Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Concluzii ale Camerei de Conturi Harghita, după verificările efectuate în 2020: „Gestiunea bugetară respectă, în general, principiile eficienţei, economicităţii, eficacităţii şi economicităţii” | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 25 februarie 2024
Home » Economic »
Concluzii ale Camerei de Conturi Harghita, după verificările efectuate în 2020:
„Gestiunea bugetară respectă, în general, principiile eficienţei, economicităţii, eficacităţii şi economicităţii”
<h5><i>Concluzii ale Camerei de Conturi Harghita, după verificările efectuate în 2020:</i></h5> „Gestiunea bugetară respectă, în general, principiile eficienţei, economicităţii, eficacităţii şi economicităţii”

Concluzii ale Camerei de Conturi Harghita, după verificările efectuate în 2020:
„Gestiunea bugetară respectă, în general, principiile eficienţei, economicităţii, eficacităţii şi economicităţii”

„Ţinând cont de valoarea însumată a abaterilor constatatevenituri suplimentare şi prejudicii (excluzând abaterile financiar-contabile) – de 4.905 mii lei, raportată la totalul plăţilor realizate de entităţile verificate de 605.027 mii lei, rezultă o eroare materială în expresie relativă de 0,81%,sub nivelul materialităţii luat în calcul în acţiunile de audit financiar desfăşurate de către Camera de Conturi Harghita de 2%, se poate trage concluzia că gestiunea bugetară respectă, în general, principiile eficienţei, economicităţii, eficacităţii şi economicităţii. Valoarea mare a abaterilor financiar-contabile constatate de 135.216 mii lei, rămâne în continuare motivul principal pentru neacordarea certificatelor de conformitate, respectiv exprimarea de către auditorii publici externi a unor opinii contrare (cu excepţia a 4 cazuri) asupra realităţii exactităţii situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2019”,se arată în concluziile Raportului privind finanţele publice locale pe anul 2019 la nivelul judeţului Harghita, întocmit de Camera de Conturi Harghita în urma acţiunilor desfăşurate în 2020.

În document se evidenţiază şi faptul că în timpul misiunilor de audit s-au recuperat 927.000 lei din totalul de 3.801.000 lei prejudicii constatate, ceea ce reprezintă 24,4%. De asemenea, tot în timpul controalelor s-au încasat operativ 106.000 lei – 9,6% – din totalul de 1.104 mii lei venituri suplimentare constatate, „ceea ce denotă o preocupare a conducătorilor entităţilor publice verificate de a lua măsuri operative în timpul misiunilor de audit pentru remedierea deficienţelor, situaţia fiind mult îmbunătăţită faţă de anii anteriori”.

„Trebuie menţionat şi faptul că, deşi o parte semnificativă a măsurilor dispuse prin deciziile Camerei de Conturi Harghita au fost implementate, determinând un impact pozitiv asupra activităţii unităţilor administrativ-teritoriale auditate, continuă să persiste măsuri din anii anteriori care au fost implementate parţial sau care sunt neimplementate şi care generează un impact negativ asupra activităţii entităţilor care au contestat sau au amânat implementarea măsurilor dispuse. Impactul acestor abateri şi erori asupra activităţii entităţilor verificate, în măsura în care nu sunt corectate la timp sau se repetă an de an, se manifestă asupra formării şi utilizării corecte şi eficace a resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale sectorului public, iar neregulile financiare identificate, care nu generează venituri suplimentare şi nici nu determină producerea de prejudicii în exerciţiul bugetar verificat, pe termen mediu şi lung, pot conduce la pierderi de patrimoniu, lipsirea bugetelor locale de unele venituri importante”, se precizează în raportul Camerei de Conturi Harghita.

Tot la capitolul concluzii, auditorii publici externi constată că, în majoritatea cazurilor, „entităţile verificate au organizat/implementat un sistem de control intern corespunzător, astfel încât aceste activităţi şi-au atins scopul pentru care au fost instituite, respectiv evaluarea şi îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare şi a fost în măsură să ofere asigurări şi consiliere conducerii pentru o mai bună realizare a veniturilor, efectuarea cheltuielilor publice şi administrării patrimoniului la marea majoritate a unităţilor administrativ-teritoriale”.

În document se mai remarcă şi eforturile de atragere a fondurilor externe nerambursabilecare au generat venituri suplimentare ale bugetelor locale, „comunele din judeţul Harghita fiind la nivel naţional printre primele în ceea ce priveşte raportul dintre sumele atrase şi populaţia acestor comune”.

În urma analizei abaterilor de la legalitate şi regularitate, constatate în urma acţiunilor de control/audit desfăşurate anul trecut, auditorii publici au formulat şi o serie de recomandări către autorităţile şi instituţiile publice, pentru ca pe viitor să fie limitate.

„Analiza neregulilor/abaterilor de la legalitate şi regularitate constatate la nivelul entităţilor publice locale verificate, în cursul anului 2020, indică faptul că acestea vor putea fi limitate şi eliminate în viitor numai în măsura în care managementul practicat la nivelul fiecărei entităţi publice locale se va orienta spre respectarea reglementărilor legale ce definesc atribuţiile specifice ale autorităţilor publice locale în domeniul fundamentării; elaborării; aprobării şi executării bugetelor locale, al gestionării patrimoniului public şi privat al acestora şi spre principiile de economicitate, eficienţă şi eficacitate în privinţa valorificării resurselor materiale, umane, financiare şi informaţionale de care dispun”, conchide raportul.

***

Abateri care au prejudiciat bugetele locale cu peste 100.000 de lei au fost constatate de auditorii publici ai Camerei de Conturi Harghita la 14 unităţi administrativ-teritoriale (inclusiv instituţii subordonate), din totalul de 29 verificate: Gheorgheni – 463.000 lei; Miercurea Ciuc – 300.000 lei; Odorheiu Secuiesc – 418.000 lei; Băile Tuşnad – 172.000 lei; Bălan – 249.000 lei; Cristuru Secuiesc – 112.000 lei; Corund – 198.000 lei; Cozmeni – 131.000 lei; Dealu – 151.000 lei; Mugeni – 104.000 lei; Ocland – 218.000 lei; Porumbeni – 321.000 lei; Sânmartin – 113.000 lei; Tulgheş – 111.000 lei. Reamintim că o parte din aceste sume au fost recuperate în timpul acţiunilor de audit ori conducătorii autorităţilor au luat măsuri în acest sens. Totodată, o altă parte a prejudiciilor intră sub incidenţa Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, pentru care nu au fost dispuse măsuri de recuperare. Sau conducătorii entităţilor verificate au contestat constatările auditorilor publici. (Şt.P.)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.