Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Şedinţa ordinară a CJ Harghita: 2,8 milioane de lei pentru cei afectaţi de inundaţii | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 15 aprilie 2024
Home » Societate » Şedinţa ordinară a CJ Harghita: 2,8 milioane de lei pentru cei afectaţi de inundaţii
Şedinţa ordinară a CJ Harghita: 2,8 milioane de lei pentru cei afectaţi de inundaţii

Şedinţa ordinară a CJ Harghita: 2,8 milioane de lei pentru cei afectaţi de inundaţii

 

În competiţie cu timpul

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita ce a avut loc marţi, 23 septembrie 2014, printre multe alte hotărâri, a fost aprobată rectificarea bugetului general al judeţului. După cum a precizat preşedintele Borboly Csaba, „s-a aşteptat până în ultima clipă să se mai facă rost de resurse, dar fondurile care urmează să mai intre în judeţ se vor publica în Monitorul Oficial şi abia după aceea se va putea hotărî spre ce vor fi direcţionate aceste fonduri”. Preşedintele a mai precizat că orice întârziere a banilor pune în pericol cheltuirea lor, ştiut fiind faptul că procedurile de achiziţie publică durează şi timpul rămas din acest an este foarte scurt, iar dacă nu se reuşeşte cheltuirea banilor, aceştia trebuie returnaţi. „Noi am făcut toate diligenţele, dar numai când vom afla din Monitorul Oficial abia atunci vom putea decide, acest lucru înseamnă că va trebui să convocăm imediat o şedinţă extraordinară”, a mai spus, printre altele, preşedintele Borboly. Şi, iată, şedinţa extraordinară are loc chiar astăzi, la Odorheiu-Secuiesc.

 

Pentru calamităţi naturale

Prin Hotărârea Guvernului privind alocarea unei sume din fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, prevăzut în Bugetul de stat pe anul 2014, pentru unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii, judeţul Harghita a fost prevăzut cu suma totală de 2.858,00 mii lei, pentru remedierea: DJ 132A, pod pe DJ 132A km 5+930, DJ 127A, poduri DJ 127A km 50+800, km 48+200, km 50+500; DJ 127 km 18+200, km 21+700; DJ 134A, DJ 135 km 49+400, km 51+210, km 53+600, km 54+060, DJ 136B, DJ 135A, poduri DJ 134A km 35+300. Prin urmare, rectificarea înseamnă majorarea la partea de venituri a subcapitolului – sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 2.858,00 mii lei şi majorarea pe partea de cheltuieli a subcapitolului drumuri şi poduri cu suma de 130,00 mii lei şi titlul – active nefinanciare – cu suma de 2.728,00 mii lei.

 

Comuna Mădăraş

Pentru finanţarea investiţiei „Sistem de canalizare regional, zona Ciucului Superior. Staţia de epurare regională Mădăraş, judeţul Harghita”, comuna Mădăraş a cerut sprijin financiar Consiliului Judeţean Harghita datorită situaţiei financiare a comunei şi sistării finanţărilor acordate de la bugetul de stat prin programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural. Având în vedere motivele arătate, Consiliul a hotărât acordarea unui ajutor financiar în sumă de 100,00 mii lei comunei Mădăraş din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia CJ Harghita pentru finanţarea investiţiei „staţia de epurare regională a apei uzate Mădăraş” pentru evitarea arieratelor.

 

Spre instituţiile publice subordonate

Din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia CJH prevăzut în bugetul pe 2014 s-a aprobat rectificarea bugetelor instituţiilor publice subordonate cu suma de 171,00 mii lei în vederea finanţării unor cheltuieli neprevăzute. Astfel, pentru Biblioteca judeţeană s-a alocat suma de 6.000 lei; pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita suma de 5.000 lei; pentru Editura „Hargita Népe” suma de 160.000 lei. Totodată, s-a aprobat utilizarea fondului de rezervă în sumă de 10.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli neprevăzute la Programul pentru promovarea turismului în judeţul Harghita. Au fost aprobate şi virări de credite asupra cărora nu vom insista.

 

Vocea opoziţiei

Referitor la suma de 160.000 lei dirijată spre Editura „Hargita Népe”, consilierii Thamó Csaba Zsolt Béla şi Sebestyén Csaba-István – Partidul Civic Maghiar – au avut obiecţii, şi anume: primul a dorit să i se spună pentru ce vor fi cheltuiţi aceşti bani; cel de-al doilea a amintit faptul că la precedenta şedinţă s-a aprobat angajarea la această editură a unui jurist cu normă întreagă cu scopul ca acesta să recupereze creanţele acumulate de-a lungul anilor de către editură şi, în loc să afle că acesta s-a apucat de treabă, Consiliul Judeţean alocă acestei edituri 160.000 lei.

Din răspunsul primit s-a putut reţine faptul că juristul care înainte lucra cu normă redusă nu a acceptat norma întreagă, prin urmare editura nu are jurist şi, evident, recuperările sunt departe de a se finaliza; pe de altă parte, preşedintele Borboly a dat asigurări că noul manager al editurii este o persoană capabilă şi că există premisa ca până la sfârşitul anului lucrurile să intre în normal. De altfel, preşedintele Borboly a spus că urmează să organizeze o întâlnire între consilieri şi personalul editurii.

 

Alimentarea cu apă

S-a aprobat modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 57/2014 privind aprobarea listei lucrărilor pe anul 2014 din cadrul programului „realizarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţ care nu pot beneficia de fonduri guvernamentale sau europene, în perioada 2013-2016”. Concret, este vorba ca: „realizarea lucrărilor din program, în cota ce îi revine Consiliului Judeţean, să se facă în funcţie de alocaţia bugetară anuală a cuantumului posibil de asigurat în finanţarea execuţiei acestora, în limita sumei de 790.000 lei pentru anul 2014, din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe 2014”.

S-au aprobat, de asemenea, proiectele pentru lucrările „Alimentare cu apă în localitatea Ghipeş, comuna Mărtiniş, alimentare cu apă în localitatea Păuleni, comuna Lupeni, extinderea reţelei de apă potabilă în satul Zetea, zona Gátmege”.

 

Alimentarea cu energie electrică

Consiliul a fost de acord cu modificarea şi completarea Anexei 3 la Hotărârea CJH 46/2014 privind aprobarea programului „Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţ în anul 2014”. S-a aprobat documentaţia tehnico-economică a investiţiei „Extinderea LEA 20 kv în strada Akadan, localitatea Ciumani”, precum şi „Extinderea LES 20 kv în zona extravilan Mădăraş spre Vârful Harghita-Mădăraş”.

Asupra altor hotărâri adoptate în şedinţa ordinară vom reveni într-un număr viitor.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.