Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Unde puteţi depune cererea de restituire a vechii taxe auto şi ce acte vă trebuie? | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 22 mai 2024
Home » Economic » Unde puteţi depune cererea de restituire a vechii taxe auto şi ce acte vă trebuie?
Unde puteţi depune cererea de restituire a vechii taxe auto şi ce acte vă trebuie?

Unde puteţi depune cererea de restituire a vechii taxe auto şi ce acte vă trebuie?

 Lecturaţi acest text şi veţi găsi răspunsul!

După cum unii dintre dumneavoastră îşi amintesc, în septembrie anul trecut, prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2015 s-a stabilit că persoanele care au plătit taxa specială pentru autovehicule, taxa pe poluare sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule pot să solicite toţi banii înapoi fără a fi nevoite să deschidă o acţiune în instanţă.

În conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 682/1154/2016, pentru restituirea vechii taxe auto, actualizată cu indicele preţurilor de consum, şi a dobânzilor aferente calculate până la data plăţii integrale, contribuabilii trebuie să depună la organele fiscale competente o cerere şi o serie de documente, fără a omite faptul că cererea poate fi depusă în următorii cinci ani, adică cel târziu până în 1 ianuarie 2021.

Cu sublinierea că această cerere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu contul bancar în care va fi virată suma cuvenită, consider necesar să mai spun că ea poate fi depusă fie la organul fiscal la care persoanele juridice şi persoanele fizice, care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, sunt înregistrate ca plătitori de impozite şi taxe, fie la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul fiscal persoanele fizice.

În afară de cererea de restituire, proprietarii de maşini mai trebuie să depună următoarele documente: actul de identitate al persoanei fizice/reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie; documentul care atestă plata taxei speciale, a taxei pe poluare sau a taxei pentru emisiile poluante, în lipsa acestui document verificarea plăţii urmând a se face în baza informaţiilor deţinute de autorităţi; cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare, original plus copie.

Important de reţinut e că atât cererea, cât şi celelalte documente pot fi depuse la registratura organului fiscal competent sau pot fi trimise prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. La fel de important e şi faptul că, dacă organul fiscal competent consideră că mai are nevoie de anumite acte relevante soluţionării cererii, îi va solicita contribuabilului, în scris, prezentarea acestora.

În situaţia în care proprietarii de maşini nu vor putea dovedi achitarea vechii taxe auto, iar plata nu va putea fi identificată în evidenţele autorităţilor, cererea de restituire va fi respinsă. De asemenea, respingerea va fi decisă dacă proprietarii nu vor anexa cererii documentele necesare sau dacă nu vor indica un cont bancar pentru plata sumei.

Referitor la graficul tranşelor anuale de restituire, având în vedere că vechea taxă se va returna pe durata a cinci ani calendaristici, acesta va cuprinde perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală şi cuantumul aferent. Astfel, pentru prima tranşă e valabilă luna următoare datei emiterii deciziei de soluţionare a cererii; pentru următoarele patru, în cazul cererilor depuse în primul semestru al fiecărui an, luna aprilie a fiecăruia dintre următorii patru ani, iar pentru cererile depuse în cel de-al doilea semestru al fiecărui an – luna noiembrie a fiecăruia dintre următorii patru ani.

După stabilirea graficului tranşelor anuale de restituire, o copie a acestuia şi decizia de soluţionare a cererii vor fi comunicate solicitanţilor.

Cu precizarea că vechea taxă auto trebuie restituită contribuabililor, la cerere, într-o perioadă de cinci ani calendaristici, prin plăţi anuale egale cu 20% din suma datorată, voi mai spune că respectiva cerere trebuie soluţionată în cel mult 45 de zile de la înregistrare, iar solicitanţii trebuie informaţi asupra acestui aspect în maximum zece zile de la emiterea deciziei de către autorităţi.

În sfârşit, nu pot să nu subliniez ca fiind foarte important următorul aspect: pot să ceară restituirea doar persoanele care au plătit taxa auto înainte de intrarea în vigoare a timbrului de mediu. Mai precis, este vorba despre perioada 2007 – martie 2013, interval în care statul a aplicat succesiv taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pe emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Şi încă ceva: cum timbrul de mediu este încă în vigoare, persoanele care au plătit această taxă din martie şi până în prezent nu pot cere restituirea!

Ec. KEDVES EMERIC, şeful AJFP Harghita

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.