Probleme în judeţ în ceea ce priveşte aplicarea reglementărilor privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de regimul comunist | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 12 iunie 2024
Home » Societate » Probleme în judeţ în ceea ce priveşte aplicarea reglementărilor privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de regimul comunist
Probleme în judeţ în ceea ce priveşte aplicarea reglementărilor privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de regimul comunist

Probleme în judeţ în ceea ce priveşte aplicarea reglementărilor privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de regimul comunist

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Harghita se confruntă cu un număr mare de cereri din partea cetăţenilor, depuse în baza reglementărilor privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, respectiv copiilor acestora.

Potrivit unei informări prezentate de reprezentanţii AJPIS Harghita, cu prilejul şedinţei de ieri a colegiului prefectural, instituţia a primit aproximativ 17.400 de astfel de cereri, dintre care au fost soluţionate 10.520, 8.284 fiind admise, iar 2.236 respinse. Aproape 50 la sută din deciziile de respingere sunt contestate, ceea ce aduce instituţiei, care are un singur jurist, un imens volum de muncă în plus.

„Principala problemă întâmpinată de instituţia noastră legată de această activitate este volumul imens al cererilor şi contestaţiilor depuse, al apelurilor telefonice cu solicitări de informaţii în acest sens, fără a exista personal alocat în plus pentru rezolvarea acestora”, se arată în materialul AJPIS Harghita.

Reprezentanţii instituţiei au precizat că există mai multe probleme în ceea ce priveşte aplicarea reglementărilor amintite. Astfel, foarte mulţi solicitanţi depun pentru dovedirea prizonieratului părintelui defunct documente descărcate de pe pagina web www.adatbazisokonline.hu cu date de pe fişe de prizonier ruseşti, dar acestea nu sunt conforme cu reglementările de specialitate. Totodată şi în certificatele emise de Arhivele Naţionale din Ungaria, anexate acestor documente, se arată că instituţia respectivă certifică doar faptul că copia electronică ataşată, conţinând datele prizonierului de război, corespunde copiei făcute după fişele personale de evidenţă a prizonierilor de război, preluată de la Arhiva Militară de Stat Rusă, în conformitate cu acordurile existente, iar în baza codului de procedură civilă „copiile de pe copii nu au nicio putere doveditoare”. Aşadar, evidenţele prizonierilor de război din URSS preluate de către Arhivele Naţionale din Ungaria de la Arhiva Militară de Stat Rusă nu reprezintă certificate pentru conformitate cu originalul. În plus, codul de procedură civilă prevede că în cazul în care înscrisul este depus în copie, partea care l-a depus este obligată să aibă asupra sa originalul şi, la cerere, să îl prezinte instanţei, sub sancţiunea de a nu se ţine seama de înscris. „Considerăm că ar fi necesară cel puţin prezentarea unor copii apostilate a documentelor de instituţia emitentă a fişelor de prizonier, având în vedere că emitentul este statul rus, stat non-membru al Uniunii Europene. Arhivele Naţionale din Ungaria deţin doar copii făcute după fişele personale de evidenţă a prizonierilor de război, păstrate electronic”, au subliniat reprezentanţii AJPIS Harghita.

Pe de altă parte, în ultima perioadă multe persoane au depus cereri privind acordarea drepturilor prevăzute de Decretul-Lege 118 din 1990 interpretând greşit prevederile actului normativ, în calitate de „moştenitor”, adică nu după un părinte defunct ci după bunici sau chiar străbunici, dar aceste drepturi nu se acordă ca urmare a drepturilor succesorale.

Totodată, în ceea ce priveşte situaţia persecuţiei constând în aplicarea măsurii domiciliului obligatoriu din motive politice sunt primite foarte multe cereri bazate pe declaraţii de martori, fără alte documente doveditoare eliberate de organele competente. „În ceea ce priveşte declaraţia martorilor în dovedirea aplicării măsurii administrative de stabilire a domiciliului obligatoriu, considerăm că martorii nu pot aprecia ei înşişi caracterul de domiciliu obligatoriu din punctul de vedere al art.1 din decretul-lege, ei pot dovedi doar o anumită situaţie de fapt bazată pe percepţiile lor subiective. Stabilirea caracterului obligatoriu al domiciliului din motive politice este o problemă care se poate stabili doar de o instanţă de judecată pe baza materialului probator în lipsa unor acte credibile depuse în susţinerea cererii. Reclamanţii ar trebui să facă dovada cu probe concludente şi pertinente că părintele în cauză a suferit persecuţia politică constând în măsura administrativă cu caracter politic ce ar fi avut ca obiect stabilirea domiciliului obligatoriu şi care să fi fost dispusă în baza unuia din actele normative stabilite de legiuitor ca fiind cele ce atrag o astfel de măsură ca cea indicată de aceştia”, au mai precizat reprezentanţii AJPIS Harghita.

EMIL G.

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.