Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita: Sume importante au fost alocate pentru echilibrarea bugetelor locale | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 4 martie 2024
Home » Societate » Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita: Sume importante au fost alocate pentru echilibrarea bugetelor locale
Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita: Sume importante au fost alocate pentru echilibrarea bugetelor locale

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita: Sume importante au fost alocate pentru echilibrarea bugetelor locale

 800.000 lei pentru punerea în funcţiune a staţiei regionale de tratare a apelor uzate din Ciucul de Sus

 320.000 lei pentru finalizarea alimentării cu energie electrică a localităţii Borzont

 15 şcoli, 15 cămine culturale şi alte clădiri publice vor fi reabilitate

 

De ce şedinţă extraordinară şi de ce la Sândominic?

Şedinţa extraordinară ce a avut loc în data de 14 octombrie 2014 s-a impus deoarece banii primiţi de la Guvern, conform legii, trebuiesc daţi mai departe în termen de maxim 5 zile. De ce şedinţa a avut loc la Sândominic? „Pentru că – după cum a precizat preşedintele Consiliului Judeţean, Borboly Csaba – Sândominicul este o localitate puternică, există o bună cooperare şi, de astă dată, efortul pozitiv se va îndrepta spre această localitate, care este şi cea mai mare din Ciucul de Sus”.

 

Ferencz Alajos,

primarul comunei, a vorbit despre realizările din ultimii 20 şi ceva de ani, despre diferenţa evidentă faţă de starea în care au preluat această localitate cu atâţia ani în urmă. „Am făcut multe lucruri – a spus primarul – desigur şi cu ajutorul Consiliului Judeţean şi cu bani europeni. Trebuie să spun că avem 8 clădiri în care se desfăşoară învăţământul, clădiri în care încălzirea este pe gaz, dar avem şi încălzire mixtă, sunt clădiri care necesită reparaţii continue şi nicidecum desfiinţarea lor, pentru că numărul copiilor nu motivează acest lucru”. Primarul a trecut în revistă realizările mai importante – că au reuşit să aducă gazul în localitate, să facă reţeaua de apă-canal şi multe altele – în final subliniind faptul că deşi mai au probleme, dumnealui crede că la sfârşitul anului 2015 nu vor mai avea altă treabă decât să planteze flori şi copaci şi asta va însemna că nu au trăit degeaba.

 

Cvorumul a fost asigurat

Înainte de a se trece la problemele ce trebuiau dezbătute în şedinţa extraordinară, secretarul judeţului, Egyed Árpád, a anunţat faptul că şedinţa este statutară, fiind prezenţi 20 de consilieri din totalul de 30, marii absenţi de la şedinţa extraordinară fiind consilierii PCM şi PPMT. Despre absenţa acestora s-a aflat doar cu vreo 20 de minute înainte de începerea şedinţei, motivele absenţei nu au fost precizate.

 

Ordinea de zi

Cinci puncte au fost cuprinse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare, şi anume: 1) rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 la sută din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 la sută din sumele aferente cotei de 18,5 la sută din impozitul pe venit, pe anul 2014, şi repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale; 2) rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe 2014; 3) aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2014 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţ; 4) aprobarea luării în administrarea judeţului a terenului în suprafaţă totală de 87.947 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Miercurea-Ciuc, în vederea realizării obiectivelor de investiţii denumite „Închiderea şi ecologizarea depozitelor de deşeuri neconforme”, respectiv „Staţie de transfer a deşeurilor şi Centru de colectare selectivă a deşeurilor” din cadrul programului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”; 5) aprobarea programului „realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2014”.

 

Repartizarea pe localităţi a sumelor

În acest context, ne vom referi doar la sumele alocate pentru localităţile din zona de nord a judeţului. Aşadar: Topliţa a solicitat 315,00 mii lei în vederea realizării unei piste de alergare la stadionul municipal, iar suma propusă pentru echilibrare este de 30,00 mii lei; Borsec a solicitat 1.003,00 mii lei pentru realizarea centrului balnear multifuncţional, a primit 40,00 mii lei; Corbu a solicitat 8,00 mii lei pentru trotuare şi iluminat stradal cu panouri solare, a primit cât a cerut – referitor la comuna Corbu, preşedintele Borboly şi-a exprimat nedumerirea că „această localitate este singura care se rupe de restul lumii şi trebuie să fim atenţi pentru că şi acolo trăiesc oameni şi nu e bine să nu alocăm fonduri din ceea ce avem”; Tulgheş a solicitat 128,73 mii lei pentru reabilitarea clădirii vechii şcoli, a primit 20,00 mii lei; Voşlăbeni a solicitat 100,00 mii lei pentru dotarea centrului multifuncţional din satul Izvoru-Mureşului, a primit 30,00 mii lei; Subcetate a solicitat 49,60 mii lei pentru refacerea scenei căminului cultural, a primit 30,00 mii lei; Sărmaş a solicitat 43,49 mii lei pentru amenajarea spaţiului centrului social de zi, a primit 30,00 mii lei; Gălăuţaş a solicitat 35,04 mii lei pentru amenajarea unui loc de joacă pentru copiii din comună, suma propusă pentru echilibrare este cea solicitată; Bilbor a solicitat 200,00 mii lei pentru o fosă septică la locuinţele de serviciu la parterul cărora sunt spaţii comerciale, a primit 20,00 mii lei.

