Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Stadiul de implementare a PNCCF în Harghita Până în prezent, din suprafaţa totală agricolă a judeţului de 394.985 ha, au fost finalizate în baza lucrărilor de înregistrare sistematică 36.102 ha | Informația Harghitei - jurnal independent
marți , 27 februarie 2024
Home » Agricultură/Ecologie »
Stadiul de implementare a PNCCF în Harghita
Până în prezent, din suprafaţa totală agricolă a judeţului de 394.985 ha, au fost finalizate în baza lucrărilor de înregistrare sistematică 36.102 ha
<h5><i>Stadiul de implementare a PNCCF în Harghita</i></h5> Până în prezent, din suprafaţa totală agricolă a judeţului de 394.985 ha, au fost finalizate în baza lucrărilor de înregistrare sistematică 36.102 ha

Stadiul de implementare a PNCCF în Harghita
Până în prezent, din suprafaţa totală agricolă a judeţului de 394.985 ha, au fost finalizate în baza lucrărilor de înregistrare sistematică 36.102 ha

  • Aproximativ 30% din suprafaţa judeţului este cadastrată

Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF), implementat de ANCPI, a fost instituit în temeiul Legii nr. 7/1996 şi aprobat prin hotărâre a Guvernului în anul 2015. Scopul PNCCF este deînregistrare gratuită a tuturor proprietăţilor din Româniaîn sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, de realizare a planului cadastral şi de deschidere a cărţilor funciare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din ţară.

Implementarea acestui program aduce cu sine o serie de beneficii importante, cum ar fi:realizarea unui inventar complet al proprietăţilor imobiliare; siguranţa circuitului civil al proprietăţilor imobiliare; clarificarea regimului juridic al proprietăţilor imobiliare publice şi private; finalizarea înregistrării terenurilor agricole, pentru a se asigura implementarea schemelor de plăţi în agricultură; deschiderea gratuită a cărţilor funciare pentru toate proprietăţile din România.

În continuare, vom vedea în ce stadiu se află PNCCF în Harghita, care au fost principalele impedimente şi ce propuneri legislative de îmbunătăţire au pornit din judeţ.

Potrivit directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Harghita, jur. Sorin Truţă,până în prezent, din suprafaţa totală a judeţului de 663.684 ha sunt înregistrate în aplicaţia informatică E-Terra 3 în vederea asigurării suportului compatibil cu Directiva INSPIRE pentru implementarea instrumentelor structurale un număr de 172.727 imobile, în suprafaţă totală de 201.666 ha. Din acestea, 106.287 de imobile, în suprafaţă totală de 160.672,50 ha, provin din înregistrări sporadice la cerere, iar 66.440 de imobile (40.993,70 ha) provin din înregistrări realizate în baza lucrărilor de înregistrare sistematică, ceea ce reprezintă un procent de 30,39% din suprafaţa judeţului.

În ceea ce priveşte terenurile agricole, din totalul de 394.985 ha, au fost finalizate în baza lucrărilor de înregistrare sistematică 36.102 ha (9,14%) şi sunt contractate aproximativ 79.193 ha (20,05%), cu termen de finalizare în cursul anilor 2020-2022. La acestea se va adăuga suprafaţa de 30.976 ha (7,84%), care urmează să fie contractată în 4 unităţi administrativ-teritoriale ce vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii în cadrul Axei prioritare 11 a Programului Operaţional Regional, precum şi suprafeţe pentru care urmează să fie realizate lucrări de înregistrare sistematică pe sectoare finanţate de către ANCPI.

Pentru început, vom aminti că în 7 comune – Ciucsângeorgiu, Lupeni, Mărtiniş, Plăieşii de Jos, Praid, Satu Mare şi Zetea – se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii în cadrul Axei prioritare 11 a Programului Operaţional Regional 2014-2020.

  • Lucrări de înregistrare sistematică finalizate, în derulare şi care urmează să facă obiectul unor contracte viitoare

Până în momentul de faţă au fost finalizate lucrările sistematice de cadastru în comuna Sâncrăieni, pentru o suprafaţă de 5.223 ha şi un număr total de 6.725 de imobile şi în Remetea – 10.773 ha şi 7.424 de imobile, ambele în cadrul proiectului CESAR.De asemenea, au fostfinalizate lucrări de înregistrare sistematicăla nivel de sectoare cadastrale din 36 de unităţi administrativ-teritoriale, cu o suprafaţă totală de 25.161 ha şi un număr total de 52.533 de imobile.

În momentul de faţă se află în derularelucrări de înregistrare sistematică la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale în: Subcetate, pentru o suprafaţă de 5.166 ha şi un număr estimat de 9.945 de imobile (care se află în stadiu avansat); Gălăuţaş (3.042 ha şi 5.554 de imobile). Sândominic (15.129  ha şi 16.500 de imobile); Plăieşii de Jos (29.569 ha şi 40.000 de imobile); Zetea (18.966 ha şi 18.200 de imobile); Ciucsângeorgiu(24.223 ha şi 17.356 de imobile). Aceste lucrări se realizează cu fonduri externe nerambursabile.

Totodată, sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematicăla nivel de sectoare cadastrale din 43 de unităţi administrativ-teritoriale, cu o suprafaţă totală aferentă de 40.386 ha şi un număr total estimat de 57.475 de imobile.

