Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Modul defectuos în care au fost aplicate legile fondului funciar şi blocajele generate de pandemia COVID-19, printre motivele care au îngreunat implementarea PNCCF în Harghita | Informația Harghitei - jurnal independent
vineri , 1 martie 2024
Home » Societate » Modul defectuos în care au fost aplicate legile fondului funciar şi blocajele generate de pandemia COVID-19, printre motivele care au îngreunat implementarea PNCCF în Harghita
Modul defectuos în care au fost aplicate legile fondului funciar şi blocajele generate de pandemia COVID-19, printre motivele care au îngreunat implementarea PNCCF în Harghita

Modul defectuos în care au fost aplicate legile fondului funciar şi blocajele generate de pandemia COVID-19, printre motivele care au îngreunat implementarea PNCCF în Harghita

  • Jumătate din contractele încheiate de primării cu persoane autorizate în cadrul PNCCF au fost reziliate

66% din suprafaţa judeţului Harghita nu este, în momentul de faţă, înregistrată în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, lucru care are o multitudine de repercusiuni negative. Din anul 2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) implementează Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF), instituit în temeiul Legii nr. 7/1996 şi aprobat prin hotărâre a Guvernului în anul 2015, prin care se alocă anual sume de bani primăriilor pentru înregistrarea gratuită a proprietăţilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. De altfel, scopul PNCCF este de înregistrare gratuită a tuturor proprietăţilor din România în acest sistem, de realizare a planului cadastral şi de deschidere a cărţilor funciare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din ţară.

Implementarea acestui program aduce cu sine o serie de beneficii importante, cum ar fi: realizarea unui inventar complet al proprietăţilor imobiliare; siguranţa circuitului civil al proprietăţilor imobiliare; clarificarea regimului juridic al proprietăţilor imobiliare publice şi private; finalizarea înregistrării terenurilor agricole, pentru a se asigura implementarea schemelor de plăţi în agricultură; deschiderea gratuită a cărţilor funciare pentru toate proprietăţile din România.

În continuare vom vedea cum s-a desfăşurat în judeţ, până în momentul de faţă, PNCCF şi ce suprafaţă a fost intabulată în urma implementării acestui program, începând cu 2016, dar şi cum stau lucrurile în prezent, în urma unei discuţii cu directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Harghita, jur. Sorin Nicolae Truţă.

Mai mult de jumătate din suprafeţele şi numărul de imobile contractate pentru a fi cadastrate, în cadrul PNCCF, începând cu anul 2016, au fost reziliate

Din 2016 şi până anul trecut, în urma finanţării primite în cadrul PNCCF, primăriile din judeţ au încheiat un număr de 172 de contracte de achiziţie pentru lucrări de înregistrare sistematică a proprietăţii, din care aproximativ jumătate au fost reziliate.

„După primele 6 finanţări se poate constata că au fost finalizate 87 de contracte pentru o suprafaţă de 45.956 de ha şi 80.086 de imobile (n.n. – pentru care au fost deschise cărţi funciare gratuit). Aceasta e ceea ce s-a realizat pe sectoare cadastrale. Din păcate, în cele 6 finanţări au fost reziliate 85 de contracte, cu o suprafaţă de 60.342 de hectare, cu un număr estimat de 83.007 imobile.

În concluzie, se poate constata că mai mult de jumătate din suprafeţele şi numărul de imobile contractate pe finanţările 1-6 au fost reziliate. Motivele rezilierii sunt diverse. Printre aceste motive se numără dificultăţi întâmpinate la realizarea lucrărilor datorate modului defectuos în care au fost aplicate legile fondului funciar şi, nu în ultimul rând, blocaje generate de pandemia COVID, având în vedere că lucrările de înregistrare sistematică presupun contactul cu deţinătorii de imobile şi sunt realizate de către prestatori în colaborare cu aparatul primăriei”, a declarat directorul OCPI Harghita, Sorin Truţă.