 

Bani pentru drumuri

„Din fondurile atrase în judeţ o bună parte se alocă pentru investiţii de interes public şi având în vedere faptul că vremea este favorabilă – a subliniat preşedintele Borboly – ar fi bine ca lucrările în domeniul construcţiilor sau asfaltărilor de drumuri să fie continuate. Consiliul Judeţean doreşte să contribuie cu suma de 550 mii lei pentru Sândominic pentru reabilitarea a patru drumuri comunale, de asemenea, s-a reuşit alocarea sumei de 800 mii lei necesari pentru punerea în funcţiune a staţiei regionale de tratare a apelor uzate din Ciucul de Sus, cu atât mai mult cu cât una din iniţiatoarele principale ale acestui proiect este localitatea Sândominic”. Preşedintele Borboly a menţionat şi faptul că din fondurile defalcate se va contribui la reabilitarea a circa 70 de drumuri comunale.

 

S-a încercat

Borboly Csaba a menţionat, printre altele, faptul că s-a încercat distribuirea sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale şi cele pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi locale în aşa fel încât localităţile să aibă posibilitatea de a continua şi finaliza investiţiile cele mai importante. Din sumele defalcate sunt sprijinite în primul rând lucrările de reabilitare ale clădirilor instituţiilor din comune şi, astfel, se va putea asigura funcţionarea în condiţii optime a 15 şcoli, 15 cămine culturale, numeroase staţii PSI şi alte clădiri.

 

Bugetul judeţean

Referitor la punctul 2 din ordinea de zi, preşedintele Borboly a precizat faptul că din sumele primite s-au alocat sume numai pentru cazurile care necesită intervenţie rapidă şi pentru situaţiile de urgenţă şi care privesc asigurarea funcţionării instituţiilor. Restul se păstrează pentru nevoile anului viitor pentru investiţii majore. Din bugetul judeţean, spre exemplu, s-au alocat sume pentru rezolvarea sistemului de încălzire la Şcoala specială din Bilbor, pentru Spitalul de Psihiatrie din Tulgheş, Centrul cu program special din Odorheiu-Secuiesc.

 

Sprijin acordat cultelor religioase

Suma aprobată în şedinţa extraordinară cultelor religioase este de 363.000 lei şi ea a fost distribuită conform cererilor formulate de culte. Urgenţa adoptării acestei hotărâri se justifică prin faptul că orga din biserica romano-catolică din comuna Racu – monument artistic – este într-o stare avansată de degradare şi necesită intervenţie urgentă. Biserica romano-catolică din Ciceu, monument istoric, este în curs de reabilitare şi necesită intervenţie rapidă la drenarea pereţilor exteriori. Biserica unitariană din Firtuşu este într-o stare accentuată de degradare din cauza acoperişului deteriorat şi necesită intervenţie rapidă pentru stoparea degradării pereţilor. Episcopia Ortodoxă a solicitat ca sumele care-i revin să fie dirijate pentru biserica ortodoxă din Joseni. Cu sumele alocate – a spus preşedintele Borboly – aceste lucrări de urgenţă, precum şi celelalte în curs de realizare pot fi executate înainte de primele ninsori.

 

Au primit undă verde

Consiliul a aprobat trecerea în administrarea Consiliului Judeţean a depozitului de deşeuri din Miercurea-Ciuc în scopul derulării proiectului judeţean de gestionare a deşeurilor. De asemenea, s-a aprobat alocarea sumei de 320 mii lei pentru finalizarea alimentării cu energie electrică a localităţii Borzont, lucrări desfăşurate în cadrul programului judeţean de alimentare cu energie electrică a micilor localităţi.

 

Încă o veste bună

Preşedintele Borboly este convins că până la sfârşitul anului 2014 există şanse să se mai primească bani de la bugetul de stat, în această idee solicită tuturor primarilor să întocmească cât mai curând o listă cu lucrările pentru care au nevoie de bani pentru că sumele se vor distribui ţinând cont de solicitările care vor ajunge la Consiliul Judeţean.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.