Noi modificări la Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 16 iunie 2024
Home » Societate » Noi modificări la Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
Noi modificări la Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

Noi modificări la Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

  • Situaţia implementării PNCCF în judeţul Harghita
  • Noile reglementări contribuie la fluidizarea procesului de retrocedare a terenurilor agricole şi forestiere

Mai multe modificări legislative importante la Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare au intrat în vigoare la începutul acestui an pentru a îmbunătăţi punerea în practică a lucrărilor de înregistrare sistematică, dar şi pentru a fluidiza procesul de retrocedare a terenurilor, care în judeţul Harghita stagnează de mai mulţi ani.

„De câte ori constatăm că lucrurile trebuie îmbunătăţite ca urmare a modului în care se desfăşoară în practică lucrările de înregistrare sistematică sau procesul de retrocedare intervenim imediat şi facem propuneri de ajustare atât a legislaţiei primare, cât şi a legislaţiei terţiare, astfel încât lucrurile să se desfăşoare fluent. Ca urmare a apariţiei Legii nr. 15/2024, pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, s-au produs mai multe consecinţe benefice pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică şi, nu în ultimul rând, pentru fluidizarea procesului de retrocedare a terenurilor agricole şi forestiere. O parte din propunerile formulate de către OCPI Harghita au fost agreate şi au devenit texte de lege prin această modificare”, a declarat directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Harghita, jur. Sorin Nicolae Truţă, care a prezentat pe scurt „principalele modificări care au un impact semnificativ”.

Conform sursei citate, prima modificare importantă se referă la faptul că ANCPI are obligaţia să asigure anual fondurile bugetare necesare executării lucrărilor de înregistrare sistematică în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF) pentru un număr de minimum trei unităţi administrativ-teritoriale din cadrul fiecărui judeţ nominalizat de către consiliile judeţene.

„Totodată, o reglementare foarte importantă pentru judeţul nostru este cea referitoare la faptul că în cadrul PNCCF se finanţează în condiţiile legii, pe lângă lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale având ca obiect sectoarele cadastrale, şi lucrările de întocmire a planurilor parcelare ce vor fi coordonate de comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare”, a spus jur. Sorin Truţă.

Acesta a explicat că finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică, precum şi cele de întocmire a planurilor parcelare se vor realiza în aceleaşi condiţii ca şi până acum, dar cu preţul modificat. „Practic, preţul care se va deconta pentru o carte funciară deschisă va fi într-un cuantum de maximum 109 lei + TVA/carte funciară, care se majorează pentru terenurile situate în extravilan cu coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief prevăzuţi în anexele la Normele de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. Cuantumul de maximum 109 lei + TVA/carte funciară se majorează pentru terenurile situate în intravilanul comunelor cu un coeficient de 2,6, pentru terenurile situate în intravilanul oraşelor, municipiilor şi reşedinţelor de judeţ se majorează cu un coeficient de 3,1, iar pentru terenurile situate în intravilanul localităţilor din judeţul Ilfov şi Bucureşti se majorează cu un coeficient de 3,5. Pentru imobilele situate în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 (zonă din care face parte şi judeţul nostru) pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, sumele rezultate ca urmare a majorării cuantumului de maximum 109 lei + TVA/carte funciară cu coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief, în cazul imobilelor situate în extravilan, sau cu coeficienţii aferenţi, în cazul imobilelor situate în intravilan, se majorează cu un coeficient de 1,4”.

 „Deci, preţurile sunt rezonabile atât pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale, cât şi pentru realizarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare”, a precizat jur. Sorin Truţă.

Nu se va mai înscrie dreptul de proprietate provizoriu pe UAT în cazul în care proprietarul nu este identificat

Potrivit sursei citate, o altă modificare importantă se referă la faptul că în situaţia în care nu se identifică proprietarul cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, nu se mai face înscrierea provizorie pe unitatea administrativ-teritorială (UAT), se trece doar menţiunea proprietar neidentificat în cartea funciară, fără să se înscrie dreptul de proprietate. „Aceasta este o modificare importantă, pentru că sunt alungate toate temerile oamenilor care în momentul în care vedeau înscrierea provizorie pe unitatea administrativ-teritorială considerau că au fost deposedaţi de dreptul de proprietate sau de imobilele deţinute. În acest caz, persoanele interesate vor putea solicita ulterior intabularea dreptului de proprietate al unităţii administrativ-teritoriale sau înscrierea adevăratului proprietar, în baza înscrisurilor justificative, fie notarea posesiei în condiţiile prevăzute de lege”.

