Directorul OCPI estimează că la finele anului 2024 peste 70% din suprafaţa judeţului va figura în aplicaţia informatică E-Terra | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 12 iunie 2024
Home » Societate » Directorul OCPI estimează că la finele anului 2024 peste 70% din suprafaţa judeţului va figura în aplicaţia informatică E-Terra
Directorul OCPI estimează că la finele anului 2024 peste 70% din suprafaţa judeţului va figura în aplicaţia informatică E-Terra

Directorul OCPI estimează că la finele anului 2024 peste 70% din suprafaţa judeţului va figura în aplicaţia informatică E-Terra

  • Până în acest moment, în evidenţa de cadastru şi carte funciară figurează o suprafaţă totală de 35%
  • În ultima perioadă „PNCCF evoluează spectaculos”

În 6 decembrie a.c., din suprafaţa totală a judeţului Harghita de 663.684 ha erau înregistrate în evidenţa de cadastru şi carte funciară un număr 216.755 de imobile care însumau 232.498.76 ha, ceea ce reprezintă un procent de 35,03% din suprafaţa judeţului.

Din anul 2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) derulează Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF), al cărui obiectiv principal este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri şi clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. PNCCF este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI, dar şi din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional.

În total, ANCPI a efectuat în judeţul Harghita plăţi în valoare de 6.582.584 lei, pentru lucrări de înregistrare sistematică realizate la nivel de unitate administrativ-teritorială. La această sumă se adaugă plăţile efectuate de OCPI Harghita la nivel de sector cadastral, în valoare de 7.033.034 lei. Astfel, în total au fost plăţi efectuate pentru lucrări de înregistrare sistematică în valoare de 13.615.619 lei.

Directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Harghita, jur. Sorin Truţă, a prezentat în cadrul ultimei şedinţe de Colegiu prefectural din acest an stadiul implementării PNCCF la nivelul judeţului.

Pentru început, directorul OCPI Harghita a detaliat lucrările de înregistrare sistematică finalizate. Astfel, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale Sâncrăieni şi Remetea au fost derulate lucrări de înregistrare la nivelul întregii localităţi. La Sâncrăieni au fost efectuate lucrări pentru o suprafaţă de 5.223 ha şi un număr total de 6.725 de imobile, iar la Remetea pentru 10.773 ha şi un număr total de 7.424 de imobile. Lucrările s-au derulat în baza contractelor încheiate în anul 2012, în cadrul proiectului Cesar, fiind finalizate şi plătite din fondurile ANCPI.

Totodată, au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale din 38 de unităţi administrativ-teritoriale, cu o suprafaţă totală aferentă de 46.361 ha şi un număr total de 80.453 de imobile.

Sunt în curs de execuţie lucrări pe o suprafaţă de peste 188.000 ha

În acest moment, sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în integralitate la nivelul mai multor unităţi administrativ-teritoriale (UAT). În comuna Subcetate s-au desfăşurat lucrări pentru o suprafaţă de 5.166 ha şi un număr estimat de 8.046 de imobile. Lucrarea a fost recepţionată şi a fost în publicare pe o perioadă de 60 de zile. Au fost înregistrate 2.127 cereri de rectificare, ale căror soluţii au fost predate prestatorului la data de 31 august 2022. „Firma prestatoare a predat lucrarea în data de 19 octombrie după integrarea soluţiilor date de comisia de soluţionare a contestaţiilor. Acum ne aflăm în faza de recepţie finală, după care urmează deschiderea cărţilor funciare, estimăm noi la începutul anului viitor, în cursul lunilor ianuarie-februarie”.

În comuna Gălăuţaş se desfăşoară lucrări pentru o suprafaţă de 3.042 ha şi un număr estimat de 3.635 de imobile, în baza unui contract semnat în luna noiembrie 2018. „A fost recepţionată lucrarea şi documentaţia s-a aflat în publicare în perioada 27 iunie 2022 – 26 august 2022. Au fost depuse un număr de 1.480 de cereri de rectificare care sunt în curs de soluţionare de comisia de soluţionare a contestaţiilor. După soluţionarea contestaţiilor, urmează recepţia finală şi deschiderea noilor cărţi funciare care vor fi predate deţinătorilor de terenuri”.

În baza unui contract semnat în cursul lunii decembrie 2019 a demarat şi lucrarea de înregistrare sistematică la nivelul comunei Sândominic, care este într-un stadiu avansat, urmând să fie predată în vederea recepţionării în cursul lunii ianuarie.

