Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Noutăţi legislative de început de an (III) | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 25 aprilie 2024
Home » Economic » Noutăţi legislative de început de an (III)
Noutăţi legislative de început de an (III)

Noutăţi legislative de început de an (III)

Beneficii pentru sectorul construcţiilor, modificări importante pentru zilieri

O parte importantă din prevederile OUG nr. 114/2018 are în vedere sectorul construcţiilor, unul care se doreşte a fi revitalizat şi care va cuprinde o serie de beneficii.

Astfel, cei care lucrează în construcţii nu vor trebui să plătească impozitul pe salariu. Angajaţii vor fi scutiţi şi de plata cotei ce reprezintă contribuţia la fondul de pensii administrat privat şi vor fi asiguraţi în sistemul public de sănătate fără plata cotizaţiei. De asemenea, cota contribuţiei de asigurări sociale pentru aceşti angajaţi va fi de 3,75%.

În ceea ce-i priveşte pe angajatori, „nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatorii care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60, pct. 5 veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu aceşti angajatori, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028, inclusiv”.

Aici mai amintim şi faptul că în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără alte sporuri şi adaosuri, este de 3.000 de lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,33 ore pe lună (17,928 lei/oră).

Modificări care vizează munca necalificată

În OUG nr. 114/2018 au apărut şi câteva modificări privitoare la zilieri. Acestea ne-au fost trimise de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita.

O primă schimbare importantă prevede realizarea unui contract de muncă în cazul în care durata muncii necalificate prestate se apropie de o lună. Amenda pentru lipsa acestui contract este de 6.000 de lei.

Documentul prevede, printre multe alte măsuri, şi limitarea perioadei în care se poate utiliza munca zilierilor. Astfel, după cum stabileşte acesta, un beneficiar nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier.

Dacă lucrarea pentru care este folosită o persoană ce prestează muncă necalificată depăşeşte termenul de 25 de zile calendaristice, beneficiarul mai poate utiliza zilierul doar pe bază de contract.

Actul normativ stabileşte şi tipul contractului de muncă pe care va trebui să-l încheie beneficiarul cu zilierul care lucrează pentru el mai mult de 25 de zile calendaristice, şi anume acesta va utiliza zilierul pe baza unui contract de muncă pe durată determinată.

Totodată, este stabilit şi numărul de zile dintr-un an pe care le poate lucra o persoană în regim zilier. Este impusă o limită de 120 de zile pe an calendaristic în care un zilier poate presta diverse activităţi, indiferent de numărul beneficiarilor. Excepţie de la această regulă fac zilierii care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunat sezonier al animalelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol – aceştia vor putea lucra, pentru acelaşi beneficiar, până la 180 de zile calendaristice pe an.

În judeţul nostru, în 2018 figurau 6.189 de persoane ca zilieri, acestea lucrând în total peste 97.000 de zile. Cifra este uşor în scădere faţă de anul 2017, când au fost aproape 6.400 de zilieri ce au lucrat peste 102.000 de ore.

Alte modificări

  • Contribuţia bănească percepută de la titularii de licenţe în domeniul energiei electrice, al energiei electrice şi termice în cogenerare pentru componenta energia electrică, al gazelor naturale este egală cu 2% din cifra de afaceri realizată de aceştia din activităţile ce fac obiectul licenţelor acordate de ANRE.
  • O persoană participantă la un fond de pensii poate opta, pe bază de cerere individuală, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la respectivul fond, să se transfere la sistemul public de pensii. Fondurile deţinute până la data transferului rămân în contul personal al participantului până la deschiderea dreptului la pensia privată.
  • Instituţiile bancare sunt obligate la plata taxei pe active financiare în situaţia în care media trimestrială ROBOR depăşeşte pragul de 2%, denumit prag de referinţă. Cotele taxei pe active se diferenţiază în funcţie de amploarea depăşirii pragului de referinţă, astfel: 0,1% – dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este până la 0,5 puncte procentuale; 0,2% – pentru o depăşire a pragului de referinţă cu 0,51-1%; 0,3% – pentru o depăşire cu 1,01-10,5%; 0,4% – pentru depăşirea cu 1,51-2%; o cotă a taxei pe active de 0,5% dacă media trimestrială ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul de referinţă.
  • Disponibilităţile Ministerului Tineretului şi Sportului provenite din încasarea veniturilor aferente cotei de 1% din taxele şi accizele aplicate la nivel naţional pentru ţigarete, ţigări şi băuturi alcoolice, existente la data de 31 decembrie 2018, se virează integral la bugetul de stat.
  • Se abrogă art. 37 din Legea nr. 318/2015, care, la alineatul 1, prevedea: „Sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile, după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare, se alocă, pe baza bilanţului anual prezentat de agenţie, astfel: a) 20% pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; b) 20% pentru Ministerul Sănătăţii; c) 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne; d) 15% pentru Ministerul Public; e) 15% pentru Ministerul Justiţiei; f) 15% pentru asociaţii şi fundaţii cu obiect de activitate în domeniul social şi pentru academii de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale.

Consemnare de LIVIU CÂMPEAN

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.