Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Directorul OCPI Harghita: „Considerăm că nu mai există nici un motiv de ordin legislativ care să împiedice procesul de retrocedare” (2) | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 23 mai 2024
Home » Agricultură/Ecologie » Directorul OCPI Harghita: „Considerăm că nu mai există nici un motiv de ordin legislativ care să împiedice procesul de retrocedare” (2)
Directorul OCPI Harghita: „Considerăm că nu mai există nici un motiv de ordin legislativ care să împiedice procesul de retrocedare” (2)

Directorul OCPI Harghita: „Considerăm că nu mai există nici un motiv de ordin legislativ care să împiedice procesul de retrocedare” (2)

Procesul de retrocedare în judeţul Harghita a bătut pasul pe loc în ultimii ani. Practic, în perioada 2015-2018, majoritatea comisiilor locale nu au efectuat puneri în posesie. Şi, astfel, în judeţ o suprafaţă de aproximativ 121.825 ha teren agricol şi 15.524 ha forestier este validată, dar nu a fost pusă în posesie. Suprafaţa agricolă a judeţului Harghita este de 396.208 ha, iar din aceasta 328.180,44 ha au făcut obiectul legilor fondului funciar.

În episodul anterior am văzut cum s-a desfăşurat restituirea imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă în ultimii ani şi care au fost motivele pentru care s-a desfăşurat cu dificultate.

În cele ce urmează vom prezenta măsurile luate la nivelul judeţului şi ce modificări legislative au fost adoptate pentru fluidizarea procesului de retrocedare.

Modificări legislative

Conform directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Harghita, jur. Sorin Truţă, văzând problemele cu care se confruntă comisiile locale, acesta a prezentat în şedinţa Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Harghita, în luna martie, propuneri de modificare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor de fond funciar, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor. „Propunerile vizau modificarea cadrului legislativ pentru clarificarea reglementărilor referitoare la eliberarea titlurilor de proprietate în zonele necooperativizate, eliberarea titlurilor de proprietate fără rectificarea anexelor validate în cazul în care acestea conţin erori cu privire la numele şi prenumele persoanelor îndreptăţite şi recepţionarea planurilor parcelare fără rectificarea prealabilă a erorilor din titlurile de proprietate eliberate anterior întocmirii acestora”, a declarat jur. Sorin Truţă. Propunerile au fost agreate de către toţi participanţii la şedinţele de lucru ale comisiei, dar şi de primarii din judeţ, care au fost informaţi despre aceste propuneri la întâlnirile de la sediul OCPI Harghita din 28, 29 martie şi 3, 4, 5 aprilie 2018.

Dintre acestea, amendamentul pentru eliberarea titlurilor de proprietate fără rectificarea anexelor validate în cazul în care acestea conţin erori cu privire la numele şi prenumele persoanelor îndreptăţite a fost admis şi a fost introdus în Legea 18 din 1991 a fondului funciar la art. 27 (11), prin modificările aduse de Legea nr. 231 din 2018.

În ce sens a fost inclus în lege? Dacă numele şi prenumele sunt trecute greşit pe anexă, nu trebuie să se solicite rectificare de anexă la comisia judeţeană. Primarul şi secretarul semnează o adeverinţă prin care confirmă faptul că persoana înscrisă în procesul-verbal de punere în posesie este una şi aceeaşi cu persoana înscrisă în anexă. „Şi noi eliberăm titlul de proprietate”. Vom reda în continuare conţinutul acestui articol: „În cazul în care la întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite se constată că numele, prenumele sau iniţiala acestor persoane au fost înscrise eronat în anexele validate prin hotărârea comisiei, faţă de numele şi prenumele din actele de identitate prezentate, nu se modifică anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie. Procesele-verbale de punere în posesie pentru eliberarea titlurilor de proprietate se vor completa cu numele şi prenumele persoanelor conform actelor de identitate şi vor fi însoţite în vederea emiterii titlurilor de proprietate de adeverinţe semnate de către preşedintele comisiei locale şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale prin care se certifică faptul că persoanele înscrise în procesele-verbale de punere în posesie sunt identice cu persoanele înscrise în anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie”.

„E un mare pas înainte pentru că acesta era principalul blocaj şi aproape singurul care rămăsese pentru fluidizarea procesului de retrocedare”, a spus jur. Sorin Truţă.

În afară de acest amendament, în Legea nr. 231/2018, care a intrat în vigoare în data de 9 august a.c., a mai fost introdus un articol care vine în sprijinul populaţiei: „În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel: a) dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale; b) dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi; c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane”.