Conform datelor statistice oferite de directorul OCPI Harghita, în cadrul primei finanţări, în 2016, în judeţul Harghita au fost acordate sume de bani pentru 62 de unităţi administrativ-teritoriale eligibile în vederea înregistrării proprietăţilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, încheindu-se 35 de contracte de finanţare. Dintre acestea, 15 au încheiat şi contracte de achiziţie, fiind finalizate nouă. Pe Finanţarea 2, în 2017, 39 de localităţi au încheiat contracte de achiziţie a lucrărilor de înregistrare sistematică, însă doar 30 au fost finalizate. În cadrul Finanţării 3, în 2018, 46 de unităţi administrative au încheiat contracte de achiziţie, fiind finalizate 20 de lucrări. Pe Finanţarea 4, tot în 2018, 15 primării din judeţ au încheiat contracte de achiziţie şi şase au fost finalizate. În cadrul Finanţării 5, în 2019, s-au acordat 160.000 lei pentru 56 de unităţi administrativ-teritoriale eligibile, din care 54 au încheiat contracte de finanţare. Din acestea, 43 de localităţi au încheiat contract de achiziţie a lucrărilor, însă numai 14 au fost finalizate. În cadrul Finanţării 6, tot în 2019, 14 primării au încheiat contracte de achiziţie, din care opt sunt în lucru, care se vor finaliza până la 31 noiembrie.

„Apreciem că începând cu Finanţarea 7, acordată în anul 2021, numărul contractelor care se vor rezilia vor scădea considerabil”

„Având în vedere experienţa acumulată pe parcursul celor 6 cicluri de finanţare acordate de către ANCPI, atât de către prestatori, reprezentanţii primăriilor şi nu în ultimul rând angajaţii oficiului de cadastru, precum şi faptul că atât preţul, cât şi condiţiile de plată au fost îmbunătăţite considerabil, apreciem că începând cu Finanţarea 7, acordată în anul 2021, numărul contractelor care se vor rezilia vor scădea considerabil”, a spus jur. Sorin Truţă.

Astfel, în acest an au fost eligibile pentru a primi câte 160.000 lei un număr de 55 de localităţi, 47 de primării încheind contracte de finanţare. Până în prezent, 18 unităţi administrativ-teritoriale au reuşit semnarea contractelor de achiziţie. Majoritatea termenelor până la care mai pot fi încheiate contracte de achiziţie a lucrărilor de înregistrare sistematică expiră la 1 noiembrie, însă sunt localităţi care mai au această posibilitate până la 19 noiembrie.

Cele 18 unităţi administrativ-teritoriale care au încheiat contracte de achiziţie în acest an, până în prezent, sunt: Brădeşti, Cozmeni, Dealu, Ditrău, Feliceni, Gheorgheni, Lunca de Sus, Mădăraş, Miercurea Ciuc, Mihăileni, Mugeni, Porumbeni, Sânsimion, Sântimbru, Suseni, Tuşnad, Vlăhiţa şi Voşlăbeni. Cumulat, aceste contracte acoperă o suprafaţă de 6.409 hectare, cu 110 de sectoare şi 12.044 imobile.

„Noi sperăm ca măcar jumătate din cele 47 de unităţi administrativ-teritoriale să reuşească să-şi găsească prestator, pentru că a crescut preţul pe imobil considerabil”, a punctat jur. Sorin Truţă.

Preţul a crescut de la 60 de lei, în 2016, la 147 de lei fără TVA, în acest an, pentru o carte funciară deschisă

Conform sursei citate, în cazul majorităţii localităţilor preţul este de 147 de lei fără TVA pentru fiecare carte funciară deschisă. În comuna Lăzarea, care se află în zona de pantă 2, preţul este de 130,20 lei fără TVA/carte funciară. De asemenea, mai sunt cinci localităţi, aflate în zona de pantă 4, unde preţul este de 176,40 lei fără TVA/carte funciară. Este vorba despre Corbu, Tulgheş, Gheorgheni, Lunca de Jos şi Lunca de Sus.

„Practic, de la Finanţarea 1, când preţul era de 60 de lei (n.n. – pentru o carte funciară deschisă), a avut loc o creştere semnificativă a preţului. Preţul a fost ajustat astfel încât să se reflecte în valoarea reală a lucrării, a serviciului prestat. Mai există un avantaj: conform reglementărilor în vigoare, prestatorul poate să primească 60% din valoarea contractului după recepţia livrării 1 documente spre publicare, astfel încât să aibă resurse să poată să continue lucrarea”, a explicat directorul OCPI Harghita.

