Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Ce faci când intri într-o clădire de birouri şi ţi se cer datele de pe buletin? | Informația Harghitei - jurnal independent
vineri , 24 mai 2024
Home » Societate » Ce faci când intri într-o clădire de birouri şi ţi se cer datele de pe buletin?
Ce faci când intri într-o clădire de birouri şi ţi se cer datele de pe buletin?

Ce faci când intri într-o clădire de birouri şi ţi se cer datele de pe buletin?

Regulamentul general privind protecţia datelor (prescurtat GDPR) a intrat în vigoare spre finalul lunii trecute. Însă, chiar dacă discuţia din spaţiul public este acum orientată către alte subiecte, nu înseamnă că acest regulament nu ne afectează viaţa de zi cu zi

De exemplu, intri într-o clădire de birouri (inclusiv guvernamentală), iar paznicul de la intrare îţi cere datele de pe buletin. Care e procedura, în acest caz, conform noilor norme?

Pentru a afla răspunsul la întrebare, Ziare.com a făcut o solicitare la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Pentru început, reprezentanţii instituţiei au atras atenţia, prin citate din regulament, că persoana respectivă, care intră intr-o clădire de birouri, trebuie să îşi dea acordul pentru ca datele sale cu caracter personal să poată fi colectate şi prelucrate, existând şi câteva situaţii exceptate de la această obligaţie.

„Referitor la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv sub aspectul colectării acestora (în speţă, datele persoanelor fizice ce intră într-o clădire de birouri), potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, aceasta se realizează la consimţământul persoanei vizate sau în condiţiile de excepţie de la consimţământ, prevăzute de art. 6, art. 9 şi art. 10 în funcţie de natura datelor şi categoriilor de date colectate şi prelucrate.

Spre exemplu, art. 6 din regulamentul sus-menţionat stabileşte următoarele:

(1) Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor”, se arată în răspunsul obţinut la solicitarea Ziare.com.

În ceea ce priveşte consimţământul, autoritatea citează din art. 7 din Regulamentul general privind protecţia datelor, care stabileşte condiţiile legale de acordare a acestuia, astfel:

„(1) În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ, operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal;

(2) În cazul în care consimţământul persoanei vizate este dat în contextul unei declaraţii scrise care se referă şi la alte aspecte, cererea privind consimţământul trebuie să fie prezentată într-o formă care o diferenţiază în mod clar de celelalte aspecte, într-o formă inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu. Nici o parte a respectivei declaraţii care constituie o încălcare a prezentului regulament nu este obligatorie.

(3) Persoana vizată are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimţământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimţământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.

(4) Atunci când se evaluează dacă consimţământul este dat în mod liber, se ţine seama cât mai mult de faptul că, printre altele, executarea unui contract, inclusiv prestarea unui serviciu, este condiţionată sau nu de consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care nu este necesară pentru executarea acestui contract”.

Prin urmare, consimţământul trebuie acordat în mod expres şi nu poate avea un caracter implicit, arată Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.