Şedinţa Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 22 iunie 2024
Home » Societate » Şedinţa Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei
Şedinţa Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei

Şedinţa Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei

La Centrul Eparhial din municipiul Miercurea-Ciuc, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, s-a desfăşurat sâmbătă, 13 ianuarie, şedinţa anuală de lucru a Adunării Eparhiale a Episcopiei Covasnei şi Harghitei.

Evenimentul a fost precedat de Sfânta Liturghie Arhierească oficiată în Catedrala Episcopală cu hramurile „Acoperământul Maicii Domnului şi Sfântul Ierarh Nicolae” de către Preasfinţitul Părinte Andrei împreună cu Preacuvioşii Părinţi Stareţi, membrii Permanenţei Consiliului Eparhial, Preacucernicii Părinţi Protopopi şi membrii clerici ai Adunării Eparhiale, la care au asistat membrii mireni ai acestui organ deliberativ al Eparhiei, alături de credincioşi din municipiul Miercurea-Ciuc.

În continuare, în Sala de Şedinţe a Centrului Eparhial s-au derulat lucrările Adunării Eparhiale. În deschidere, Preasfinţitul Părinte Andrei a adresat tuturor celor prezenţi un cuvânt intitulat „Îngrijirea bolnavilor, poruncă dumnezeiască” în legătură cu tematica omagială şi comemorativă stabilită de Sfântul Sinod pentru anul 2024.

A urmat citirea rapoartelor pe sectoare, care au reflectat activităţile desfăşurate în cadrul Eparhiei noastre în anul care a trecut, în următoarea ordine:

Sectorul administrativ-bisericesc şi exarhatul mănăstirilor

În anul 2023, Ierarhul a hirotonit 4 preoţi şi 3 diaconi, a hirotesit un protosinghel, iar pentru realizări în activitatea pastorală a hirotesit un iconom stavrofor şi 2 iconomi şi a acordat la 2 preoţi Ordinul Eparhial „Mărturisitorii credinţei străbune” pentru clerici.

La propunerea Chiriarhului nostru, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a acordat:

– Distincţia mitropolitană „Crucea Şaguniană pentru clerici” unui număr de 7 clerici din Permanenţa Consiliului Eparhial;

– Ordinul „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” unui număr de 6 clerici din Permanenţa Consiliului Eparhial;

– Ordinul „Mitropolit Ioan Meţianu pentru clerici” unui număr de 2 clerici de la parohii;

– Ordinul „Anastasia Şaguna” pentru 2 preacuvioase maici stareţe.

A fost târnosită o biserică şi au fost resfinţite 3 biserici, iar la Catedrala Episcopală a fost târnosită Masa Sfântului Altar în urma reîntemeierii şi redimensionării acesteia.

În vetrele noastre monahale sunt 145 vieţuitori, dintre care 36 monahi şi 108 monahii. Episcopia noastră are la această dată 2 arhimandriţi, 20 protosingheli, 4 ieroschimonahi, 2 ieromonahi şi 4 ierodiaconi. Dintre călugăriţe 2 sunt schimonahii, iar 4 stareţe sunt stavrofore.

Sectorul economic, financiar şi patrimonial

S-au efectuat ample lucrări de construcţii şi înfrumuseţare la toate cele 10 mănăstiri şi 3 schituri, la Catedrala Episcopală, lucrări de reparaţii şi întreţinere la 41 de biserici şi 45 de case parohiale, precum şi lucrări de amenajare şi modernizare a noului sediu al Protopopiatului Sfântu Gheorghe.

Valoarea totală a investiţiilor pe anul 2023 pentru lucrările de construcţii, reparaţii şi pictură la locaşurile de cult şi alte edificii bisericeşti din cadrul Eparhiei noastre a fost de 7.222.000 lei.

Toate aceste lucrări au fost sprijinite de Secretariatul de Stat pentru Culte cu suma de 1.716.000 lei, de Consiliul Judeţean Harghita cu suma de 420.000 lei, de Consiliul Judeţean Covasna cu suma de 400.000 lei, de consiliile locale din jud. Harghita cu suma de 362.000 lei şi de consiliile locale din jud. Covasna cu suma de 593.000 lei.

