Numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului Harghita este în continuă scădere, funcţionând „la limita cotei de avarie” | Informația Harghitei - jurnal independent Numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului Harghita este în continuă scădere, funcţionând „la limita cotei de avarie” | Informația Harghitei - jurnal independent
vineri , 21 iunie 2024
Home » Societate » Numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului Harghita este în continuă scădere, funcţionând „la limita cotei de avarie”
Numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului Harghita este în continuă scădere, funcţionând „la limita cotei de avarie”

Numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului Harghita este în continuă scădere, funcţionând „la limita cotei de avarie”

  • Fără măsuri temporare, Secţia Civilă s-ar afla în imposibilitate obiectivă de funcţionare
  • În momentul de faţă, Secţia Penală funcţionează cu un singur judecător, din patru câţi sunt prevăzuţi în schema de personal, un al doilea magistrat urmând să-şi înceapă activitatea începând cu 1 aprilie

Deficitul de judecători s-a menţinut la Tribunalul Harghita şi pe parcursul anului 2023, „funcţionând, datorită unor eforturi deosebite ale personalului, «la limita cotei de avarie»”. La începutul anului trecut, conform statului de funcţii al Tribunalului Harghita, au fost în schemă 17 posturi de judecător, din care 12 erau vacante. Din cele 17 posturi existente în statul de funcţii, patru erau în Secţia Penală şi 13 în Secţia Civilă.

Secţia Penală a funcţionat anul trecut, până în 10 decembrie, cu doi judecători, iar după această dată doar cu unul, după ce un magistrat a fost eliberat din funcţie prin pensionare. Printr-o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru judecători, s-a dispus transferul unui magistrat de la Tribunalul Prahova la Tribunalul Harghita, începând cu data de 1 aprilie.

În anul 2023, Secţia Civilă a funcţionat cu doar 4 judecători din schema proprie şi cu un magistrat detaşat (de la 15 iunie 2023), respectiv trei delegaţi de la alte instanţe (din care unul până la 18 septembrie 2023 şi altul până la 13 octombrie 2023).

Astfel, pe parcursul anului trecut instanţa a funcţionat cu un număr mediu de 9,5 judecători, care echivalează cu un grad de ocupare de 55,88%.

„Numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului Harghita este în continuă scădere iar fără măsurile temporare şi de «avarie» de detaşare/delegare, Secţia Civilă a instanţei s-ar afla în imposibilitate obiectivă de funcţionare, nu neapărat volumului excesiv de activitate, ci, în primul rând, datorită imposibilităţii concrete de a forma completurile de judecată (doi judecători de la această secţie sunt soţ şi soţie). Deşi Tribunalul Harghita funcţionează cu tot mai puţini judecători iar complexitatea activităţii este în creştere, instanţa a reuşit şi în acest an să păstreze calitatea actului de justiţie la un nivel ridicat şi să rămână pe «linia de plutire», funcţionând, datorită unor eforturi deosebite ale personalului, «la limita cotei de avarie». Apreciem că propunerile privind măsurile cuprinse în rapoartele de activitate din anii precedenţi, în sensul găsirii unor soluţii legislative pentru a atrage judecători la instanţe neatractive, nu mai sunt suficiente în condiţiile actuale în care întreg sistemul judiciar (nu numai instanţele neatractive) se află într-o criză de magistraţi fără precedent. Prin urmare, se impun a fi luate măsuri urgente în vederea ocupării, într-o manieră rezonabilă, a posturilor vacante la toate instanţele”, se arată în raportul de activitate al Tribunalului Harghita pe anul 2023.

„Relativ recent (în luna noiembrie 2023), nu mai puţin de 3 judecători au solicitat transferul la Tribunalul Harghita însă, din considerente care ne scapă, doar o cerere de transfer a fost aprobată”

Conform documentului citat, la judecătoriile arondate Tribunalului Harghita funcţionează mai mulţi judecători care deţin grad profesional de tribunal sau de curte de apel, care până la data de 31 decembrie 2025, potrivit reglementărilor în vigoare, pot accede la tribunal doar prin transfer. „Or, în condiţiile în care (…) şi judecătoriile arondate se confruntă cu probleme grave de personal (e.g. în cadrul Secţiei Penale a Judecătoriei Miercurea-Ciuc funcţionează doar un singur judecător), posibilităţile de admitere ale unor eventuale cereri de transfer formulate de judecătorii de la aceste instanţe la Tribunalul Harghita sunt minime. În schimb, pe măsură ce locurile vacante de la judecătoriile arondate Tribunalului Harghita se vor ocupa în viitor prin repartizarea absolvenţilor Institutului Naţional al Magistraturii, respectiv prin concurs de admitere în magistratură, (…) vor exista şanse reale ca judecătorii care deţin grad profesional de tribunal de la aceste judecătorii să obţină transferul la Tribunalul Harghita. Totodată, pentru judecătorii care nu deţin grad profesional de tribunal există posibilitatea obţinerii acestui grad profesional prin promovare efectivă la Tribunalul Harghita, până la data de 31.12.2025, (…) această modalitate de promovare (care constă în evaluarea activităţii şi conduitei în ultimii 3 ani de activitate) fiind una evident mai facilă decât cea a promovării în două trepte (pe loc iar apoi efectivă). În acest context este de menţionat faptul că, până la modificările legislative din anul 2018 care au introdus promovarea la instanţele superioare în două trepte (condiţionând promovarea efectivă de obţinerea, în prealabil, a gradului profesional corespunzător), situaţia resurselor umane de la Tribunalul Harghita a fost net superioară deoarece la fiecare concurs de promovare organizat s-au înscris mai mulţi judecători (inclusiv de la instanţe aflate în circumscripţia altor curţi de apel), existând chiar o perioadă relativ scurtă, de aproximativ 6 luni, în care toate posturile de judecător au fost ocupate”, se detaliază în analiza activităţii pe 2023.

