Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

După cinci ani de la iniţierea proiectului de dezvoltare a reţelelor de apă şi apă uzată în judeţ:„Sperăm şi estimăm semnarea contractului cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene cel târziu până la sfârşitul anului 2021” | Informația Harghitei - jurnal independent
vineri , 24 mai 2024
Home » Societate »
După cinci ani de la iniţierea proiectului de dezvoltare a reţelelor de apă şi apă uzată în judeţ:
„Sperăm şi estimăm semnarea contractului cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene cel târziu până la sfârşitul anului 2021”
<h5><i>După cinci ani de la iniţierea proiectului de dezvoltare a reţelelor de apă şi apă uzată în judeţ:</i></h5>„Sperăm şi estimăm semnarea contractului cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene cel târziu până la sfârşitul anului 2021”

După cinci ani de la iniţierea proiectului de dezvoltare a reţelelor de apă şi apă uzată în judeţ:
„Sperăm şi estimăm semnarea contractului cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene cel târziu până la sfârşitul anului 2021”

Procedurile greoaie şi contestarea licitaţiilor au fost principalele probleme pentru care un proiect în valoare de aproape 200 de milioane de euro, ce prevede extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în Harghita, a fost întârziat câţiva ani

Probleme asemănătoare au fost semnalate şi de operatorii regionali din judeţele vecine

În noul proiect regional de dezvoltare a reţelelor de apă şi apă uzată din Harghita sunt prevăzute investiţii în 20 de unităţi administrativ-teritoriale. Contractul de finanţare pentru al doilea mare proiect al operatorului regional Harvíz SA, ce vizează extinderea şi reabilitarea sau înlocuirea infrastructurii de apă şi canalizare din judeţ, ar urma să fie semnat până la sfârşitul acestui an, după ce demersurile pentru realizarea lui au început încă din anul 2016. „Sperăm şi estimăm semnarea contractului cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene cel târziu până la sfârşitul anului 2021”, arată reprezentanţii Harvíz. Astfel că am dorit să aflăm care au fost motivele care au dus la întârzierea aprobării acestui proiect.

Potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii Harvíz, la solicitarea noastră, între anii 2012-2016, operatorul regional „a implementat un proiect major şi unul ne-major în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu cu o valoare de 200.000 lei”. Prin aceste proiecte au fost reabilitate trei staţii de tratare a apei potabile, au fost extinse două staţii de epurare şi au fost construite peste 9.500 de branşamente de apă, precum şi 9.200 de racorduri de canalizare. „Harvíz este printre singurii operatori care au terminat proiectul în timp, fără corecţii financiare şi a predat investiţiile către unităţile administrativ-teritoriale în proprietate”.

Programul Operaţional Infrastructură Mare „este un sistem greoi”

În anul 2016 a fost demarat proiectului POIM „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita în perioada 2014-2020”. Însă, conform sursei citate, „licitaţia pentru contractul de servicii a durat 2 ani din cauza unei contestaţii ce a ajuns la Curtea de Apel Târgu Mureş”. „După semnarea contractului (anul 2018) de servicii prin care se proiectează investiţiile majore şi se scrie studiul de fezabilitate şi aplicaţia de finanţare, în anul 2019 oraşul Odorheiu Secuiesc decide participarea în acest proiect major, ce a adus încă un an de decalaj pentru a rescrie studiul de fezabilitate şi aplicaţia de finanţare”, se arată în răspunsul oferit de Harvíz.

Pe lângă aceasta, o problemă majoră, care a dus la întârzierea semnării contractului de finanţare pentru proiectul regional este că Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) „este un sistem greoi”.

„POIM este un sistem greoi, deoarece contractul de servicii de proiectare este încheiat între Proiectant şi Operatorul Regional, iar verificarea şi aprobarea finală se realizează de către o terţă parte (Autoritatea de Management al Programului Operaţional Infrastructură Mareşi auditorii BEI, JASPERS), astfel procesul de proiectare contractat estimat pentru 1-1,5 ani s-a lungit cu formularea de nenumărate cerinţe de completare, de multe ori noi, în interpretări personale diferite de la o comisie la alta, din partea auditorilor, la 3-5 ani, proiectanţii susţinând cu greu financiar o asemenea prelungire de activitate. Este o procedură ce se aplică la toţi operatorii regionali participanţi la POIM, procedura este la nivel de ţară, nu local, aşa că Harvíz poate influenţa în mică măsură acest sistem naţional”, au arătat reprezentanţii Harvíz.

