Din raportul Camerei de Conturi Harghita: Cele mai însemnate prejudicii aduse bugetelor locale | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 19 iunie 2024
Home » Societate » Din raportul Camerei de Conturi Harghita: Cele mai însemnate prejudicii aduse bugetelor locale
Din raportul Camerei de Conturi Harghita: Cele mai însemnate prejudicii aduse bugetelor locale

Din raportul Camerei de Conturi Harghita: Cele mai însemnate prejudicii aduse bugetelor locale

„Acţiunile de control/audit finalizate – la data raportării – la un număr de 22 unităţi administrativ-teritoriale şi 2 societăţi comerciale de interes local au reliefat o serie de abateri de la legalitate şi regularitate, care au generat: fie venituri suplimentare cuvenite bugetelor publice (n.n. – în total de 1.668.000 lei), fie prejudicii patrimoniale (n.n. – în cuantum de 1.914.000 lei). Cu ocazia verificărilor efectuate au fost constatate, de asemenea, şi nereguli financiar-contabile care, deşi nu au determinat identificarea de venituri suplimentare sau prejudicii, totuşi au influenţat calitatea gestiunii economico-financiare a entităţilor verificate”.

Constatările reies din Raportul privind finanţele publice locale pe anul 2017 la nivelul judeţului Harghita, realizat de Camera de Conturi Harghita în urma acţiunilor de control sau audit efectuate pe parcursul anului trecut şi făcut public recent.

În cele ce urmează vom prezenta câteva aspecte privind prejudiciile aduse bugetelor locale. Astfel, cele mai însemnate prejudicii aduse bugetelor entităţilor publice locale (peste 100.000 lei) ca urmare a neregulilor identificate de auditorii publici externi ai Camerei de Conturi Harghita s-au înregistrat la: Subcetate – 313.000 lei (din care 20.000 lei la Liceul „Miron Cristea”), Voşlăbeni – 254.000 lei (15.000 lei la Şcoala Gimnazială „Teodor Chindea”), Căpâlniţa – 207.000 lei, Lueta – 160.000 lei, Topliţa – 129.000 lei (din care 46.000 lei la Liceul Teoretic „O.C. Tăslăuanu” Topliţa), Plăieşii de Jos – 128.000 lei, Dârjiu – 124.000 lei, Satu Mare – 108.000 lei, Mihăileni – 105.000 lei.

Printre cele mai semnificative abateri de la legalitate şi regularitate care au generat prejudicii bugetelor locale instituţiilor verificate, enumerate de auditorii publici, s-au numărat: alocări de sprijin financiar nerambursabil, din bugetele locale, pentru finanţarea unor activităţi non-profit, fără bază legală sau fără respectarea cadrului legal permisibil; plata unor cheltuieli din fonduri publice fără contraprestaţii, ca urmare a acceptării la plată a unor lucrări neexecutate sau servicii neprestate; plata unor cheltuieli pentru activităţi sportive cu nerespectarea prevederilor legale; efectuarea de cheltuieli salariale neprevăzute de legislaţia în vigoare; angajarea şi plata unor cheltuieli fără respectarea prevederilor contractuale şi/sau peste valoarea stabilită prin contract etc.

Câteva exemple

„La un număr de 10 unităţi administrativ-teritoriale s-a constatat, în perioada ianuarie 2015 – iulie 2017, acordarea eronată a unor drepturi ce au condus la majorări salariale nejustificate. Astfel au fost acordate demnitarilor, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul entităţilor verificate drepturi salariale cu nerespectarea prevederilor legale în domeniul salarizării personalului din fonduri publice reprezentând spor de dispozitiv, spor de operarea în Registrul Electoral, precum şi spor condiţii vătămătoare. În condiţiile abaterilor de la legalitate şi regularitate mai sus-prezentate, entităţile auditate au fost prejudiciate patrimonial cu suma de 540 mii de lei. Având în vedere că abaterile constatate intră sub incidenţa Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, nu au fost dispuse măsuri de recuperare prin decizii”, conform raportului.

Practic, suma de 540.000 de lei nu va mai fi recuperată.

Un alt exemplu cuprins în raport se referă la Clubul Sportiv Municipal „Városi Sport Klub Csíkszereda” Miercurea Ciuc, entitate subordonată unităţii administrativ-teritoriale municipiul Miercurea Ciuc. În urma verificării cheltuielilor efectuate de către clubul sportiv „s-a constatat facturarea şi decontarea sumei de 34.284 lei, reprezentând «servicii de curăţenie, relaţii cu publicul, salvamar, prim-ajutor, întreţinere şi răspundere tehnică», efectuate la bazinul de înot, aferente lunii august 2017, în condiţiile în care, în perioada respectivă, bazinul de înot a fost închis, iar personalul s-a aflat în concediu”.

Conform documentului, abaterea constatată a fost remediată în timpul misiunii de audit financiar, prejudiciul stabilit fiind încasat în totalitate.

O altă unitate administrativ-teritorială verificată anul trecut de auditorii publici externi a fost comuna Voşlăbeni. În urma controlului s-a constatat că „în exerciţiile bugetare aferente perioadei 2015-2018, entitatea auditată a finanţat – fără bază legală şi cu încălcarea repetată a cadrului legal care reglementează domeniul finanţării asociaţiilor şi fundaţiilor – cu suma totală de 148.905 lei activitatea unei singure asociaţii din comuna Voşlăbeni”. Abaterea constatată se află în stadiu de valorificare”, se mai arată în raport. (Şt.P.)

(Într-un număr viitor vom reveni cu nereguli constatate care au condus la nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea unor sume care erau cuvenite bugetelor locale, dar şi cu concluzii ale auditorilor publici externi)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.