Jur. Sorin Truţă a vorbit şi despre lucrările de înregistrare sistematică desfăşurate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. În comuna Plăieşii de Jos a fost predată lucrarea care conţine o suprafaţă de 29.569 ha şi un număr de 7.545 de imobile. Au fost afişate documentele tehnice timp de 60 de zile în perioada 16 mai 2022 – 14 iulie 2022 şi au fost înregistrate 1.830 de cereri de rectificare, care se află în curs de soluţionare. În cazul comunei Zetea a fost predată lucrarea care conţine o suprafaţă de 18.966 ha şi un număr de 14.879 de imobile. „A avut loc recepţia finală şi după data de 10 februarie 2023 va avea loc publicarea documentelor tehnice într-o sală din clădirea primăriei şi pe site-urile ANCPI şi primăriei într-o perioadă de 60 de zile astfel încât deţinătorii de imobile să poată să verifice informaţiile şi să depună cereri de rectificare dacă este cazul”, a spus jur. Sorin Truţă.

În comuna Ciucsângeorgiu lucrarea a fost depusă în vederea recepţionării. Lucrarea a fost efectuată pentru o suprafaţă de 24.223 ha şi 28.099 de imobile, „o lucrare foarte voluminoasă. După remedierea deficienţelor de către prestator, urmează să recepţionăm documentele spre publicare şi se va stabili data pentru publicare”.

În comunele Praid (pentru o suprafaţă de 18.046 ha şi un număr estimat de 54.138 de imobile), Lupeni (pentru o suprafaţă de 11.104 ha şi un număr estimat de 29.235 de imobile), Satu Mare (pentru o suprafaţă de 2.977 ha şi un număr estimat de 7.500 de imobile) şi Mărtiniş (pentru o suprafaţă de 13.085 ha şi un număr estimat de 37.820 de imobile) lucrările de înregistrare sistematică sunt în desfăşurare, în diferite stadii.

„În total, vorbim de o suprafaţă cu contracte în derulare la nivel de unitate administrativ-teritorială de 163.226 ha, care reprezintă 24,59% din suprafaţa judeţului. Totodată, sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale în 40 de UAT-uri, cu o suprafaţă totală aferentă de 24.801 ha şi un număr total estimat de 39.284 de imobile”, a spus jur. Sorin Truţă.

Directorul OCPI Harghita a vorbit şi despre cum a decurs în acest an în judeţ Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară. Astfel, în prima jumătate a anului  au fost încheiate 42 de contracte de finanţare. În baza acestora, 34 de UAT-uri au încheiat un număr de 35 de contracte de prestări servicii în valoare de 4.181.038 lei, care se află în derulare.

În cursul lunii iunie şi începutul lui iulie a avut loc o analiză organizată de Consiliul Judeţean Harghita, Instituţia Prefectului – judeţul Harghita şi OCPI Harghita, care a avut ca scop analiza stadiului implementării PNCCF, precum şi stadiului aplicării legilor fondului funciar la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. De asemenea, s-au prezentat principalele modificări legislative şi facilităţi pentru derularea în condiţii optime a celor două activităţi. În lunile iulie şi noiembrie, potrivit sursei citate, unităţile administrativ-teritoriale, Consiliul Judeţean Harghita şi Prefectura au fost reinformate că în cadrul PNCCF se cofinanţează atât lucrările de înregistrare sistematică, cât şi lucrările de întocmire a planurilor parcelare ce vor fi iniţiate de comisiile locale de restituire a proprietăţilor. „În noiembrie am insistat şi am rugat primăriile să aloce fonduri în bugetul anului 2023 pentru contractarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare”, a spus directorul oficiului.

În semestrul al II-lea, în cadrul finanţării IX, la nivelul judeţului au fost încheiate încă 45 de contracte de finanţare, în valoare de 8.028.799 lei. „Suntem în interiorul perioadei de 60 de zile în care cele 45 de localităţi pot încheia contractele de achiziţie cu prestatorul”.

