins în proiectul iniţial, acesta neputând fi finalizat până în prezent din cauza alunecărilor de teren. Astfel, suntem nevoiţi să prelungim perioada de implementare a proiectului după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor şi obiectivelor propuse şi asigurării funcţionalităţii proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanţare, dar nu mai târziu de 31.12.2026, prin cuprinderea în bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pentru perioada 2024-2026”, a explicat ing. Adrian Chiorean, director general adjunct la Direcţia Tehnică a Consiliului Judeţean (CJ) Harghita.

Până în prezent au fost executate şi recepţionate toate lucrările în cadrul contractului între km 5+000-10+000, acestea reprezentând valoric 6.148.642,79 lei cu TVA. Lucrările rămase a fi executate sunt cele de pe sectorul km 10+000-11+197 şi vizează structura drumului, conform soluţiei tehnice elaborate pe baza unor studii de geo-expertiză tehnică. Conform indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, valoarea lucrărilor este de 12.105.989,67 lei cu TVA şi va fi acoperită din fondurile proprii ale UAT, prin cuprinderea lor în bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pentru perioada 2024-2026.

A fost prelungit termenul de implementare şi pentru realizarea etapei a II-a a proiectului „Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38-621 – 54+984; DJ 133 KM 25+000 – 41+866; DJ 137A KM 0+000-16+000”, în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027 şi a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale a acestuia. Resursele financiare necesare atingerii obiectivelor propuse în cea de-a doua etapă vor fi asigurate, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din Programul Regional Centru 2021-2027. Vă reamintim că acest proiect cuprinde trei drumuri judeţene importante: DJ 131 – de la Sânpaul (comuna Mărtiniş) până la limita cu judeţul Covasna, DJ 133 de la Sânpaul până la comuna Ulieş şi 137A de la Oţeni până la limita cu judeţul Braşov – Petecu.

Necesită prelungirea termenului de implementare şi proiectul pentru finalizarea integrală a lucrărilor de modernizare a DJ 126 în comuna Voşlăbeni, finanţat în cadrul POR 2014-2020, prin modificarea prevederilor contractului de finanţare, în sensul stabilirii acestuia ca „proiect Nefuncţional”, cu termen de finalizare până în data de 31.12.2026, în conformitate cu OUG 36/2023. După data da 31.12.2023, continuarea implementării activităţilor proiectului se va face din fondurile proprii ale UAT judeţul Harghita, prin Consiliul Judeţean, acestea urmând să fie cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pentru perioada 2024-2026.

Obiectivele generale ale proiectului constau în modernizarea sistemului rutier pe DJ 126 Voşlăbeni – Lăzarea, în scopul îmbunătăţirii parametrilor relevanţi – creşterea vitezei de rulare, creşterea siguranţei rutiere şi a portanţei pe sectorul cuprins între km 0+000-5+650, care asigură conectivitatea cu partea de Centru-Est a judeţului Harghita, trecând prin judeţele Braşov şi Covasna cu coridorul TEN-T, cu drumurile naţionale DN 12 (E578), respectiv judeţul Mureş, asigurând totodată legătura prin E 578 – DN15, spre judeţul Neamţ.

Cu acest prilej vor fi efectuate şi lucrările de scurgere a apelor, de reabilitare a podeţelor, de asigurare a accesului către proprietăţi, montarea de parapeţi metalici pentru siguranţa rutieră şi amenajarea a două treceri la nivel cu calea ferată.

Din cauza faptului că aceste ultime sectoare de drum, situate între km 0+211-0+820 şi km 1+385-1+425, se află în administrarea CFR şi a unei zone de paralelism de circa 700 de metri, lucrările ce urmează a fi executate trebuie avizate de către Compania naţională de transport Feroviar Căile Ferate Române şi executate sub supravegherea reprezentanţilor CFR, respectiv sub asistenţa tehnică a Sucursalei Regionale de Telecomunicaţii Braşov.

„Pentru realizarea acestor sectoare de drum intabulate de CFR, a fost solicitat un Certificat de Urbanism nou, eliberat de Primăria comunei Voşlăbeni. Concomitent a fost iniţiată şi obţinerea unui nou Acord de Principiu din partea Sucursalei Regionale de Căi Ferate Braşov. Ca urmare a solicitării menţionate, Sucursala Regională de Căi Ferate Braşov a transmis Acordul de Principiu privind modalitatea realizării celor două treceri de nivel de cale ferată. Consiliul Judeţean Harghita depune eforturile necesare pentru realizarea acestor intersecţii de trecere de cale ferată. Restul lucrărilor de drum au fost realizate/recepţionate în finele anului 2018, ele reprezentând aprox. 90% din proiectul de finanţare”, a precizat ing. Adrian Chiorean, director general adjunct la Direcţia Tehnică a Consiliului Judeţean Harghita.

Un alt proiect în cazul căruia se impune prelungirea termenului de implementare „ca proiect nefinalizat” vizează „Creşterea siguranţei pacienţilor în Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc prin investiţii în sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii şi a depăşirii concentraţiei maxime admise de oxigen în atmosferă, extinderea infrastructurii electrice interioare, precum şi a infrastructurii de fluide medicale”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Conform referatului de aprobare a prelungirii termenului de implementare iniţiat de vicepreşedintele CJ Harghita Bíró Barna Botond, „UAT judeţul Harghita, ca partener 1 (Lider de proiect), în parteneriat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc – ca partener 2 de proiect, se obligă să asigure toate costurile din perioada implementării acestuia după 31.12.2023, în 2024 începând executarea lucrărilor neeligibile”.

Între altele, a fost aprobat programul de sprijinire a Cultelor, iar municipiul Gheorgheni a primit un ajutor temporar în valoare de 1,5 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean pe anul 2023. Din acelaşi fond au mai primit bani localităţile Plăieşii de Jos – 700.000 de lei, Porumbeni – 300.000 de lei, Tulgheş – 300.000 de lei şi Sântimbru 700.000 de lei.

DANIELA MEZEY

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.