Potrivit acestuia, la nivelul judeţului sunt localităţi care nu au accesat în nici un an fondurile puse la dispoziţie de ANCPI pentru înregistrarea sistematică a proprietăţilor. „La extrema cealaltă sunt comunele Lunca de Sus şi Lunca de Jos, care au reuşit performanţa să finalizeze peste 67% din suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale pe contracte de sectoare. Acest lucru a fost posibil şi datorită faptului că, chiar dacă au avut un număr relativ mic de imobile, acestea au avut o întindere mult mai mare, gradul de fărâmiţare nu este atât de mare ca în alte localităţi”, a spus jur. Sorin Truţă. În acest sens, acesta a dat exemplul comunei Lupeni, care, deşi a efectuat lucrări finanţate de ANCPI şi a cadastrat 2.791 de imobile, are doar un procent 6,18% cadastrat din suprafaţa localităţii. Aceasta se datorează faptului că plata se face pe imobile şi în cazul amintit imobilele au suprafeţe mici. În aceeaşi situaţie se află şi comuna Mărtiniş, care a avut 3.628 de imobile contractate.

„Problema este că aceste intabulări nu clarifică neapărat problema proprietăţii”

În cadrul PNCCF, de la începutul implementării programului, incluzând şi lucrările efectuate la nivelul unor întregi localităţi, suprafaţa totală finalizată şi recepţionată pe judeţul Harghita este de 8,84%.

În ceea ce priveşte lucrările efectuate la nivelul unei întregi unităţi administrativ-teritoriale, este finalizată înregistrarea proprietăţii în comunele Remetea şi Sâncrăieni. Cu fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional, sunt contractate astfel de lucrări în comunele Ciucsângeorgiu, Plăieşii de Jos, Zetea, Praid şi Lupeni. În cazul localităţilor Zetea şi Plăieşii de Jos se înregistrează întârzieri ale lucrărilor. Totuşi, se speră ca până la finalul acestui an să fie predată lucrarea de la Plăieşii de Jos. De asemenea, şi în cazul lucrării de înregistrare sistematică de la Zetea sunt speranţe ca până la începutul anului viitor să fie predată pentru recepţionare. Totodată, se estimează că până la sfârşitul acestui an va fi predată şi lucrarea de la Ciucsângeorgiu, pentru recepţie.

În cazul comunelor Satu Mare şi Mărtiniş, ANCPI a derulat procedura de achiziţie a lucrărilor. „La Mărtiniş, din informaţiile noastre sunt cinci ofertanţi, iar la Satu Mare – trei. În consecinţă, sperăm că şi aceştia vor avea prestatori”.

Pe lângă aceste localităţi, mai sunt lucrări de înregistrare sistematică în trei unităţi administrativ-teritoriale contractate de ANCPI: Subcetate (care se află în faza de soluţionare a cererilor de rectificare), Gălăuţaş (care este în faza de recepţie a lucrării) şi Sândominic (până la sfârşitul anului se estimează că şi această lucrare va fi depusă pentru recepţie).

La nivelul judeţului, în total, la jumătatea lunii octombrie era cadastrată la cerere sau din oficiu o suprafaţă totală de 221.989,96 de hectare, reprezentând 33,45% din suprafaţa judeţului.

Conform directorului OCPI Harghita, „dacă se va finaliza cadastrarea suprafeţei contractată pentru care există contracte în derulare”, peste 60% din suprafaţa judeţului va fi intabulată, atât prin lucrări de înregistrare sistematică, cât şi terenurile care au fost înscrise la cererea cetăţenilor (înregistrări sporadice).

„Problema este că aceste intabulări nu clarifică neapărat problema proprietăţii. De exemplu, la Remetea sunt 7.000 de hectare înscrise provizoriu pe UAT, la Plăieşii de Jos vor fi suprafeţe mari înscrise pe UAT, dacă nu se întocmesc procesele verbale de punere în posesie; la Ciucsângeorgiu la fel. În toate localităţile cooperativizate va fi suprafaţa cadastrată, dar există riscul, dacă comisia locală nu întocmeşte procesele verbale de punere în posesie pentru persoanele îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate, în timpul realizării lucrării, ca suprafeţe întinse de teren să fie înscrise cu proprietar neidentificat, pentru că nu s-au efectuat punerile în posesie”, a conchis jur. Sorin Truţă.

(Într-un număr viitor vom reveni şi vom detalia care este în momentul de faţă, în Harghita, stadiul procesului de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate şi noile modificări legislative adoptate ce urmează să vină în sprijinul finalizării retrocedărilor. De asemenea, vom arăta şi care sunt beneficiile finalizării procesului de retrocedare şi, implicit, de înregistrare sistematică a proprietăţii.)

Şt. Pătrîntaş

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.