Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

13,5 milioane de lei este suma totală care s-a repartizat de către Consiliul Judeţean Harghita pentru echilibrarea bugetelor locale | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 22 mai 2024
Home » Economic » 13,5 milioane de lei este suma totală care s-a repartizat de către Consiliul Judeţean Harghita pentru echilibrarea bugetelor locale
13,5 milioane de lei este suma totală care s-a repartizat de către Consiliul Judeţean Harghita pentru echilibrarea bugetelor locale

13,5 milioane de lei este suma totală care s-a repartizat de către Consiliul Judeţean Harghita pentru echilibrarea bugetelor locale

Recent, într-o conferinţă de presă organizată de Consiliul Judeţean Harghita, preşedintele Borboly Csaba a anunţat cu satisfacţie faptul că programul online prin care primarii pot depune solicitările de finanţare a investiţiilor pe care vor să le realizeze s-a dovedit a fi foarte util. Solicitările au ajuns uşor la finanţator, iar centralizarea datelor a fost mult uşurată şi, mai mult, totul este transparent, oricine poate urmări traseul pe care îl urmează solicitările din momentul postării lor şi până în momentul în care s-a aprobat repartizarea. Cu această ocazie, reprezentanţilor presei le-a fost pusă la dispoziţie Lista solicitărilor şi sumele repartizate pentru unităţile administrativ-teritoriale din judeţ aprobate în şedinţa ordinară a CJH ce a avut loc la Zetea în ultima zi a lunii februarie 2017.

Înainte de a merge mai departe, se impune notat faptul că, referitor la repartizarea importantei sume de 13,5 milioane de lei – fond de finanţare a proiectelor de dezvoltare locală, rezultat din repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 la sută din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a 20 la sută din sumele aferente cotei de 18,5 la sută din impozitul pe venit împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de nerecoltare a impozitelor şi taxelor locale de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita pe 2016 – consilierul judeţean Ciprian Rugină (PSD Topliţa) a depus un amendament de fond la proiectul de hotărâre prin care propunea ca sumele repartizate localităţilor din nordul judeţului – Topliţa, Tulgheş, Sărmaş, Gălăuţaş, Bilbor şi Voşlăbeni – să se diminueze cu câte 5.000 de lei, iar sumele repartizate unui număr de 61 de localităţi să se diminueze cu câte 1.000 de lei, iar suma obţinută în acest fel – de 90.000 lei – să se aloce unităţii administrativ-teritoriale Corbu, care, din motive obiective, nu a putut depune la termenul stabilit cererea de finanţare pentru lucrarea de reabilitare a dispensarului uman din localitate. Toate acestea ne-au fost relatate de preşedintele Borboly, care a scos astfel în evidenţă caracterul de întrajutorare şi solidaritate al harghitenilor, amendamentul respectiv fiind aprobat în unanimitate.

Redăm, în cele ce urmează, ce anume doresc localităţile din nordul judeţului să realizeze din fondurile ce li s-au repartizat:

Bilbor: sală de sport; actualizarea proiectului „sistem de canalizare şi staţie de epurare”; teren de minifotbal – pentru toate acestea, localităţii i s-a alocat suma de 95.000 lei;

Corbu: reabilitarea dispensarului uman – 90.000 lei;

Gălăuţaş: construirea unei scări de incendiu la Şcoala Gimnazială „Dumitru Gafton”; construirea unei scări de incendiu exterioară la Căminul cultural; schimbarea destinaţiei imobilului care aparţine domeniului public, din imobil cu destinaţie „punct termic” în imobil cu destinaţia SVSU (serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă) al comunei şi reparaţii capitale la acest imobil – suma totală alocată este 196.000 lei;

Sărmaş: reabilitarea şcolii primare din Hodoşa Sat; extinderea sistemului de canalizare şi apă potabilă în Hodoşa Sat – 166.000 lei;

Subcetate: reabilitarea acoperişului, a sistemului de captare şi scurgere a apelor pluviale şi termoizolarea exterioară a dispensarului uman – 30.000 lei;

Tulgheş: amenajarea sălii festive la „Şcoala veche”; dotarea cu mobilier a muzeului de interes local; reabilitarea şi modernizarea şcolii cu clasele I-IV „Poiana Veche”; construirea trotuarului şi amenajarea scurgerii apelor pluviale pe lângă DJ 127; amenajarea căii de acces, trotuar, parcare pentru blocul ANL nr. 335 – în total suma alocată este de 195.000 lei;

Topliţa: dotarea SVSU cu echipament şi utilaje de stingere a incendiilor; construirea unui teren sintetic de sport; dotarea cu utilaje şi materiale a atelierelor şcolii profesionale din cadrul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” – suma alocată este de 96.000 lei;

Borsec: pentru finalizarea centrului balnear multifuncţional – 199.000 lei.

Ieşim din zona de nord pentru a mai nota că la Bălan, pentru Centrul de resurse pentru tineret şi tinerele familii şi pentru sistematizarea scurgerii apelor pluviale în curtea Liceului „Liviu Rebreanu”, s-a alocat suma de 169.000 lei.

În aceeaşi conferinţă de presă, preşedintele Borboly a scos în evidenţă faptul că din suma totală de 13,5 milioane de lei, 1,5 milioane de lei s-au repartizat pentru investiţii de interes judeţean, astfel: la Sânsimion s-a alocat suma de 200.000 lei pentru alimentarea cu gaze naturale a comunei, având în vedere faptul că aici se preconizează înfiinţarea unei fabrici de prelucrare a cartofului; pentru comuna Tuşnad s-a alocat suma de 300.000 lei pentru realizarea canalizării menajere şi a staţiei de epurare; pentru comuna Porumbeni s-au alocat 150.000 lei pentru dezvoltarea serviciilor turistice pe teritoriul comunei; comuna Şimoneşti a primit suma de 50.000 lei pentru reabilitarea DC 38/A; la Cristuru-Secuiesc s-a alocat suma de 300.000 lei pentru dezvoltarea bazei materiale pentru Liceul „Zeik Domokos”, liceu cu profil agrar; comunei Remetea i s-a alocat suma de 100.000 lei pentru servicii de proiectare pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice de investiţii privind obiectivul „Centru balnear comunal”, iar Borsecul a mai primit suma de 400.000 lei (care se adaugă la cei 199.000 lei amintiţi mai înainte) pentru – evident – finalizarea centrului balnear multifuncţional.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.