Condiţii economice neprielnice în 2022Raport al Fiscului harghitean: pe fondul inflaţiei, multe societăţi comerciale au ajuns în incapacitatea de a mai derula afaceri în condiţii optime | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 15 iunie 2024
Home » Economic »
Condiţii economice neprielnice în 2022
Raport al Fiscului harghitean: pe fondul inflaţiei, multe societăţi comerciale au ajuns în incapacitatea de a mai derula afaceri în condiţii optime
<h5><i>Condiţii economice neprielnice în 2022</i></h5>Raport al Fiscului harghitean: pe fondul inflaţiei, multe societăţi comerciale au ajuns în incapacitatea de a mai derula afaceri în condiţii optime

Condiţii economice neprielnice în 2022
Raport al Fiscului harghitean: pe fondul inflaţiei, multe societăţi comerciale au ajuns în incapacitatea de a mai derula afaceri în condiţii optime

Activitatea de administrare şi colectare a veniturilor la bugetul consolidat al statului a fost influenţată major de condiţiile economice neprielnice care au caracterizat anul 2022, se arată într-un raport de activitate al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Harghita, prezentat în şedinţa de săptămâna aceasta a Colegiului prefectural. Astfel, pe fondul unei ample inflaţii, multe societăţi comerciale au ajuns în incapacitatea de a mai derula afaceri în condiţii optime, cu predictibilitate, mai ales prin intermediul creditului furnizor care s-a redus semnificativ. Tot mai multe societăţi s-au blocat, accesul la creditare devenind destul de dificil. Lipsa capitatului circulant a determinat administratorii să recurgă la aşa zisul „credit fiscal”, asumându-şi plata accesoriilor şi fiind nevoiţi să aleagă între plata facturilor către furnizorii de servicii şi materii prime sau materiale şi plata obligaţiilor la bugetul consolidat al statului, se arată, între altele, în raport.

Potrivit documentului, sectorul construcţiilor, inclusiv furnizorii de materiale de construcţii au fost afectaţi semnificativ de creşterea preţurilor materialelor de construcţii şi de restrângerea accesului la credite pentru persoane fizice. În zona de producţie, creşterea preţurilor utilităţilor şi materialelor prime a determinat probleme semnificative pe lanţurile de producţie. Astfel, preţurile la poarta fabricii au crescut cu peste 60%, efectul fiind scăderea comenzilor. Scumpirea benzinei şi a motorinei a pus, de asemenea, o presiune semnificativă pe costurile societăţilor comerciale. Acest aspect a influenţat negativ şi activitatea desfăşurată în domeniul agricol. Incertitudinile pe piaţa de energie în privinţa tarifelor a determinat o lipsă de predictibilitate în mediul de afaceri, motiv pentru care la ora actuală afacerile se derulează doar pe bază de comenzi şi nu pe baza unor contracte comerciale, vulnerabilitatea activităţii societăţilor crescând îngrijorător.

Au fost elaborate o serie de proceduri pentru a facilita accesul contribuabililor la sistemul înlesnirilor la plată în vederea asigurării lichidităţilor necesare continuării afacerilor. În acest scop, contribuabilii care au întâmpinat dificultăţi financiare au fost înştiinţaţi despre posibilitatea accesării acestor facilităţi fiscale. De asemenea, perfecţionarea activităţii de asistenţă constituie un element prioritar, menit să asigure preîntâmpinarea dificultăţilor în cunoaşterea şi interpretarea legislaţiei, să contribuie la educarea şi responsabilizarea contribuabililor. În cursul anului 2022 au fost luate toate măsurile pentru îmbunătăţirea activităţii de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor, cu implicaţii majore asupra creşterii gradului de conformare voluntară la depunerea declaraţiilor fiscale şi la plata obligaţiilor fiscale de către contribuabili. În vederea realizării obiectivelor, serviciul de asistenţă pentru contribuabili a avut o implicare activă, prin oferirea de servicii de calitate prin intermediul tuturor canalelor de comunicare, serviciul „Spaţiul Privat Virtual”, aplicaţia informatică „Formular asistenţă”, Ghişeul unic, corespondenţă scrisă, asistenţă direct la sediul instituţiei, asistenţă telefonică, servicii oferite online pe bază de programare, în vederea încurajării utilizării mijloacelor electronice de către contribuabili, se precizează în raportul de activitate al AJFP Harghita.