În urma apariţiei noilor modificări s-a clarificat şi situaţia procesului verbal de vecinătate, „care este o piesă necesară pentru notarea posesiei”. Până acum, reglementarea prevedea că acest proces verbal de vecinătate poate fi semnat de către proprietarii imobilelor învecinate, reglementare care crea anumite blocaje. Spre exemplu, în zona necooperativizată, cei care doreau să-şi noteze posesia se aflau în vecinătatea unor imobile care de asemenea erau deţinute tot de posesori, deci nu de deţinători care aveau acte de proprietate. „În consecinţă, noua reglementare a clarificat acest lucru, în sensul că procesul verbal de vecinătate pentru limitele imobilelor vecine care nu sunt înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară poate fi semnat de către proprietarii sau posesorii cunoscuţi de autorităţile administraţiei publice locale că deţin imobilul sub nume de proprietar, iar în cazul imobilelor învecinate aflate în proprietatea statului, semnat de către concesionarii, administratorii sau titularii dreptului de folosinţă, cu titlu oneros sau gratuit. Adică, legea clarifică situaţiile care pot fi întâlnite în viaţa reală cu ocazia realizării măsurătorilor necesare pentru întocmirea documentaţiilor în vederea notării posesiei în favoarea persoanelor interesate”, a arătat jur. Sorin Nicolae Truţă.

Acesta a punctat că în urma apariţiei acestor modificări legislative s-au produs şi modificări ale legislaţiei terţiare. Astfel, s-a modificat prin Ordinul nr. 422 din 2024 al directorului general al ANCPI, în vederea punerii în concordanţă cu noua reglementare, procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale. De asemenea, a fost elaborată procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi a raportării de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri, aprobată prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 387 din 2024.

De la aprobarea modificărilor legislative au fost alocate două finanţări

Potrivit sursei citate, este vorba despre a X-a finanţare pentru realizarea de lucrări de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. În judeţul Harghita au fost încheiate un număr de 22 contracte de finanţare cu unităţile administrativ-teritoriale. „Suma alocată a fost de 160 de mii de lei şi s-a stabilit ca primarii să decidă ce doresc să facă cu banii aceştia. Unii au decis să realizeze lucrări de înregistrare sistematică pe sectoare, unii au decis să realizeze planuri parcelare, unii au decis să realizeze şi lucrări de înregistrare sistematică, şi planuri parcelare. Au împărţit suma în două. Astfel au fost încheiate 22 de contracte de finanţare pentru realizarea de lucrări de înregistrare sistematică pe sectoare, în valoare de 3.340.000 de lei”.

Pe finanţarea XI pentru realizarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri, au fost încheiate 34 de contracte de finanţare, în valoare de 5.240.000 de lei.

Perioada pentru încheierea contractelor de achiziţie pe finanţarea X a expirat la data de 3 iunie şi au fost încheiate 19 contracte de prestări servicii.

În ceea ce priveşte finanţarea XI, perioada de 60 de zile a început să curgă începând din data de 23 mai 2024 pentru majoritatea contractelor de finanţare şi în 60 de zile de la încheierea contractelor, beneficiarii finanţării, respectiv unităţile administrativ-teritoriale, trebuie să încheie contractele de prestări servicii.

„Este un mare pas înainte faptul că s-au alocat sume cu această destinaţie. Sperăm noi să fie eficientizat procesul de retrocedare, având în vedere că la ultima raportare care s-a făcut către Ministerul Administraţiei şi Internelor de către Instituţia Prefectului – Judeţul Harghita a rezultat că mai există 44.617 poziţii validate pentru care trebuiesc eliberate titluri de proprietate. Vorbim de o suprafaţă de aproximativ 146.000 hectare pentru care mai trebuiesc eliberate titluri de proprietate. Toate aceste reglementări vin să sprijine procesul de retrocedare”, a punctat jur. Sorin Truţă.