Important de reţinut este că persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pot formula cereri în vederea constituirii şi/sau reconstituirii dreptului de proprietate în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

„Iniţiatorii legii de modificare a Legii 18 din 1991 au propus ca în cazul terenurilor aferente locuinţelor din zonele necooperativizate să poată fi solicitate titluri de proprietate comisiei judeţene”. Textul articolului necesită însă nişte clarificări, cum ar fi: care este suprafaţa maximă care poate fi solicitată comisiei judeţene sau unde se depune cererea prin care se solicită titlul de proprietate – la primărie sau la comisia judeţeană.

„Până când o să vină aceste clarificări, comisia judeţeană a recomandat primarilor din judeţul Harghita să anunţe populaţia, adică deţinătorii locuinţelor care nu au acte de proprietate asupra terenului aferent să depună cererile, care să fie adresate atât comisiei locale, cât şi comisiei judeţene de fond funciar. Ne aflăm la jumătatea termenului de 120 de zile şi este foarte important să nu fie ratat acest termen”, a precizat directorul OCPI Harghita.

S-a creat oportunitatea ca procesul de înregistrare sistematică şi cel de reconstituire a dreptului de proprietate în sectoarele care fac obiectul contractelor de prestări servicii să fie finanţate şi să se desfăşoare în acelaşi timp

De asemenea, ca urmare a modificării Legii nr. 7/1996, în acest an, în situaţia în care au fost emise procese-verbale de punere în posesie, conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea persoanelor îndreptăţite. „Înscrierea provizorie se face în baza procesului-verbal de punere în posesie şi a hotărârii comisiei judeţene de fond funciar privind validarea dreptului de proprietate, emise în condiţiile legii, iar intabularea dreptului de proprietate urmează a se efectua ulterior în condiţiile legii. Aceste prevederi sunt aplicabile şi contractelor în derulare, pentru care documentele tehnice – copie spre publicare – nu au fost depuse la OCPI Harghita”, a spus jur. Sorin Truţă.

Totodată, odată cu emiterea Ordinului directorului general al ANCPI din 25 septembrie privind aprobarea Regulamentului privind procedura de plată destinată co-finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unităţi administrativ-teritoriale s-a creat o nouă oportunitate pentru primării.

„Astfel, prin aceste reglementări promovate şi susţinute de către ANCPI a fost creată oportunitatea ca procesul de înregistrare sistematică şi cel de reconstituire a dreptului de proprietate în sectoarele care fac obiectul contractelor de prestări servicii să fie finanţate şi să se desfăşoare în acelaşi timp”, a declarat directorul OCPI Harghita.

Conform sursei citate, efectele acestor modificări legislative încă nu se văd, deoarece sunt relativ noi şi încă nu se poate cuantifica efectul lor.

„Considerăm că nu mai există nici un motiv de ordin legislativ care să împiedice procesul de retrocedare acum! Până acum existau aceste motive, acum nu mai există”, a afirmat jur. Sorin Truţă. Aceeaşi poziţie fiind exprimată şi de parlamentarii harghiteni, la întâlnirile organizate de aceştia, recent, cu primarii din judeţ: şi anume că nu mai există deficienţe de reglementare care să împiedice procesul de retrocedare.

Concluzii

Directorul OCPI Harghita a punctat faptul că „este imperativ necesar să fie întocmite planurile parcelare pentru toate titlurile de proprietate eliberate şi să fie rectificate sau integrate titlurile de proprietate care conţin erori”.

De asemenea, acesta a evidenţiat şi faptul că „punerea în posesie se realizează de către comisiile locale de fond funciar, iar emiterea titlurilor de proprietate este de competenţa comisiei judeţene de fond funciar”.

De asemenea, jur. Sorin Truţă a spus că „OCPI Harghita nu are atribuţii în procedura de reconstituire şi stabilire a dreptului de proprietate, ci doar atribuţii de arhivare a documentaţiilor întocmite de comisiile locale şi comisia judeţeană”. „OCPI Harghita nu are forţă decizională în emiterea titlurilor de proprietate, ci doar de redactare a acestora, acţiune pur administrativă, în baza documentaţiilor înaintate de comisii, sau de îndreptare a greşelilor materiale. (…) Astfel, redactarea titlului de proprietate de către OCPI Harghita reprezintă o operaţiune pur tehnică, care presupune recepţionarea planurilor parcelare sau a planurilor de încadrare în tarla, după caz, şi verificarea informaţiilor din documentaţiile înaintate de comisii. În cazul în care sunt constatate neconformităţi, acestea sunt comunicate comisiilor locale pentru remediere”, a conchis directorul OCPI Harghita.

Şt. PĂTRÎNTAŞ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.