În raport se mai arată că „deşi sub aspectul resurselor umane situaţia Tribunalului Harghita este una deosebit de dificilă, este de reţinut că există alte 5 tribunale în ţară cu un grad de ocupare a posturilor de judecător inferior Tribunalului Harghita”.

„Nu în ultimul rând, notăm faptul că, în prezent, este cel puţin discutabilă etichetarea de «instanţă neatractivă», în condiţiile în care, relativ recent (în luna noiembrie 2023), nu mai puţin de 3 judecători au solicitat transferul la Tribunalul Harghita însă, din considerente care ne scapă, doar o cerere de transfer a fost aprobată, începând cu data de 01.04.2024”, se precizează în raportul semnat de preşedintele Tribunalului Harghita, judecător Peter Fodor.

2.652 dosare noi în 2023

Conform sursei citate, în anul 2023, pe rolul instanţei au fost înregistrate 2.652 dosare noi, cu 541 mai puţine decât în 2022, volumul de activitate din acest punct de vedere scăzând cu 19,77%. Acestea s-au adăugat la stocul existent la sfârşitul lui 2022 de 1.593 de dosare, rezultând un total de 4.245 de dosare. Din acestea, în 2023 s-au soluţionat 2.595 dosare, stocul la sfârşitul anului 2023 fiind de 1.650 dosare.

Pe rolul Secţiei Penale, în 2023 au fost un număr de 792 dosare, din care 694 dosare nou-intrate şi 98 aflate în stoc la începutul anului trecut. La 31 decembrie 2023, stocul de dosare la Secţia Penală era de 62, ceea ce înseamnă că 730 de dosare au fost soluţionate.

Pe rolul Secţiei Civile, în anul 2023 au fost 3.453 dosare, din care 1.958 dosare nou-intrate şi 1.495 aflate în stoc la începutul anului 2023. La 31 decembrie 2023, stocul de dosare la Secţia Civilă era de 1.588 dosare, ceea ce înseamnă că în anul 2023 au fost soluţionate 1.865 dosare.

Comparativ cu 2022, în anul 2023 a crescut numărul dosarelor aflate pe rol în materiile penal, minori şi familie, litigii de muncă, asigurări sociale şi proprietate intelectuală, iar în restul materiilor a scăzut.

Încărcătura medie pe judecător a fost de aproape 450 de dosare

După cum am amintit, Tribunalul Harghita a funcţionat în anul 2023 cu o medie de 9,5 judecători la o schemă de personal de 17 judecători. Potrivit raportului, încărcătura medie pe judecător în anul 2023, calculată la dosarele nou-intrate, a fost de 279,2 dosare/judecător, de 446,8 dosare/judecător calculată la volumul efectiv şi de 709,8 dosare/judecător, calculată la volumul adiţionat. Media pe ţară, în cazul tribunalelor a fost de 336,3 dosare/judecător, calculată la dosarele nou intrate, de 553,4 dosare/judecător, calculată la volumul efectiv şi de 951,3 dosare/judecător, calculată la volumul adiţionat. Încărcătura medie pe schemă în anul 2023, calculată la dosarele nou intrate, ar fi fost de 156 dosare/judecător, de 249,7 dosare/judecător calculată la volumul efectiv şi de 396,6 dosare/judecător, calculată la volumul adiţionat.

Conform documentului citat, gradul de performanţă înregistrat în 2023 la Tribunalul Harghita a fost eficient, „la fel ca marea majoritate a tribunalelor din ţară”. Gradul de performanţă al unei instanţe se calculează pe baza a cinci indicatori. Astfel, indicatorii „Rata de soluţionare a dosarelor”, „Vechime dosare în stoc” şi „Documente redactate peste termen” au înregistrat un grad de performanţă satisfăcător. Iar indicatorii „Pondere dosare închise într-un an” şi „Durata medie de soluţionare” au avut un grad de performanţă foarte eficient.

La 31 decembrie 2023, din totalul de 1.650 dosare aflate în stoc, 219 erau mai vechi de 1 an şi 6 luni. „Din stocul de 219 de dosare mai vechi de 1 an şi 6 luni, un procent de 67,1% sunt în materia insolvenţei (151 dosare), 12,2% în materia litigiilor cu profesionişti (12 dosare), 8,1% în materie penală (5 dosare, din care cel mai vechi din anul 2021), 6,6% dosare în materia litigiilor de muncă (12 dosare), 5,2% în materie civilă (15 dosare), 3,8% în materia contenciosului administrativ (21 dosare), iar restul în materiile minori şi familie, respectiv asigurări sociale”, se precizează în raport.

În anul 2023, din totalul de 2.595 de dosare închise, 2.357 au fost închise într-un an. Durata medie de soluţionare a fost de 1,2 luni în materie penală şi de 7,5 luni în materie civilă.

Din numărul total de hotărâri pronunţate de Tribunalul Harghita în 2023, 606 au fost atacate. Din cele 2.595 de hotărâri pronunţate de Tribunalul Harghita în 2023, în căile de atac au suferit modificări 155, din care în 29 de situaţii s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare.

Conform sursei citate, în 2023 nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare sau penale personalului Tribunalului Harghita. (Sinteză de Şt. Pătrîntaş)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.