Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Miercurea-Ciuc: Anunţ privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 17 aprilie 2024
Home » Societate » Miercurea-Ciuc: Anunţ privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic
<i>Miercurea-Ciuc:</i> Anunţ privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic

Miercurea-Ciuc: Anunţ privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc, prin Direcţia de Asistenţă Socială, primeşte dosare în vederea acordării sprijinului financiar, sub formă de tichete sociale pe suport electronic. Conform prevederilor OUG nr. 63/ 2022, categoriile de persoane vulnerabile vor primi, în perioada 1 iunie – 31 decembrie, tichete sociale pe suport electronic, prin intermediul Poştei Române. Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei, se acordă o dată la două luni şi poate fi utilizat în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări, pentru achiziţionarea de produse alimentare de bază sau asigurarea de mese calde.

Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale, emise pe suport electronic, următoarele categorii de persoane şi familii:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

b) persoanele – copii şi adulţi – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

f) persoanele fără adăpost, astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde pot fi folosite numai în reţeaua unităţilor afiliate, pe baza actului de identitate. Excepţie de la condiţia prezentării unui act de identitate o vor face persoanele fără adăpost, care vor fi obligate, în schimb, să prezinte un document eliberat de autorităţile publice locale care să le ateste identitatea.

Sunt exceptate de la acordarea sprijinului material persoanele care, la data acordării sprijinului, nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii, precum şi persoanele care execută pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private.

Categoriile de persoane menţionate mai sus, la literele a şi b, sunt deja în evidenţa Casei Judeţene de Pensii Harghita şi a Agenţiei Naţionale pentru Plaţi şi Inspecţie Socială şi vor primi acasă, prin poştă, tichetele sociale pe suport electronic (tip card).

Pentru persoanele fără adăpost, distribuirea se va face prin Direcţia de Asistenţă Socială.

Ca excepţie, familiile cu copii care nu beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, pot solicita acordarea acestor tichete sociale prin depunerea unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Miercurea-Ciuc, din Piaţa Cetăţii, nr. 1, biroul 30, de luni până vineri, între orele 08:30 şi 15:30.

Persoanele fără adăpost vor completa cererea şi declaraţia pe proprie răspundere pentru a beneficia de această măsură de sprijin la sediul Centrului Social/Adăpost de noapte din Aleea Copiilor, nr. 9.

Modelul cererii şi al declaraţiei pe proprie răspundere privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă se găsesc atât în format tipărit la Direcţia de Asistenţă Socială din Piaţa Cetăţii, nr. 1, biroul nr. 30 şi la sediul Centrului Social/Adăpost de noapte din Aleea Copiilor, nr. 9, cât şi în format electronic, pe site-ul http://miercureaciuc.ro/#!ro/h1/193/beneficii-sociale.html.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Miercurea-Ciuc din Piaţa Cetăţii, nr. 1, biroul nr. 30 şi la sediul Centrului Social/Adăpost de noapte, din Aleea Copiilor, nr. 9, zilnic, între orele 08:30 şi 15:30 sau la nr. de telefon 0266/31.51.20, interior 241 (Direcţia de Asistenţă Socială din Piaţa Cetăţii, nr. 1, biroul nr. 30) sau interior 283 (Centrul Social/Adăpost de noapte, din Aleea Copiilor, nr. 9).

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.