Conform sursei citate, „pentru a câştiga timp, Harvíz urmează ca în luna septembrie să înceapă procedura de achiziţie publică a contractului de servicii de Management şi Supervizarea lucrărilor, iar după emiterea acordului de mediu va începe publicarea procedurilor pentru contractele de lucrări cu clauză suspensivă, pentru cazul în care din procesul de evaluare la nivelul Comisiei Europene va rezulta că anumite investiţii nu se justifică. Harvíz îşi asumă că va suporta din bugetul propriu cheltuielile aferente investiţiilor devenite neeligibile”.

Care este stadiul acestor proiecte în câteva judeţe vecine şi problemele pe care le-au întâmpinat

Am dorit să aflăm care este stadiul acestor proiecte şi în judeţele vecine, Braşov, Covasna şi Mureş, dar şi problemele întâmpinate de operatorii regionali, ţinând cont de întârzierile care au fost înregistrate.

Răspunzând solicitării noastre, Compania APA Braşov SA a arătat că şi în acest judeţ se estimează că până la finalul acestui an se va semna contractul de finanţare pentru „proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Braşov, în perioada 2014-2020”, în valoare de aproape 185 de milioane de euro fără TVA. 2. „Referitor la stadiul proiectului, acesta prezintă un grad de maturitate ridicat din punct de vedere al aspectelor tehnic-economice, cu menţiunea că pentru semnarea contractului de finanţare este necesară obţinerea acordului de mediu. Conform calendarului de obţinere a acordului de mediu, se estimează că acesta va fi obţinut în luna noiembrie a.c.”.

Şi în acest judeţ semnarea contractului de finanţare a fost întârziată. „Principalii factori care pot conduce la accelerarea procesului de semnare a contractului de finanţare sunt reprezentaţi de obţinerea în termen a tuturor avizelor/acordurilor, lipsa observaţiilor care pot conduce la modificări ale Aplicaţiei, lipsa observaţiilor din partea experţilor Comisiei Europene cu privire la conţinutul Aplicaţiei”, se arată în răspunsul reprezentanţilor Compania APA Braşov SA.

De asemenea, „principalele aspecte care ar trebui îmbunătăţite pentru a facilita procesul de accesare şi implementare a proiectelor sunt legate de simplificarea procedurilor, reducerea timpului de obţinere a avizelor/acordurilor, creşterea gradului de digitalizare pentru facilitarea transmiterii documentelor”.

În Covasna, operatorul regional este Gospodărie Comunală SA Sfântu Gheorghe. În acest judeţ, proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată  are o valoare de aproximativ 153,3 milioane euro. „În acest moment, operatorul regional analizează o variantă a studiului de fezabilitate depusă de către consultant la operatorul regional. Urmează ca în cel mai scurt timp acest livrabil să fie prezentat inclusiv echipei desemnate pentru verificarea documentaţiilor operatorului regional din judeţul Covasna din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Ţinând cont de experienţele altor operatori regionali, credem că o estimare optimist realistă este ca aplicaţia să fie semnată undeva la începutul anului 2022”, se arată în răspunsul Gospodărie Comunală SA Sfântu Gheorghe.

Reprezentanţii operatorului regional din judeţul vecin consideră că „o mobilizare mai bună a personalului consultantului ar putea duce la accelerarea procesului de depunere/semnare a noului proiect”.

„Considerăm că o regândire la nivel naţional, în sensul debirocratizării şi eficienţei (ex.: acceptare documentaţii în format electronic), a proceselor de aprobare, avizare, autorizare a investiţiilor/lucrărilor etc. şi o coordonare mai bună între diferitele programe naţionale/europene de investiţii poate avea un impact pozitiv asupra vitezei de accesare şi implementare a proiectelor”, se mai arată în răspunsul oferit de Gospodărie Comunală SA Sfântu Gheorghe.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Mureş vizează anumite lucrări şi în judeţul Harghita

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Mureş vizează anumite lucrări şi în Harghita, în aria de acoperire a Companiei Aquaserv. Mai exact, lucrări se vor efectua şi în oraşul Cristuru Secuiesc, „care vizează managementul nămolurilor rezultate la staţia de epurare a oraşului, respectiv asigurarea rezervei de apă potabilă prin reabilitarea rezervorului şi a conductei de transport la acestea de la staţia de tratare apă potabilă”.