Sectorul cultural-educaţional

Au fost realizate cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului 4 proiecte, au fost organizate 9 manifestări culturale şi ştiinţifice de anvergură, iar la editurile Eurocarpatica şi Grai Românesc au fost editate 26 de volume şi publicaţii de specialitate.

Departamentul pentru tineret şi cateheză a derulat la nivelul Eparhiei Covasnei şi Harghitei, în anul 2023, un număr total de 9 proiecte, fiind implicate un număr de 9 parohii şi 500 de beneficiari.

Episcopia Covasnei şi Harghitei a sprijinit învăţământul de stat prin oferirea gratuită de spaţii adecvate, în imobilele proprietate a parohiilor (Parohiile Sfântu Gheorghe I, Covasna-Voineşti şi Păpăuţi în Protopopiatul Sfântu Gheorghe; Parohia Imper în Protopopiatul Miercurea-Ciuc) pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ pentru clase primare aflate în lipsă de săli de clasă.

Sectorul social-filantropic

Programul „Prevenirea abandonului şcolar” prin care un număr de 700 de elevi din cele două judeţe ale Eparhiei noastre au fost sprijiniţi cu ghiozdane, rechizite, cărţi de gramatică şi culegeri, îmbrăcăminte pentru copiii proveniţi din familii defavorizate, iar lunar se oferă persoanelor nevoiaşe pachete cu alimente de bază. „Bursa pentru elevi şi studenţi” prin oferirea unui sprijin constant material şi financiar al acestora pe întreaga perioadă a anului şcolar/universitar, precum şi taberele cu caracter social şi cultural între care s-au evidenţiat cele organizate de Parohiile Bilbor şi Călimănel, Protopopiatul Călimani.

În anul 2023 s-a înfiinţat prin hotărârea Adunării Eparhiale un fond social intitulat „Lada de milostenie”, care are ca rol sprijinirea cazurilor medicale deosebite şi totodată de a sprijini persoanele vulnerabile şi nevoiaşe, astfel deja a existat un caz medical care a prezentat prioritate şi a fost sprijinită o persoană cu suma de 35.000 lei pentru o intervenţie chirurgicală.

La nivelul Centrului Eparhial, al protopopiatelor şi al parohiilor au fost derulate 397 de acţiuni sociale (sprijin pentru persoane vârstnice, familii numeroase fără venit) pentru 4.594 de beneficiari.

O altă acţiune desfăşurată de Sectorul Social-Filantropic prin delegaţii celor 4 protopopiate a fost cea prin care s-au donat produse de igienă şi hrană neperisabilă secţiilor de Pediatrie din Spitalele de pe raza protopopiatelor (Miercurea-Ciuc, Călimani, Sfântu Gheorghe şi Buzăul Transilvan).

Activităţi filantropice deosebite s-au desfăşurat de către Parohiile Vâlcele, Întorsura Buzăului, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, Voşlăbeni.

Sectorul împreună cu Parohia Miercurea-Ciuc II – Paraclis Episcopal a sprijinit numeroase familii monoparentale cu mulţi copii, dar şi persoane vârstnice.

La Catedrala-Paraclis Episcopal din Sfântu Gheorghe prin parohiile arondate, precum şi Parohia Sfântu Gheorghe VI în perioada Postului Sfintelor Paşti şi a Naşterii Domnului s-au implementat mai multe acţiuni de ajutorare a persoanelor defavorizate, cu hrană şi îmbrăcăminte.

La Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea-Ciuc, precum şi la Penitenciar s-a slujit Taina Sfântului Maslu în posturile de peste an, unde s-au împărţit celor prezenţi pastorale, iconiţe şi cărţi de rugăciuni prin sprijinul parohiilor din Miercurea-Ciuc.

Asociaţia Social-Educativă „Andrei Şaguna” în parteneriat cu DGASPC Harghita a desfăşurat activităţi dedicate persoanelor vârstnice, printre care şi un pelerinaj intitulat „La Pas cu Bunicii” la mănăstirile din judeţele Cluj, Bistriţa şi Maramureş.

