Întâlniri de lucru cu reprezentanţii primăriilor din judeţ în vederea analizării stadiului implementării PNCCF şi al aplicării legilor fondului funciar | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 16 iunie 2024
Home » Societate » Întâlniri de lucru cu reprezentanţii primăriilor din judeţ în vederea analizării stadiului implementării PNCCF şi al aplicării legilor fondului funciar
Întâlniri de lucru cu reprezentanţii primăriilor din judeţ în vederea analizării stadiului implementării PNCCF şi al aplicării legilor fondului funciar

Întâlniri de lucru cu reprezentanţii primăriilor din judeţ în vederea analizării stadiului implementării PNCCF şi al aplicării legilor fondului funciar

Până în data de 7 iulie, Instituţia Prefectului – Judeţul Harghita şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Harghita organizează întâlniri de lucru cu reprezentanţii primăriilor din judeţul Harghita în vederea analizării stadiului implementării Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF), precum şi al aplicării legilor fondului funciar.

„La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale are loc prezentarea principalelor modificări legislative şi facilităţi pentru derularea în condiţii optime a celor două activităţi. În cadrul acestor întâlniri, preşedinţii comisiilor locale, respectiv primarii unităţilor administrativ-teritoriale prezintă strategia locală şi termenele estimate pentru finalizarea în bune condiţii a celor două activităţi. Au loc 11 întâlniri, localităţile fiind grupate după criterii din care rezultă că se află în situaţii asemănătoare”, a declarat directorul OCPI Harghita, jur. Sorin Truţă.

Prima întâlnire a avut loc marţi. Toate şedinţele de lucru pe aceste teme au loc la sediul Instituţiei Prefectului.

Cetăţenii îndrumaţi să se intereseze la primărie dacă imobilele pe care le deţin fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică

În acest context, jur. Sorin Truţă a spus că în acest an, pe Finanţarea 8 din cadrul PNCCF, au fost semnate 35 de contracte de achiziţie a lucrărilor de înregistrare sistematică, în valoare de aproximativ 4,2 milioane lei, de către 34 de unităţi administrativ-teritoriale, după cum urmează: Atid, Avrămeşti, Bilbor, Căpâlniţa, Ciceu, Ciumani, Cozmeni, Dăneşti, Dealu, Ditrău, Feliceni, Gheorgheni, Lăzarea, Lunca de Sus, Mădăraş, Mereşti, Miercurea-Ciuc, Mihăileni, Mugeni, Odorheiu Secuiesc, Păuleni-Ciuc, Porumbeni, Racu, Sânsimion, Sântimbru, Siculeni, Suseni, Tomeşti, Topliţa, Tulgheş, Tuşnad, Ulieş, Vlăhiţa şi Voşlăbeni.

„Recomandăm cetăţenilor să se intereseze la primărie dacă imobilele pe care le deţin în aceste localităţi fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică”, a precizat directorul OCPI Harghita.

Durata contractelor de finanţare pentru aceste lucrări de înregistrare sistematică, realizate din fondurile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), a crescut de la 18 la 20 de luni.

De asemenea, în această perioadă sunt publicate lucrările de înregistrare sistematică în două localităţi din judeţ, spre a fi consultate de cetăţeni, care pot depune cereri de rectificare, dacă e cazul.

Este vorba despre o lucrare de înregistrare sistematică pentru 6 sectoare cadastrale din comuna Dealu, care a fost publicată în data de 25 aprilie, durata de depunere a cererilor de rectificare fiind de 60 de zile calendaristice. A doua comună este Plăieşii de Jos, unde lucrarea de înregistrare sistematică pentru întreaga localitate a fost publicată pe 16 mai, la sediul primăriei, tot pentru 60 de zile calendaristice.

În comuna Gălăuţaş, documentele tehnice ale cadastrului pentru întreaga unitate administrativ-teritorială urmează să fie publicate din data de 27 iunie, la sediul Căminului cultural din localitate, tot pentru 60 de zile calendaristice, perioadă în care se pot depune cereri de rectificare de către cetăţeni.

Suprafeţe importante dintre cele cadastrate integral au fost înscrise provizoriu, cu proprietar neidentificat

Directorul OCPI Harghita a atras încă o dată atenţia că un număr mare de imobile, care acoperă suprafeţe importante din cele cadastrate integral la nivel de localitate, au fost înscrise provizorii pe unităţile administrativ-teritoriale, deoarece nu au fost identificaţi proprietarii.

Aceasta a dat şi câteva exemple. La Plăieşii de Jos au fost recepţionate 7.545 de imobile şi se află în perioada de publicare. „Din păcate, din suprafaţa totală de 29.569 de hectare, un număr de 2.171 de imobile, cu o suprafaţă de 14.856 de ha, respectiv 50,24% din total, au fost înscrise provizoriu pe unitatea administrativ-teritorială, deoarece nu au fost identificaţi proprietarii”.

În 3 iunie, urmare a înregistrării sistematice, au fost depuse la OCPI Harghita în vederea recepţionării documentele tehnice ale cadastrului pentru UAT Ciucsângeorgiu, pentru o suprafaţă totală de 24.223 ha, cu un număr total de 28.900 de imobile. Din acestea, 13.567 imobile, cu o suprafaţă de 9.130 ha, reprezentând 37,69% din total, sunt înscrise provizoriu pe UAT.

La Gălăuţaş, documentele au fost întocmite pentru un număr de 3.635 de imobile, cu o suprafaţă de 3.042 ha. Din acestea, 556 de imobile, cu o suprafaţă totală de 503 ha, respectiv 16,54%, au fost înscrise provizoriu pe UAT „având în vedere că nu au fost identificaţi deţinătorii”.

„Procentul mare al suprafeţelor înscrise provizoriu pe UAT se datorează faptului că nu au avut loc punerile în posesie pentru persoanele îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate”, a spus jur. Sorin Nicolae Truţă.

Acesta a amintit că în comuna Subcetate cele 2.126 de cereri de rectificare înregistrate au fost soluţionate şi a început predarea proceselor-verbale către prestator în vederea efectuării modificărilor care se impun. După aceasta urmează recepţia finală a lucrării şi deschiderea cărţilor funciare.

***

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) derulează, din anul 2016, Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, al cărui obiectiv principal este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri şi clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. PNCCF este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI, dar şi din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional. De asemenea, în cadrul acestui proiect, surse de finanţare pot fi şi fondurile din bugetele locale. Implementarea acestui program aduce cu sine o serie de beneficii importante, cum ar fi: realizarea unui inventar complet al proprietăţilor imobiliare; siguranţa circuitului civil al proprietăţilor imobiliare; clarificarea regimului juridic al proprietăţilor imobiliare publice şi private; finalizarea înregistrării terenurilor agricole, pentru a se asigura implementarea schemelor de plăţi în agricultură; deschiderea gratuită a cărţilor funciare pentru toate proprietăţile din România.

În momentul de faţă, aproximativ 65% din suprafaţa totală a judeţului şi circa 60% din terenurile agricole nu sunt înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. (Şt. Pătrîntaş)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.