Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Miercurea Ciuc: În 180 de zile, garajele metalice construite fără autorizaţie pe domeniul public trebuie demolate | Informația Harghitei - jurnal independent
vineri , 19 aprilie 2024
Home » Societate » Şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Miercurea Ciuc: În 180 de zile, garajele metalice construite fără autorizaţie pe domeniul public trebuie demolate
Şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Miercurea Ciuc: În 180 de zile, garajele metalice construite fără autorizaţie pe domeniul public trebuie demolate

Şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Miercurea Ciuc: În 180 de zile, garajele metalice construite fără autorizaţie pe domeniul public trebuie demolate

  • La nivelul municipiului Miercurea Ciuc sunt construite 1.280 de garaje din tablă metalică, fiecare având circa 12 mp, rezultând 15.300 mp teren ocupat de astfel de construcţii
  • Aceste garaje au fost făcute în mod abuziv şi ilegal, fără autorizaţie de construcţie şi fără a deţine titlu valabil asupra terenului domeniu public
  • Majoritatea acestor garaje nu sunt folosite în scopul în care au fost construite, majoritatea sunt spaţii de depozitare sau ateliere
  • Din cele 8 zone afectate de aceste construcţii, cele mai multe sunt în zona centrală, Aleea Pictor Nagy Istvan şi strada Octavian Goga

 Consiliul local a hotărât

Art. 1. „Aprobarea stabilirii unor lucrări edilitare şi gospodăreşti pe raza municipiului Miercurea Ciuc, constând în demolarea construcţiilor executate fără autorizaţie de construcţie pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, precum şi construcţiile, lucrările şi amenajările cu caracter provizoriu executate pe aceste terenuri”. Acest prim articol din hotărârea adoptată în şedinţa ordinară, ce a avut loc vineri, 28 septembrie 2018, este urmat de alte articole prin care se precizează: „desfiinţarea construcţiilor (…) se face pe cale administrativă, fără emiterea unei autorizaţii de desfiinţare şi fără sesizarea instanţelor judecătoreşti; verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor legale pentru desfiinţare cad în sarcina aparatului de specialitate al primăriei municipiului; cheltuielile legate de desfiinţarea construcţiilor se recuperează integral de la proprietari; termen de realizare a lucrărilor prevăzute în art. 1 este de 180 de zile”.

Ceea ce trebuie ştiut

În primul rând trebuie reţinut faptul că iniţiatorul proiectului de hotărâre este Bardócz László, consilier local, care în expunerea de motive a atras atenţia asupra faptului că iniţiativa are la bază „solicitarea societăţii civile”. Mai precis, un număr de 748 de locuitori şi-au exprimat dorinţa de a fi demolate garajele construite fără autorizaţie în vederea eliberării terenurilor aparţinând domeniului public.

„În perioada 2005-2017 au fost demolate 1.183 de garaje aflate pe terenul public sau privat şi, pornind de la interesele comunităţii exprimate prin semnături, am formulat un chestionar în urma căruia au fost de acord cu această iniţiativă circa 5 la sută din locuitorii activi. Aceste garaje care urmează a fi demolate sunt amplasate pe exact locurile care au avut destinaţie de parcări, prin urmare, după demolarea acestor garaje din tablă, terenul va putea fi folosit drept spaţiu pentru parcare. Se impune observaţia că, în condiţiile în care în municipiu sunt înregistrate 18.000 de maşini, la acestea se mai adaugă cele din provincie care vin zilnic în reşedinţa de judeţ şi locurile de parcare sunt ocupate de aceste garaje, în situaţia în care multe dintre ele nici nu mai sunt folosite ca garaje; oamenii găsesc cu greu un loc de parcare şi se naşte situaţia că fiecare parchează şi în locuri permise şi în locuri nepermise” – a precizat, printre altele, iniţiatorul proiectului de hotărâre.

Anexe

Iniţiatorul proiectului de hotărâre şi-a luat foarte în serios treaba şi a solicitat şi a obţinut referate şi rapoarte de specialitate de la biroul de evidenţa populaţiei, de la serviciul de gospodărie, management energetic, transport local şi administrarea drumurilor, de la serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului, de la Serviciul cadastru, construcţii urbane, executare silită şi comercial, serviciul public-floricol, spaţii verzi, compartimentul juridic. Fără a intra în amănunte, concluzia care se impune este aceea că aceste garaje construite fără autorizaţie, pe domeniul public, şi care afectează aspectul oraşului, trebuie demolate. În plus, mai trebuie spus şi faptul că demolarea garajelor despre care vorbim este legală.

Tocmai pentru că…

…demolarea garajelor din tablă construite ilegal pe domeniul public are temei legal, hotărârea ar fi putut fi luată fără comentarii. Totuşi, subiectul a stârnit emoţii, pe de o parte, şi pe de altă parte, a stârnit reacţii la aceste emoţii. Una peste alta, dezbaterea, luările de poziţie denotă, până la urmă, faptul că edilii locali îşi iau foarte în serios atribuţiile şi nu se feresc să-şi facă publică opinia.

În fine, din raportul de specialitate al serviciului de gospodărie, management energetic, transport local şi administrarea drumurilor, reţinem câteva lucrări edilitar-gospodăreşti, mai precis în ce va consta reamenajarea terenurilor de pe care se demolează garajele, astfel: 1) în zona Cartierului Spicului a fost finalizată achiziţia publică pentru reabilitarea infrastructurii întregului cartier, lucrările vor fi demarate încă în acest an, investiţia urmând a fi finalizată în 2019, prin urmare, în această zonă toate garajele/construcţiile de acest fel vor fi demolate; 2) în zonele străzilor Octavian Goga şi Narciselor sunt în fază de elaborare proiectele pentru reabilitarea infrastructurii – şi aici, dacă sunt garaje, vor fi demolate; 3) conform devizului estimativ pe 100 mp costurile reamenajărilor pentru suprafaţa totală de 15.300 mp s-ar ridica la peste 461.000 lei, însă nu trebuie uitate lucrările neprevăzute, suma necesară pentru reamenajări ar fi de 600.000 lei (aceste sume se referă, desigur, la reamenajările din bugetul local).

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.