În judeţul Mureş, acest proiect regional se află în faza de pregătire prin Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire, studiul de fezabilitate fiind înaintat către Ministerul Investiţiilor şi a Proiectelor Europene pentru verificare. În răspunsul operatorului nu se înaintează un termen probabil când se va semna contractul de finanţare. Proiectul regional de apă şi canalizare, din judeţul Mureş, are o valoare de aproximativ 170 milioane de euro, conform studiului de fezabilitate.

În Harghita sunt proiectate 11.000 de branşamente la apă potabilă şi 11.300 racorduri de canalizare menajeră

În judeţul Harghita, prin intermediul proiectului, sunt vizate următoarele investiţii în infrastructură: 355.000 m extindere şi reabilitare-înlocuire reţea de apă; 268.000 m extindere şi reabilitare-înlocuire reţea de canalizare menajeră; reabilitări la două surse de apă, două staţii de tratare apă şi la trei staţii de epurare (SEAU); construirea unei noi staţii de epurare şi a două staţii noi de tratare a apei potabile (STAP); sunt proiectate 11.000 de branşamente apă potabilă şi 11.300 racorduri de canalizare menajeră.

În momentul de faţă, proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Harghita, în perioada 2014-2020” este aproape de finalizare. Conform reprezentanţilor Harvíz, studiul de fezabilitate este la al treilea correction protocol (listă de observaţii), prin care experţii Ministerului Fondurilor Europene mai cer modificări şi completări.

Beneficiarii acestor investiţii vor fi Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ-teritoriale: Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Vlăhiţa, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Leliceni, Sânmartin, Mihăileni, Sânsimion, Tomeşti, Plăieşii de Jos, Sândominic, Sâncrăieni, Frumoasa, Brădeşti, Satu Mare, Dealu, Praid, Zetea.

Pe lângă operatorul regional, proiectul este sprijinit şi de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz, care are 32 de unităţi administrativ-teritoriale membre, din care operatorul regional Harvíz îşi desfăşoară activitatea în 29. Proiectul este susţinut şi de toate unităţile administrativ-teritoriale participante.

În judeţul Braşov, prin implementarea acestui proiect va creşte nivelul de deservire a populaţiei, prin sisteme publice de alimentare cu apă de calitate, pentru 26 de localităţi din 14 unităţi administrativ-teritoriale, de la 30,1% din populaţia din aria de proiect la 100% (354.971 locuitori).

În judeţul Covasna, „viitorul program de dezvoltare a infrastructurii se va ocupa de extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată (v. reţele de apă, reţele de canalizare, captări de apă, staţii de tratare a apei, staţii de epurare etc.) din judeţul Covasna. Proiectul va include investiţii pentru 32 de unităţi administrativ-teritoriale (2 municipii, 3 oraşe şi 27 comune).

În varianta curentă a studiului de fezabilitate, investiţiile propuse sunt: extindere reţele de apă potabilă cu aproximativ 22,5 km; reabilitare reţele de apă potabilă pe aproximativ 33 km; extindere reţele de canalizare menajeră cu aproximativ 115 km; reabilitare reţele de canalizare menajeră pe aproximativ 12,5 km. În urma implementării acestui proiect, populaţia beneficiară este de peste 160.000 locuitori.

În Mureş, lungimea totală a conductelor noi de transport apă potabilă, a reţelelor de canalizare şi apă potabilă estimate la nivelul studiului de fezabilitate este de aproape 812 km. De această investiţie vor beneficia 79.412 locuitori din 37 de unităţi administrativ-teritoriale.

***

Reamintim că în a doua parte a lunii iunie, la Băile Harghita, a avut loc întâlnirea Federaţiei Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitare din Domeniul Apei (FADIDA), în care au fost discutate probleme şi provocări în acest sector în România, la care a participat şi ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tánczos Barna, dar şi un reprezentant al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE). Ulterior, în luna august, într-un memorandum al MIPE se arăta, printre altele, că „până în prezent, procesul de pregătire a proiectelor s-a dovedit a fi anevoios, la acest moment aflându-se în stadiu avansat de pregătire documentaţiile a 14 proiecte regionale (n.n. – inclusiv Harghita), cu o valoare de aproximativ 3,17 miliarde euro, pentru care se estimează că ar fi posibilă semnarea contractului de finanţare cu AM POIM până la finele acestui an, în măsura în care: vor fi emise toate avizele şi acordurile necesare autorizării lucrărilor de investiţii ce fac obiectul proiectului, conform legislaţiei în vigoare; va fi finalizată procedura de evaluare a impactului asupra mediului, cu integrarea obiectivelor specifice de conservare pentru siturile Natura 2000, după caz”.

ŞT. PĂTRÎNTAŞ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.