Sorin Truţă a arătat că în 25 noiembrie a organizat o întâlnire de lucru cu persoanele fizice şi juridice autorizate să realizeze lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României. „Vizavi de implicarea persoanelor autorizate, la data de 6 decembrie 2022, în judeţul Harghita au domiciliul fiscal un număr de 113 persoane fizice şi un număr de 16 persoane juridice autorizate în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României. Din 113 persoane fizice autorizate, un număr de 37 de persoane fizice autorizate nu activează şi nu au realizat lucrări în cursul anului 2022. Din 76 de persoane fizice autorizate active, un număr de 35 de persoane fizice autorizate cu domiciliul fiscal în judeţul  Harghita şi toate cele 16 persoane juridice autorizate au fost sau sunt implicate în realizarea lucrărilor sistematice de cadastru”, a explicat Sorin Truţă.

Obstacole întâlnite în realizarea PNCCF la nivelul judeţului

Conform sursei citate, principalul obstacol întâlnit cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară pentru realizarea PNCCF la nivelul judeţului Harghita a rămas în continuare aplicarea defectuoasă şi neunitară a legilor fondului funciar, atât din punct de vedere tehnic, cât şi din punct de vedere juridic.

„Soluţia pentru realizarea în bune condiţii a PNCCF la nivelul judeţului este în continuare să fie întocmite planurile parcelare pentru toate titlurile de proprietate astfel încât cele două activităţi, respectiv realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică şi aplicarea legilor fondului funciar, să aibă loc în acelaşi timp, astfel încât să evităm ca la finalul aplicării PNCCF să avem suprafeţe foarte mari înscrise cu proprietari neidentificaţi datorită faptului că nu au fost aplicate legile fondului funciar. Ca urmare a tuturor modificărilor legislative promovate de către ANCPI, OCPI şi nu în ultimul rând susţinute de către parlamentarii din judeţul Harghita a fost creat şi este operaţional cadrul necesar desfăşurării activităţii comisiilor de fond funciar, fiind înlăturate impedimentele de ordin legislativ şi financiar care au creat blocaje în definitivarea procesului de retrocedare a terenurilor. Prin urmare, avem toate motivele să credem că rezultatele vor fi cât de curând vizibile şi pe măsura aşteptărilor comisiilor de fond funciar, a persoanelor autorizate şi a viitorilor titulari ai dreptului de proprietate din România”, a spus directorul OCPI Harghita.

Potrivit acestuia, pe parcursul celor 7 finanţări, din anii 2016-2021, în judeţul Harghita au fost reziliate un număr de 92 de contracte de achiziţie care au avut ca obiect o suprafaţă totală de 64.474 ha (9,71% din suprafaţa judeţului şi 16,48% din suprafaţa agricolă a judeţului Harghita). Aceste rezilieri s-au întâmplat în cursul finanţărilor I-VI.

Totuşi, în ultima perioada „PNCCF evoluează spectaculos”. „S-au înregistrat progrese remarcabile pe finanţarea VII. În cazul lucrărilor de înregistrare sistematică contractate pe finanţarea VII din anul 2021, din informaţiile pe care le deţinem referitoare la stadiul celor 40 de contracte de prestări servicii încheiate în 35 de UAT-uri, estimăm că vor fi finalizate 33 de contracte de prestări servicii încheiate în 31 de UAT-uri. Din cele 40 de contracte, patru au fost reziliate pentru că a expirat autorizaţia persoanei autorizate. Deci, din 36 de contracte s-au realizat 31 – e o execuţie foarte bună faţă de alte finanţări. Sperăm că acest lucru se va întâmpla şi cu finanţarea VIII, unde au fost predate 6 lucrări şi sperăm că în luna ianuarie 2023 vor fi predate şi celelalte. Progresul este semnificativ, pentru că la finele anului 2024 – dacă adăugăm şi finanţarea IX, eventualele finanţări care se vor acorda anul viitor şi în 2024 şi lucrările la cerere – vom avea în aplicaţia informatică E-Terra peste 70% din suprafaţa judeţului”, a explicat directorul OCPI.

„Ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de UAT nu este rezolvată integral identificarea şi înscrierea în evidenţa de cadastru şi carte funciară a tuturor deţinătorilor şi reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele îndreptăţite în baza legilor fondului funciar”, a atras atenţia jur. Sorin Truţă.

Directorul OCPI Harghita a mulţumit colegilor pentru că au făcut „un efort supraomenesc” în cursul acestui an pentru a recepţiona lucrările de înregistrare sistematică, să soluţioneze contestaţiile „şi acestea pe lângă activităţile curente ale oficiului”.

Într-un număr viitor vom detalia care este în momentul de faţă, în Harghita, stadiul procesului de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate.

Consemnare de Şt. Pătrîntaş

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.