Conform datelor prezentate de instituţie, la sfârşitul anului trecut, la nivelul AJFP Harghita erau administraţi 134.009 contribuabili, dintre care 116.141 de persoane fizice şi 17.868 de persoane juridice. Anul trecut au fost declaraţi inactivi, conform prevederilor Codului de procedură fiscală, 278 de contribuabili, 93 fiind radiaţi. În ceea ce priveşte recuperarea creanţelor datorate bugetului general consolidat, în 2022 în judeţ au fost aplicate 42.267 de măsuri de executare silită, sumele vizate fiind de peste 467 de milioane de lei. „În ceea ce priveşte indicatorii analizaţi în cadrul executării silite, aceştia se situează peste nivelul celor realizaţi în anul 2021, sumele recuperate prin măsuri de executare silită fiind cu 24,80 milioane lei mai mari decât cele din anul precedent, ce reprezintă o creştere de 35,69%. Sumele încasate după comunicarea somaţiei au crescut cu 39,27% (17,22 mil. lei), iar cele din popriri conturi bancare cu 33,11% ( 7,75 mil. lei)”, se menţionează în raport.

Numărul contribuabililor aflaţi în eşalonare de plată a crescut semnificativ, respectiv cu aproximativ 250, la sfârşitul anului trecut comparativ cu 31 decembrie 2021, dar cel al contribuabililor aflaţi sub incidenţa legii insolvenţei a scăzut cu 40, de la 272 la 232.

„Numărul contribuabililor aflaţi sub incidenţa procedurii insolvenţei s-a diminuat cu 14,71% faţă de anul precedent, arieratele aferente acestor societăţi fiind de 50.407.460 lei. În marea majoritate a cazurilor, arieratele aferente societăţilor aflate în procedura insolvenţei provin din diferenţe stabilite suplimentar de către organele de inspecţie fiscală, creanţe stabilite după iniţierea procedurii. De altfel, şi din situaţiile privind încasarea creanţelor de la societăţile aflate în procedura insolvenţei rezultă că nu există nicio şansă de recuperare a acestor datorii”, se precizează în raportul AJFP Harghita.

În document se face referire şi la problemele întâmpinate pe parcursul ultimului an în cadrul AJFP Harghita. Astfel, există un deficit de personal, având în vedere faptul că în ultimii ani nu s-au făcut recrutări de personal, iar mulţi angajaţi s-au pensionat, modificările continue ale legislaţiei perturbează activitatea contribuabililor, care nu îşi pot planifica pe termen mediu şi lung activitatea, iar programele informatice folosite pentru întocmirea sau depunerea declaraţiilor fiscale nu au fost adaptate la timp la modificările legislative, ceea ce a dus la suprasolicitarea sistemului informatic şi la depunerea cu întârziere a documentelor. Totodată, persoanele fizice care au obligaţia depunerii Formularului 212 (Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice) au întâmpinat probleme în ceea ce priveşte completarea acestuia, la ghişeele unităţilor fiscale sunt solicitate foarte multe adeverinţe pentru diferite instituţii, iar persoanele fizice au încă reticenţă în ceea ce priveşte folosirea „Spaţiului Privat Virtual”. Persoanele în vârstă nu au cunoştinţele informatice sau tehnice pentru înregistrarea în sistem, „le este teamă ca nu cumva să greşească la completarea informaţiilor (fapt valabil şi la cei tineri)”, iar un alt factor important este aşezarea geografică ce limitează accesul la mediul online, astfel contribuabilul prezentându-se pentru siguranţă la ghişeele unităţilor fiscale, ceea ce duce la „supraîncărcarea” instituţiei. În plus, în cazul recuperării creanţelor prin măsuri de executare silită, există numeroase cazuri în care persoanele fizice nu au conturi deschise la bănci, bunurile imobile sunt deţinute în co-proprietate cu alte persoane şi astfel recuperarea creanţelor bugetare este dificilă în aceste situaţii.

„Pentru crearea unui mediu eficient de colectare a creanţelor bugetare cel mai important lucru este consolidarea încrederii între administraţia fiscală şi contribuabili. Prin atingerea acestui obiectiv, administraţiile fiscale pot beneficia de o mai mare conformare şi de venituri mai mari, contribuabilii sunt mai bine deserviţi de sistemele fiscale care răspund nevoilor lor, în timp ce creşterea numărului de date şi de informaţii poate ajuta cercetătorii să aprofundeze şi să identifice posibile soluţii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale. În vederea atingerii acestui obiectiv, este imperios necesară iniţierea tinerilor în educaţia financiară şi instruirea digitală a celor în vârstă. Fără colectarea acestor impozite, guvernele nu ar fi în măsură să satisfacă cerinţele societăţilor lor. Impozitele sunt esenţiale deoarece sunt folosite pentru a finanţa proiecte sociale”, se mai arată în raportul AJFP Harghita.

EMIL GROZA

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.