La Gălăuţaş se aşteaptă ca în luna iulie să fie deschise cărţile funciare

În ceea ce priveşte lucrările de înregistrare sistematică care se desfăşoară la nivel de unitate administrativ-teritorială în judeţ, în cadrul PNCCF, cu finanţare din bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), în comunele Gălăuţaş şi Sândominic, acestea se află într-un stadiu avansat de realizare, afirmă directorul OCPI Harghita.

La Gălăuţaş, în cursul lunii iulie se estimează că vor fi deschise cărţile funciare şi vor fi predate unităţii administrativ-teritoriale ca să fie înmânate cetăţenilor.

La Sândominic, după finalizarea recepţiei documentelor tehnice, se estimează ca publicarea acestora în vederea formulării eventualelor contestaţii să aibă loc tot în cursul lunii iulie 2024.

În ceea ce priveşte lucrările care au beneficiat de finanţare din fonduri europene, la Zetea se estimează că vor fi deschise cărţile funciare în luna iulie. La Plăieşii de Jos, de asemenea, se estimează deschiderea cărţilor funciare până în luna septembrie 2024. „La Ciucsângeorgiu ne străduim să soluţionăm într-un termen rezonabil cele 14.295 de cereri de rectificare. La Satu Mare suntem în perioada de recepţie a ultimului sublivrabil cu nr. 5 şi estimăm că publicarea documentelor va avea loc în luna iulie 2024. La Lupeni au fost recepţionate 3 sublivrabile şi ultimul sublivrabil este în lucru. La Mărtiniş au fost recepţionate 4 sublivrabile şi 4 sublivrabile sunt în lucru. La Praid a fost recepţionat un sublivrabil şi 3 sublivrabile sunt în lucru. Acesta este stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de unitate administrativ-teritorială”, a spus jur. Sorin Truţă.

Referitor la lucrările de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale, acesta a informat că s-a finalizat finanţarea VII pentru contractele de prestări servicii încheiate de UAT-uri în cursul anului 2021. În cadrul acestei finanţări au fost întocmite lucrări de înregistrare sistematică pe sectoare în 31 de unităţi administrativ-teritoriale cu un număr de 17.517 imobile. Pe finanţarea VIII au fost predate lucrările în 28 de unităţi administrativ-teritoriale. „Pentru o parte s-au deschis cărţile funciare, pentru o parte urmează să se deschidă cărţile funciare. A rezultat un total de imobile care au fost predate în vederea recepţionării de 17.979 imobile. Este vorba de contractele de prestări servicii încheiate în primul semestru al anului 2022”.

În ceea ce priveşte finanţarea IX, sunt în derulare 46 de contracte în 41 de unităţi administrativ-teritoriale. Până acum au fost predate documentele în vederea recepţionării în 26 de unităţi administrativ-teritoriale. Termenul până la care celelalte unităţi administrativ-teritoriale pot preda lucrările este 1 august 2024.

„La nivelul ANCPI este elaborat un plan de măsuri pentru anul 2024. În calitate de coordonator al oficiilor de cadastru Braşov, Alba, Covasna, Mureş, Sibiu şi Harghita am formulat mai multe propuneri în vederea implementării acestui plan de măsuri, propuneri care vizează atât modificarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cât şi a reglementărilor care urmează să fie aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru”, a mai spus directorul OCPI Harghita.

***

La data de 4 iunie 2024, din suprafaţa totală a judeţului Harghita de 663.684,2450 ha erau înregistrate în aplicaţia informatică E-Terra 3 în vederea asigurării suportului compatibil cu Directiva INSPIRE pentru implementarea instrumentelor structurale un număr 260.406 de imobile în suprafaţă totală de 259.127,17 ha, din care  133.156 de  imobile în suprafaţă totală de 181.899,76 ha provin din înregistrări sporadice la cerere, iar 127.250 de imobile în suprafaţă totală de 77.227,41 ha provin din înregistrări realizate în baza lucrărilor de înregistrare sistematică, ceea ce reprezintă un procent de 39,04% din suprafaţa judeţului.

Din anul 2016, ANCPI derulează Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, al cărui obiectiv principal este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri şi clădiri) din România în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară. PNCCF este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI, dar şi din fonduri europene. (Consemnare de Şt. Pătrîntaş)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.