În momentul de faţă se află în procedură de evaluare cele două oferte depuse în cadrul licitaţiei organizate de ANCPI pentru efectuarea lucrărilor de înregistrare sistematică a comunelor Praid, pentru o suprafaţă de 18.046 ha şi un număr estimat de 54.138 de imobile, şi Lupeni (11.104 ha şi 29.235 de imobile). Procedurile se vor finaliza cu încheierea de contracte multianuale/lot, pentru o perioadă de 24 de luni.

Pentru UAT-urile Satu Mare şi Mărtiniş, ANCPI va iniţia o nouă procedură de licitaţie deschisă pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor.

Potrivit unei adrese transmise de OCPI Harghita către ANCPI, în total sumele estimate de primăriile din judeţ a fi alocate în bugetul anului 2021 pentru cofinanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică sunt de aproximativ 10.000.000 lei, iar pentru întocmirea planurilor parcelare circa 4.500.000 lei.

 

  • Principalele obstacole pentru realizarea PNCCF în Harghita

Sorin Truţă a punctat că principalul impediment pentru înregistrarea sistematică a proprietăţilor private din Harghita este „aplicarea defectuoasă şi neunitară a legilor fondului funciar, atât din punct de vedere tehnic, cât şi din punct de vedere juridic”. În acest sens, după inventarierea care s-a realizat în cursul anilor 2013-2015 în baza Legii 165/2013 s-a constatat că există o suprafaţă foarte mare validată şi nepusă în posesie la nivelul judeţului, de aproximativ 124.000 de hectare de teren agricol şi 15.500 ha de suprafaţă forestieră.

De asemenea, „se poate constata că o mare parte dintre persoanele autorizate din judeţ au preferat să execute lucrări de mici dimensiuni cu perceperea de onorarii negociate şi nu au fost interesate sau nu au capacitate să realizeze lucrări mari care presupun parcurgerea unor proceduri complexe cum sunt lucrările de înregistrare sistematică la preţuri standard, care au fost considerate de o parte din persoanele autorizate ca fiind mici”. Iar „legislaţia actuală nu permite constrângeri ale persoanelor fizice autorizate care au calitate de subiect de drept civil şi sunt titularele unor drepturi şi obligaţii ce alcătuiesc conţinutul raportului juridic civil şi cu atât mai puţin a persoanelor juridice autorizate ce au un patrimoniu distinct, în scopul desfăşurării unei activităţi specifice, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta”.

  • Propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu iniţiate de specialiştii OCPI Harghita şi adoptate de Parlament

„Pentru accelerarea lucrărilor de înregistrare sistematică, încă de la nivelul anului 2015, ANCPI a întreprins toate măsurile legislative şi operaţionale necesare, inclusiv pentru a încuraja încheierea contractelor de finanţare la nivelul sectoarelor cadastrale. Finanţarea multianuală de către ANCPI a lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de UAT-uri la nivelul sectorului cadastral, precum şi contractarea şi monitorizarea continuă a lucrărilor derulate la nivelul întregului UAT contribuie la sprijinirea agriculturii, infrastructurii şi economiei în general”, a spus directorul OCPI Harghita.

Acesta a reamintit că şi în decursul acestui an ANCPI şi OCPI Harghita, cu sprijinul reprezentanţilor din judeţ în Parlamentul României, a continuat îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu şi simplificarea procedurilor de înscriere a proprietăţilor în cartea funciară. În acest sens, în data de 24 august 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 192 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. Potrivit noilor reglementări, la care au contribuit specialiştii OCPI Harghita, ANCPI va cofinanţa „lucrările de întocmire a planurilor parcelare, ce vor fi coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăţilor funciare (…) iniţiate ca urmare a contractării acestora de către unităţile administrativ-teritoriale”. ANCPI va face plăţile după finalizarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare la nivel de tarla.

„Prin noul act normativ a fost majorată şi suma decontată de ANCPI pentru lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale. Astfel, preţul a crescut de la 60 de lei la maximum 84 de lei+TVA/carte funciară, la care se adaugă coeficienţii categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief şi, după caz, coeficienţii categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de gradul de acoperire. În plus, imobilelor situate în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, li se aplică suplimentar şi un coeficient de 1,4. Aceeaşi sumă va fi decontată şi pentru lucrările de întocmire a planurilor parcelare.(…)

Aşadar, a fost creat şi este operaţional cadrul necesar desfăşurării activităţii comisiilor de fond funciar, fiind înlăturate impedimentele de ordin legislativ şi financiar care au creat blocaje în definitivarea procesului de retrocedare a terenurilor. Prin urmare, avem toate motivele să credem că rezultatele vor fi cât de curând vizibile şi pe măsura aşteptărilor comisiilor de fond funciar, a persoanelor autorizate şi a viitorilor titulari ai dreptului de proprietate asupra terenurilor din judeţul Harghita”, a subliniat directorul OCPI Harghita.

Potrivit acestuia, despre toate modificările legislative au fost informate comisiile judeţeană şi locale de fond funciar, instituţiile cu atribuţii în domeniu, Consiliul Judeţean Harghita, precum şi persoanele juridice şi fizice autorizate să efectueze astfel de lucrări, în cadrul şedinţelor de lucru organizate periodic.

***

Directorul OCPI Harghita a mai spus că în prezent, pe site-ul ANCPI (ancpi.ro, secţiunea transparenţă decizională) sunt supuse consultării publice proiectele de ordin: pentru Regulamentul privind procedura de plată destinată cofinanţării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăţilor funciare şi pentru modificarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanţării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unităţile administrativ-teritoriale.

De asemenea, este supus consultării publice proiectul Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea fluidizării procedurii de întocmire şi de recepţie a planurilor parcelare.

Şt. PĂTRÎNTAŞ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.