Activităţile social-filantropice din cadrul Centrului Eparhial al Episcopiei Covasnei şi Harghitei pentru anul 2023 însumează 1.004.000 lei din care 197.500 lei în bani; ajutoarele ce constau în îmbrăcăminte, alimente şi rechizite – 806.500 lei.

Menţionăm câţiva dintre partenerii activităţilor noastre: Zizin, Roamaqua Borsec, Perla Harghitei, Mineral Quantum, Izvoarele Călimani Bilbor, Romtop Topliţa, Covalact, Fundaţia Bucuria Darului şi protopopiatele din Eparhia noastră.

Plenul Adunării Eparhiale a luat act de amploarea lucrărilor desfăşurate în anul 2023 la aşezămintele monahale, unităţile parohiale, protopopeşti şi de la Centrul Eparhial.

După ce rapoartele citite au fost aprobate de către Plenul Adunării Eparhiale, au urmat câteva luări de cuvânt în care s-au evidenţiat: Preacuviosul Părinte Arhimandrit Emilian Telcean – Stareţul Sfintei Mănăstiri Topliţa (invitat), dl Cristinel Glodeanu – inspector general adjunct al IŞJ Harghita, dl Teodor-Constantin Dobrean de la Parohia Gheorgheni II – consilier judeţean, dl Raul Urdă – primarul oraşului Întorsura Buzăului şi dl Daniel Corneanu de la Parohia Ciceu.

În toate aceste luări de cuvânt au fost apreciate realizările Episcopiei, buna legătură instituţională între Biserică şi instituţiile de stat locale şi judeţene în Covasna şi Harghita, coeziunea factorilor decizionali ai societăţii civile din zonă cu Centrul Eparhial şi cu unităţile ecleziale în vederea bunei desfăşurări a vieţii bisericeşti în Eparhia noastră şi s-au adresat mulţumiri Chiriarhului şi colaboratorilor din fiecare sector de activitate pentru implicarea în derularea proiectelor amintite în rapoarte.

Propuneri pentru viitor

În privinţa propunerilor de viitor s-a avut în vedere continuarea proiectelor pastoral-misionare, administrativ-gospodăreşti, culturale şi sociale existente.

Ţinând cont de proclamarea de către Sfântul Sinod a anului 2024 ca „An omagial al pastoraţiei şi îngrijirii bolnavilor şi An comemorativ al tuturor sfinţilor tămăduitori fără de arginţi”, s-a adoptat hotărârea identificării la nivelul Centrului Eparhial şi al protopopiatelor a unor măsuri de consolidare a pastoraţiei persoanelor bolnave şi vulnerabile din punct de vedere social, precum şi optimizarea „Fondului social-filantropic «Lada de milostenie»” constituit prin contribuţiile financiare ale unităţilor de cult din Eparhia noastră şi destinat ajutorării vârstnicilor aflaţi în situaţii de risc, persoanelor văduve, orfanilor sau pentru cazuri de intervenţii medicale deosebite.

De asemenea, la solicitarea Asociaţiei Părinţilor Copiilor cu Dizabilităţi Topliţa şi la propunerea înaintată în scris a Consiliului Parohial al Parohiei Topliţa I, Protopopiatul Călimani, Adunarea Eparhială a aprobat donarea către această asociaţie a unui teren al parohiei în suprafaţă de 2.550 mp, cu drept de superficie, pentru construirea unei clădiri cu destinaţia „Centru de zi pentru copii cu dizabilităţi”.

În încheiere, Ierarhul a adresat mulţumiri membrilor aparatului administrativ de la Centrul Eparhial şi protopopiate, cinului monahal şi clerului din parohii, Secretariatului de Stat pentru Culte, Secretariatului General al Guvernului României pentru proiectele finanţate, prefecturilor, consiliilor judeţene şi consiliilor locale din judeţele Covasna şi Harghita, precum şi tuturor celor care au sprijinit lucrarea Episcopiei Covasnei şi Harghitei în decursul anului 2023 şi, nu în ultimul rând, membrilor Adunării Eparhiale.

Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru binecuvântarea, ajutorul şi purtarea de grijă prin care s-au realizat toate aceste lucrări ale Sfintei noastre Biserici strămoşeşti.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Text şi foto: Episcopia Covasnei şi Harghitei

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.