Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

În anul 2016: ITM Harghita a aplicat amenzi contravenţionale în valoare totală de 1.653.500 lei | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 27 mai 2024
Home » Societate » În anul 2016: ITM Harghita a aplicat amenzi contravenţionale în valoare totală de 1.653.500 lei
În anul 2016: ITM Harghita a aplicat amenzi contravenţionale în valoare totală de 1.653.500 lei

În anul 2016: ITM Harghita a aplicat amenzi contravenţionale în valoare totală de 1.653.500 lei

Recent, Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita a organizat o conferinţă de presă în cadrul căreia consilierul juridic superior şi purtător de cuvânt al instituţiei, d-na Daniela Bortoş, ne-a oferit informaţii referitor la întreaga activitate a ITM Harghita pe parcursul întregului an 2016.

Rezultatele Compartimentului de securitate şi sănătate în muncă

Inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita controlează aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, securitate şi sănătate în muncă, protecţia salariaţilor care lucrează în condiţii deosebite şi a prevederilor legale referitoare la asigurările sociale. De asemenea, acordă şi asistenţă tehnică angajatorilor şi angajaţilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale, pentru formarea şi perfecţionarea profesională a specialiştilor în domeniu.

La trecerea unui an s-a tras linia, şi iată rezultatul activităţii de control în domeniul Securităţii şi sănătăţii în muncă în anul 2016: au fost controlate 592 de unităţi; s-au efectuat 646 de controale – diferenţa dintre 592 şi 646 înseamnă că au fost unităţi verificate de mai multe ori; s-au aplicat 1.053 sancţiuni contravenţionale, din care 99 au fost amenzi şi 954 au fost avertismente. Valoarea sancţiunilor aplicate a fost de 720.500 lei. Se impune să notăm faptul că: au fost 4 propuneri de urmărire penală înaintate instituţiilor componente; a fost sistată activitatea a două locuri de muncă; patru echipamente de lucru au fost oprite din funcţionare (este vorba despre utilaje); nu în ultimul rând, trebuie reţinut faptul că au fost dispuse 1.329 de măsuri pentru neconformităţile depistate.

Accidentele de muncă în 2016

Au fost înregistrate în total 85 de accidente, din care 12 accidente mortale şi 73 accidente cu incapacitate temporară de muncă. Pentru a înţelege mai bine dacă cele 12 accidente mortale din 2016 sunt mai multe sau mai puţine decât în alţi ani, vă putem spune că au fost ani (în ultimii cinci) în care numărul a fost mai mic, dar şi mai mare, astfel: în 2012, în Harghita s-au înregistrat 11 accidente mortale, în 2013, numărul a crescut la 17, în 2014, numărul a scăzut la 10, în 2015, numărul accidentelor înregistrate a crescut la 20, iar în 2016, după cum am spus deja, numărul a scăzut la 12.

Sectoarele economice în care au fost înregistrate cele mai multe accidente de muncă sunt: construcţii, exploatare forestieră, prelucrarea lemnului, fabricarea mobilei, conducere auto.

Din punctul de vedere al vârstei persoanelor accidentate, analiza accidentelor de muncă a evidenţiat faptul că persoanele cu vârsta peste 40 de ani deţin ponderea cea mai mare – 54,1 % din numărul total al accidentaţilor. De asemenea, lucrătorii cu o vechime în ocupaţie de până la 5 ani sunt cei mai expuşi riscului de accidentare, reprezentând 27,1% din totalul accidentaţilor, în timp ce lucrătorii cu o vechime de peste 20 de ani reprezintă 16,2%, iar cei cu vechime în ocupaţie de 5-20 ani reprezintă 56,7% din totalul accidentaţilor.

Activitatea de control a Compartimentului control relaţii de muncă

În ceea ce priveşte activitatea de control care vizează relaţiile de muncă – după cum s-a spus – au fost întreprinse diverse acţiuni, în principal, pentru diminuarea muncii fără forme legale şi a muncii nedeclarate, printre care s-au amintit următoarele: controale de specialitate în conformitate cu atribuţiile prevăzute în actele normative ce reglementează această activitate; înfiinţarea unor cutii poştale la sediul ITM destinate sesizărilor; actualizarea paginii web – www.itmharghita.ro cu informaţii utile şi de ultimă oră; informarea prin e-mail a agenţilor economici, care au solicitat acest lucru, cu noutăţile legislative în domeniul relaţiilor de muncă.

În 2016, Compartimentul control relaţii de muncă a controlat 1.448 de angajatori, fiind identificaţi 40 de agenţi economici care foloseau 88 de persoane fără forme legale de angajare. S-au aplicat 1.237 de sancţiuni la 713 societăţi, din care 953 avertismente şi 284 amenzi în valoare de 933.000 lei.

Dintre deficienţele constatate în urma controalelor s-au amintit, printre altele: munca fără forme legale de angajare; necompletarea sau completarea defectuoasă a Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor; nerespectarea termenelor de transmitere a actelor privind executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă; lipsa contractului colectiv de muncă şi a Regulamentului intern; neevidenţierea orelor de muncă prestate; nerespectarea prevederilor privind repausul săptămânal şi a orelor suplimentare, dosare de personal incomplete; nerespectarea prevederilor privind munca de noapte şi lista ar putea continua.

Acţiuni privind eliminarea muncii copilului

Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita – după cum s-a spus – urmăreşte şi va urmări, în timpul controalelor, informarea şi conştientizarea agenţilor economici despre problematica muncii copilului, respectiv respectarea legislaţiei muncii în vigoare, pentru respectarea drepturilor copilului. De asemenea, au avut şi vor avea loc întâlniri cu autorităţile locale şi alte instituţii care se ocupă de problema copiilor – Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Consiliul Judeţean Harghita etc.

Despre petiţii, pe scurt

În 2016 au fost înregistrate 85 de petiţii, din care 82 în domeniul relaţiilor de muncă, iar 3 aveau semnalate aspecte din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Din cele 85 de petiţii, 79 au fost de competenţa ITM Harghita, 3 au fost redirecţionate către alte instituţii, iar alte 3 au fost clasate ca fiind anonime, neavând suficiente date de identificare ale unităţii reclamate. Toate cele 85 de petiţii au fost de la cetăţeni, din care 80 au fost primite pe suport de hârtie, iar 8 prin intermediul poştei electronice. În 2014 au fost înregistrate 557 petiţii; în 2015 au fost înregistrate 292 petiţii, în 2016, numărul scăzând la 85. Cum s-a redus atât de mult numărul petiţiilor? „Această reducere trebuie pusă pe seama activităţii noastre de consiliere şi îndrumare”, a precizat consilierul juridic.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.